Hyppää sisältöön

Vastuulliset materiaalivalinnat ovat vihreän siirtymän alku

Vastuulliset materiaalivalinnat ovat vihreän siirtymän alku

28.02.2023

Operatiivinen johtaja Markus Peräkylä ja toimitusjohtaja Julius Haarla muistuttavat, että materiaalitoimittajilta vaaditaan vihreässä siirtymässä entistä enemmän osaamista, kun tuotantoprosesseissa käytetyille raaka-aineille ja kemikaaleille haetaan ympäristöystävällisempiä, vaarattomampia ja vastuullisesti valmistettuja vaihtoehtoja.

Ympäristö- ja vastuullisuusvaatimusten kiristyessä yritysten on huolehdittava tarkemmin käyttämiensä raaka-aineiden alkuperästä, laadusta ja ympäristökuormasta. Se vaatii materiaalitoimittajilta syvempää osaamista asiakkaan tuotantoprosesseista. 

TEKSTI | TIMO SORMUNEN   KUVA | EINO ANSIO

Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Sama vanha viisaus pätee oivallisesti myös yritysten vastuullisuusvaatimuksiin, jotka kohdistuvat oman toiminnan lisäksi käytössä oleviin alihankintaketjuihin ja kumppanuuksiin. 

Vastuullisuusraportointi koskee tässä vaiheessa lähinnä pörssiyhtiöitä, mutta jo parin vuoden kuluttua sitä edellytetään myös pk-yrityksiltä. Käytännössä se tarkoittaa, että tuotanto-, hankinta- ja materiaaliketjut on kammattava tarkasti läpi. Samalla on varmistettava, että myös kumppanien toiminta, tuotteet ja niiden valmistamisessa käytetyt raaka-aineet täyttävät vähähiilisyys- ja vastuullisuuskriteerit.

Materiaalitoimittaja Haarla Oy:n toimitusjohtaja Julius Haarlan mukaan tämä tulee olemaan monessa yrityksessä iso urakka. Ja vielä työläämmäksi se muuttuu, jos hankintaketjusta alkaa paljastua heikkoja lenkkejä. Jo yhdenkin kemikaalin tai ainesosan korvaaminen vaatii usein testaamista ja tuotantoprosessin hiomista, etteivät laatu ja CO2-päästöt ota takapakkia. 

– Yritykset ovat sitoutuneet tiukasti muun muassa ympäristökuorman ja päästöjen vähentämiseen. On melkoinen isku, jos kumppanin toimittamat materiaalit tai palvelut eivät täytäkään luvattuja kriteerejä. Eli kyse on myös keskinäisestä luottamuksesta, Haarla toteaa. 

Vihreys etusijalla 

Jo 1960-luvun alussa toimintansa aloittanut perheyhtiö on vihreän siirtymän osalta kehityksen keskiössä. Tampereella, Lontoossa, Göteborgissa, Tallinnassa ja Qingdaossa toimipisteitään pitävä asiantuntijayritys toimittaa raaka-aineita, materiaaleja, kemikaaleja ja suodatusteknologiaa monille eri teollisuuden aloille. Keskeiset asiakkaat ovat prosessi- ja elintarviketeollisuudessa, mutta niitä löytyy myös vesilaitoksilta, jätevedenpuhdistamoilta sekä jätteenpolttolaitoksilta. 

Haarlassa onkin vuosikymmenten saatossa opittu tuntemaan eri aloilla käytettävä laite- ja konekanta, niiden erilaiset tuotantoprosessit sekä hankinnat ja logistiikka. Käytännössä yhtiön ammattilaiset hallitsevat koko tuotanto- ja toimitusketjun optimoinnin raaka-aine-
lähteeltä lopputuotteisiin asti.

– Trendinä on, että tuotannossa tarvittavalle teknologialle, materiaaleille ja kemikaaleille haetaan ekologisempia, vaarattomampia ja vastuullisempia vaihtoehtoja, operatiivinen johtaja ja ympäristötiimin vetäjä Markus Peräkylä kertoo.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ison tuotantolaitoksen vesienkäsittelyssä mahdollisimman suljettua kiertoa sekä siirtymistä perinteisestä kemiallisesta puhdistuksesta orgaanisen kemian ratkaisuihin.

– Samalla tavoin myös perinteisiä mineraaliöljyjä halutaan vaihtaa kasvipohjaisiin biovaihtoehtoihin.

Katse kääntyy todellisia elinkaarikustannuksia kohti

Peräkylän mukaan teollisuudessa on viime vuosina herätty myös kiertotalouden tarjoamiin etuihin. Ympäristöseikoista on tullut kuluttajapuolella jo keskeinen valintakriteeri ja vastaava muutos tullaan näkemään myös yritysten hankinnoissa.

– Tietoisuus kasvaa jatkuvasti ja halvan ostohinnan sijaan yritysten hankintaosastoilla kiinnitetään entistä enemmän huomiota todellisiin elinkaarikustannuksiin, hän toteaa.

 Esimerkkinä hän mainitsee aktiivihiilisuodattimet, joista vaihdetaan useimmiten pelkästään sisällä oleva hiili. Samalla vanha, aiemmin lähinnä ongelmajätteenä pidetty hiilimassa voidaan aktivoida uudelleen ja laittaa kiertoon. Näin säästetään elinkaaren kokonaiskustannuksissa ja ympäristövaikutuksissa.

Julius Haarla muistuttaa, ettei vihreä siirtymä tarkoita pelkästään ympäristöystävällistä ja vähähiilistä lopputuotetta. Myös tuotanto- ja hankintaketjun sekä raaka-aineiden on täytettävä samat kriteerit.

– Päästövähennys jossain kohtaa tuotantoprosessia voi yllättäen lisätä niitä jossain muualla. Juuri tähän tarvitaan kokonaisuudet hallitsevaa kumppania, Haarla huomauttaa.

Hän korostaa myös strategisten kumppanuuksien merkitystä vastuullisuudessa ja toimitusvarmuudessa. Pandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta Haarla Oy on pystynyt varmistamaan, etteivät asiakkaiden prosessit ole pysähtyneet toimituskatkoksiin.

Haku