Hyppää sisältöön

Vastuullinen yritys tuottaa tulosta

Vastuullinen yritys tuottaa tulosta

30.12.2021

Fondialla Senior Leagal Counselin roolissa toimivat Satu Relander ja Minna Laurila kertovat, että hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. 

Yritysmaailmassa vastuullisuus on ajankohtainen aihe, johon sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota. Myös lainsäädäntö ohjaa yrityksiä vastuullisuuteen. 

TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON  KUVA | OUTI NEUVONEN

Vastuullisuus kiinnostaa lakipalveluyritys Fondian asiakkaita tällä hetkellä paljon, kertoo Satu Relander, Senior Legal Coun-sel Fondiassa. Yhä useammin vastuullisuusarviot ja -sertifikaatit vaikuttavat yrityksen arvonmuodostukseen ja jopa rahoituspäätöksiin. Ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyvät kysymykset, hyvä hallinto sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työlainsäädännön noudattaminen ovat yrityksille riskienhallintaa, mutta myös kilpailutekijöitä. 

– On näyttöä, että vastuulliset yhtiöt tuottavat pitkällä aikavälillä vertailuyrityksiä paremmin, Relander muistuttaa. 

Yrityksiä vastuullisuuteen ohjaavaa lainsäädäntöä on lisätty niin Suomessa kuin EU-tasolla. Ensi vuonna tulee voimaan uusia EU-säätelyjä, joiden tavoitteena on ohjata yksityistä pääomaa kestävämpiin sijoituskohteisiin. Sijoittajien avuksi on tulossa yhtenäinen luokitusjärjestelmä, jonka perusteella on mahdollista arvioida sijoitusten vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on, että sijoituspäätöksiin ja -neuvoihin tuodaan kestävyysarviointi voimakkaammin mukaan. 

– Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tarvitaan isoja rahavirtoja. Lainsäädäntö on tapa ohjata investointeja oikeaan suuntaan, Relander sanoo. Hän itse pitää tervetulleena sitä, että lainsäädäntö pakottaa yrityksiä miettimään omaa vastuullisuuden ydintään. Yrityksen vastuullisuustavoitteet on mahdollista kirjata jopa yhtiöjärjestykseen. 

Hyvinvointi työnantajan vastuulla 

– Vastuullisuus näkyy vahvasti myös työoikeuden ja henkilöstöhallinnon puolella, kertoo Fondian Senior Legal Counsel Minna Laurila. Hän neuvoo asiakkaita työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä. 

Yksi vastuullisen työnantajan velvollisuuksista on johtaa henkilöstön työhyvinvointia. Esimiesten koulutus on avainasemassa, samoin varhainen puuttuminen ongelmatilanteisiin ja työkyvyn muutoksiin. 

– Työnantajan lakisääteiset velvoitteet eivät ole ainoastaan pakollisia, vaan myös hyvän henkilöstöhallinnon työkaluja. Irtisanomiset ovat kallis ja lyhytnäköinen tapa ratkaista ongelmia, Laurila kertoo. 

Vastuulliset yhtiöt tuottavat pitkällä aikavälillä vertailuyrityksiä paremmin. 

Satu Relander

Kestävä yrityskulttuuri syntyy vahvasti yrityksen johdon esimerkillä. Tärkeimpiä tekijöitä ovat avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Vastuullinen työnantaja selvittää työpaikan mahdolliset kuormitustekijät, seuraa kuormitusta ja pyrkii vähentämään sitä, ennakoi ja kouluttaa työntekijöitä. 

– Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat ja työurat pitenevät, kun töissä jaksetaan. Tällä on merkitystä koko Suomen kansantalouden kannalta, Laurila toteaa. 

Relander kertoo, että Fondialla yritysvastuukysymyksistä puhuminen on luontevaa, sillä sen omassa toiminnassa otetaan vahvasti huomioon arvot ja eettiset ohjeet. Etenkin henkilöstön hyvinvointi on tärkeää. Fondialla työntekijät arvostavat, että työajalla on mahdollisuus edistää itselle tärkeitä asioita antamalla ilmaiseksi juridista apua probono-kumppaneille. 

– Olemme olleet lakialalla edelläkävijöitä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Panostamme työilmapiiriin ja kuuntelemme henkilöstön palautetta tiiviisti. Kaikki alkaa jo rekrytoinneista – meille otetaan töihin vain hyviä tyyppejä, Laurila päättää. 

Haku