Hyppää sisältöön

Vastuullinen yritys toimii ennaltaehkäisevästi

Vastuullinen yritys toimii ennaltaehkäisevästi

5.05.2022

Marika Barrettin ja Marianja Rajalan perustama Checkfin toimii tulkkina yritysten ja viranomaisten välillä.

Pääurakoitsijoiden vastuut kasvavat tulevaisuudessa. Hallinnollinen työ ei kuitenkaan muodostu taakaksi, kun oikeat toimintamallit ovat käytössä.

TEKSTI JA KUVA | CHECKFIN  

Asiantuntijayritys Checkfin auttaa asiakkaitaan Suomen viranomaisvelvoitteissa ja urakoitsijaketjun hallinnassa konsultoimalla ja kouluttamalla. Käytännössä Checkfin toimii siis tulkkina yritysten ja viranomaisten välillä. Yrityksen perustajilla Marika Barrettilla ja Marianja Rajalalla on pitkä kokemus kulkulupatoimistojen toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä sekä johtamisesta Suomen suurimpien lupatoimistojen parissa. Vuosien kenttäkokemuksen myötä yrityksen perustajat tuntevat vaatimukset ja yleiset käytännöt sekä rakennustoiminnassa että teollisuuden huoltoseisokeissa.

Viranomaisvelvoitteiden noudattaminen kuuluu turvalliseen, laadukkaaseen ja vastuulliseen toimintaan. Checkfinin Vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa -verkkokoulutus sisältää kootusti keskeisimmät viranomaisvaatimukset, jotka kaikkien rakentamistoimintaan osallistuvien on huomioitava. 

– Koulutus on loistava työkalu harmaan talouden torjunnassa. Sisällyttämällä helposti käyttöönotettavan koulutuksen osaksi lupaprosessia yritys varmistaa, että viranomaisvaatimukset on tiedossa kaikilla osapuolilla käytännön tasolla. Vastuullisuus ei jää ainoastaan korulauseeksi sopimukseen, ja näin suomalaiset sekä kansaiväliset yhteistyökumppanit tiedostavat velvollisuutensa, Barrett avaa.

Mitä tarkistetaan ja miksi?

Tilaajavastuulain noudattaminen liitetään yleensä rakennusalaan, vaikka se koskee lähes kaikkia aloja. 

– Kysyessämme, miten tilaajavastuuasiat yrityksessä hoidetaan, saamme usein vastaukseksi, että yrityksellä on tilaajavastuulain mukaisten selvitysten teko hyvin hallussa, koska se on hoidettu automaattisesti yksityisen palveluntarjoajan kautta integroituna omaan järjestelmään. Vaikka yritys käyttää automatisoituja raportteja osana tarkistusprosessia, on silti ymmärrettävä mitä selvitetään ja miksi. Etenkin hankintoja tekevien ja niiden parissa työskentelevien on tärkeä sisäistää tilaajavastuulain vaatimukset ja valvovan viranomaisen toimintatavat, Rajala valaisee.

Checkfin on kohdannut useita tilanteita, joissa yrityksellä on ajatus, että tilaajavastuuasiat hoidetaan hyvin ja oikein. Syvempi katsaus on kuitenkin tuonut esiin puutteita tarkistusprosesseissa ja henkilöstön osaamisessa. 

– Kun toimintamallit eivät ole selkeät ja yhtenäiset, henkilöstö alkaa toimia toisistaan poikkeavilla tavoilla määritellen kukin itselleen sopivan, todennäköisesti väärän toimintamallin, Barrett kertoo.

On tyypillistä, että projekteissa viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen herätään liian myöhään, joka pahimmassa tapauksessa viivästyttää koko projektin valmistumista. Työt pystytään toteuttamaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, kun velvoitteet on huomioitu ennakkoon ja niiden noudattaminen on suunniteltua. 

– Paras lopputulos syntyy, kun viranomaisvelvoitteiden noudattaminen on sisällytetty osaksi jatkuvaa toimintaa. Asiantuntijan käyttäminen tehostaa yrityksen ajankäyttöä ja on pieni kustannus verrattuna sakkoihin, Rajala tiivistää.

Haku