Hyppää sisältöön

Vastuullista kiinteistöbisnestä hyvinvointi edellä

Vastuullista kiinteistöbisnestä hyvinvointi edellä

6.09.2021

Sijoitusjohtaja Antti Savilampi kertoo vastuullisuusasioiden olevan koko Antiloopin toiminnan ytimessä.

Vastuullinen toimitila on terveellinen, turvallinen ja ekologinen. Parhaimmillaan se edistää käyttäjiensä hyvinvoinnin lisäksi lähialueen elinvoimaisuutta.

Teksti Mari Korhonen  Kuva Joona Raevuori

Pääkaupunkiseudun toimistokiinteistöihin keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi hankkii ja kehittää kiinteistöjä vastuullisuus edellä. Vastuullisuus on Antiloopille paljon enemmän kuin kilpailuetu: se on koko yhtiön kaikkea tekemistä ohjaava toimintaperiaate, jonka tavoitteena on edistää sekä ihmisten että koko ympäristön hyvinvointia. 

– Vastuullisuusperiaatteet ohjaavat myös yhteistyökumppaneidemme toimintaa, ja näihin vastuullisuusvaatimuksiin vastaamme parhaamme mukaan. Tavoitteenamme on muun muassa saavuttaa 7,5 prosentin energiansäästöt vuodesta 2017 vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä pyrimme olemaan energianhankinnassa täysin hiilineutraali yhtiö, Antiloopin sijoitusjohtaja Antti Savilampi kertoo.

Sijoituskohteiden valinnan, energiankulutuksen, materiaalihankintojen ja raaka-aineiden kulutuksen vähentämisen lisäksi vastuullisuus näkyy muun muassa yhtiön jätteiden kierrätyksessä, henkilöstöhallinnossa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa. 

– Sijoitamme vain alueille ja kiinteistöihin, joita julkinen raideliikenne palvelee. Lisäksi edellytyksenämme on, että myös alihankkijoidemme työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja että jokainen tiloissamme työskentelevä toimii arvojemme mukaisesti ympäristöä ja kanssaeläjien hyvinvointia kunnioittaen, Savilampi listaa.

Vastuullisuusperiaatteiden toteutumisen edistämiseksi on hiljattain perustettu myös niin kutsuttu ilmiantokanava, jossa kiinteistössä toimiva vuokralainen tai palveluntuottaja voi tuoda esiin tilojen käyttöön liittyviä epäkohtia.

– Uskomme läpinäkyvyyteen ja yhteisvastuulliseen toimintamalliin. Olemme kaikki samassa veneessä, vastuu maapallon tilasta on meidän jokaisen, Savilampi toteaa.

Toimitilat murroksessa

Antilooppi kehittää kiinteistöjään ja toimintatapojaan jatkuvasti maailman muutoksen mukana. Yhtiö ei ainoastaan vuokraa toimitiloja, vaan edistää ihmisten hyvinvointia tarjoamalla kekseliäitä ja joustavia tilaratkaisuja nykyajan tarpeisiin. 

– Työnteon tavat ovat muuttuneet ja monipuolistuneet, mikä heijastuu suoraan toimitilojen käyttötarpeisiin. Olemme siirtymässä entistä enemmän joustavien toimistoratkaisujen maailmaan, jossa toimitiloja vuokrataan joustavasti käyttötarpeiden mukaan. Näin tilojen käyttöaste paranee ja yritys maksaa vain todellisesta käytöstä. 

Savilampi mainitsee myös, että Antilooppi suunnittelee tilat räätälöidysti asiakkaiden tarpeet edellä niin, että tila inspiroi ja tukee siellä työskentelevien ihmisten toimintaa.

Antilooppi sijoittaa kiinteistöihin, jotka kestävät niin aikaa kuin kulutustakin. 

– Valitsemme sijoituskohteemme kestävän kehityksen periaatteella niin, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja säilyvät vuokralaiselta toiselle vuodesta toiseen. Perusfilosofiamme mukaan ostamme jo aiemmin rakennettuja kiinteistöjä, mikä jo itsessään on ympäristöystävällistä, Savilampi huomauttaa.

Haku