Hyppää sisältöön

Vastuullisen hyvää matkaa

Vastuullisen hyvää matkaa

25.05.2021

Tekninen asiantuntija Jani Pyykkönen ja projektipäällikkö Rositsa Röntynen kertovat, että kesäkuussa lanseerattavaan Vastuullisen matkailun portaat -koulutukseen liittyy digitaalisia ja audiovisuaalisia materiaaleja, jotka tuotettiin suurimmiltä osin Jyväskylän ammattikorkeakoulun digikeskuksella.

Oletko satunnainen matkailija, joka haluaa ottaa huomioon paikallisen luonnon, kulttuurin ja asukkaat? Haaveiletko vastuullisemmasta matkailualasta? Haluatko olla edelläkävijä?

Teksti Marja Hakola  Kuva Jari Järvinen

Jos vastasit myöntävästi johonkin ingressissä esitetyistä kysymyksistä, on uusi digitaalinen Vastuullisen matkailun portaat -koulutus suunnattu juuri sinulle. 

Vastuullinen matkailu on ajankohtainen aihe, sillä matkailubisnes on hiljalleen elpymässä koronapandemian jäljiltä. Pandemia nosti esiin matkailun negatiiviset vaikutukset, kuten liikamatkailun, ja monissa matkakohteissa haittoja halutaan oppia hallitsemaan paremmin. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Lapin yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyössä tuottama digitaalinen koulutus antaa valmiudet toimia vastuullisesti matkailun parissa – ja muuttuvassa maailmassa. Ajasta ja paikasta riippumaton koulutus sopii niin matkailijoille kuin alan yrittäjille, työntekijöille ja kehittäjille. 

Yhteistyön tulos

Vastuullisen matkailun tarkoituksena on kehittää erityisesti kohteita ja alueita, joissa ihmisten on parempi elää ja vierailla – nimenomaan tässä järjestyksessä, toteaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon lehtori Leena Grönroos

Idea kesäkuussa lanseerattavaan koulutukseen syntyi, kun Grönroos yhdessä JAMKin matkailun lehtori Petra Blinnikan kanssa pohti, miten luoda helposti saatavilla olevaa vastuullisen matkailun täydennyskoulutusta Suomeen. Ajatuksena oli suunnata oppia myös niille, joilla ei välttämättä ole tutkintoa matkailualalta – esimerkiksi yrittäjille, jotka ovat lähteneet alalle oman kiinnostuksen tai harrastuneisuuden innoittamana. 

– Käsityksemme oli, että matkailun ekologiset vaikutukset tunnetaan meillä hyvin, mutta vastuullisuuteen kuuluvia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurillisia näkökulmia ei niinkään, Grönroos korostaa.

Yhteistyötä vastuullisen matkailun saralla oli jo tehty korkeakoulujen kesken, joten koulutushankkeen käynnistäminen kävi nopeasti. Aluksi kartoitettiin matkailuelinkeinon todellisia tarpeita ja osaamista vastuullisen matkailun osalta. Tulosten pohjalta luotiin 24 kompetenssilähtöistä, yksilön osaamista ja matkailualaa tukevaa kurssia.

– Koulutus vastaa vaativammankin yleisön tarpeisiin, sillä kurssien näkökulma kattaa kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. Kurssit tukevat kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita, ovat ajankohtaisia ja mikä parasta, niitä on ollut laatimassa valikoima alan huippuosaajia korkeakouluista eri puolelta Suomea, Grönroos sanoo.

Kestävän kehityksen polulla

Ilmainen johdantokurssi antaa kaikille oppijoille yhtenäistä pohjaa opiskeltavaan asiaan. Johdanto sisältää arviointityökalun, jonka avulla opiskelija voi testata omaa osaamistaan ja valita kurssit sen mukaisesti. Kurssit voi opiskella haluamassaan järjestyksessä.

Matkailun ekologisten vaikutusten sekä ilmastonmuutostyön lisäksi tarjolla on mielenkiintoisia aiheita, joiden suhde kestävään kehitykseen ei ole niin tunnettu. Näitä ovat muun muassa matkailutoimialan rakenteet, matkailun vaikutus paikallisyhteisöön sekä vastuullinen viestintä. 

Kurssit ovat saatavilla verkkosivuilla ja digitaalisessa oppimisympäristössä ympäri vuorokauden. Opiskella voi omassa tahdissa silloin, kun itselle parhaiten sopii. Opiskelijoiden suoritusten arviointi on täysin automaattista. 

– Vastuullisen matkailun portaat -koulutus on aidosti digitaalista, ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatonta ja esteetöntä. Opiskelija ei tarvitse uusia järjestelmiä tai erityistaitoja, sanoo koulutuksen sujuvasta käyttäjäkokemuksesta vastannut projektipäällikkö Rositsa Röntynen JAMKista.

– Digitaalista sisältöä on tuotettu pääosin JAMKin digikeskuksessa. Kokonaisuutta on pilotoitu keväällä ja käyttäjäkokemusta sen pohjalta kehitetty, Röntynen kertoo.

Kansainvälistä koulutusta

Matkailu on yksi JAMKin nousevista aloista. Vastuullinen matkailu, digitalisaatio ja luova liiketoiminta ovat matkailun kehittämisen keskiössä.

– Myös kansainvälisyys näkyy koulun arjessa vahvasti, kertoo lehtori Susanna Nuijanmaa, joka vastaa englanninkielisestä Tourism Management -tutkinto-ohjelmasta.

– Noin puolet koulutusohjelman opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita eri puolilta maapalloa. Nuorten kiinnostus vastuulliseen matkailuun on suurta, ja he ovat innokkaita viemään vastuullisuuden viestiä kotimaihinsa.

Petra Blinnikka koordinoi JAMKissa valtakunnallista vastuullisen matkailun verkostoa, jossa Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksen kehittäminen käynnistyi. Verkosto on osa kansainvälistä International Centre for Responsible Tourism, eli ICRT-verkostoa.

– Meillä on hyvät edellytykset kehittää Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksesta myös vientituote, Nuijanmaa visioi. 

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus lanseerataan 1.6.2021.

Haku