Hyppää sisältöön

Vastuullinen toimija ohjaa alaa eteenpäin

Vastuullinen toimija ohjaa alaa eteenpäin

3.05.2022


PNO:n laaja tuote- ja palveluvalikoima on keskeinen valttikortti yrityksen kilpailukyvyn rakentamisessa. Asiakkaalle räätälöidään laajasta paletista tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Pohjoismaiden merkittävin kuljetuskaluston vuokraukseen keskittynyt yritys PNO panostaa tällä hetkellä voimakkaasti vastuullisuuskysymyksiin. Kestävän kehityksen mukaiset, vastuulliset toimintatavat ja luottamus ovat yrityksen arvoista tärkeimmät.

TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON KUVA | PNO

PNO:n punavalkoisella logolla varustetut trailerit ovat tuttu näky Suomen teillä ja satamissa. Perheomisteisen yrityksen tarina on kuitenkin toistaiseksi ehkä tutumpi PNO:n kotimaassa Tanskassa. Yrityksen perusti vuonna 1975 Per Nelson Ørnstrand. Sukupolvenvaihdoksen myötä perustajan poika, Jacob Nelson Lee Ørnstrand on toiminut vuodesta 2012 toimitusjohtajana.

- Perheyrityksille tyypillinen kysymys jatkajasta ratkesi PNO:n kohdalla suhteellisen helposti, kertoo yrityksen viestinnästä ja yrityskulttuurista vastaava Solvej Lee Ørnstrand

Hän toimi itse aiemmin IT-alalla, mutta lähteminen mukaan miehensä Jacob Nelson Lee Ørnstrandin tavoin kuljetusalan yritykseen täysipäiväisesti ei tuntunut vieraalta. 

- Kykenin allekirjoittamaan yrityksen perusarvot. Me haluamme yrityksenä olla luottamuksen arvoisia asiakkaillemme. Mutta minulle yhtä tärkeää on, että olemme luottamuksen arvoisia myös omien työntekijöidemme silmissä. Ihmiset ovat tällä alalla tärkein pääoma, Solvej Lee Ørnstrand vakuuttaa. 

Kansainvälisessä logistiikassa ja kuljetusalalla tärkein arvo on luottamus. Kuljetusten on sujuttava ajallaan, kaluston on oltava toimivaa ja kuljetusten on oltava turvassa. 

- Logistiikka-alalla investoinnit ovat isoja, joten asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä, kuvaa Jacob Nelson Lee Ørnstrand. 

Yhdeksi alan suurimmista haasteista hän mainitsee tällä hetkellä kilpailutilanteen. 

- Kun käytössä olevat resurssit ja rahtikapasiteetti ovat alhaalla, toimialalla pitää tehdä enemmän yhteistyötä myös nykyisten kilpailijoiden kesken. Tämä antaa luonnollisesti pienille ja keskisuurille yrityksille verrattain suuren edun jo vakiintuneisiin toimijoihin verrattuna, Jacob Nelson Lee Ørnstrand toteaa. 

Toisaalta hän näkee alalla selkeästi trendinä erityisesti teollisuudessa siirtymän omistamisesta käyttöoikeuden ja vuokraamisen suosimiseen, mikä hyödyttää vuokraamiseen ja leasing-toimintaan keskittynyttä liiketoimintamallia. 


Katse tulevaisuudessa 

PNO on lähtöjään yhden miehen yritys, joka aloitti varaosien myynnillä Tanskan Skanderborgissa. Tänään konserni on johtava pohjoismainen raskaan kuljetuskaluston vuokraukseen ja leasingiin erikoistunut yritys, joka on levittäytymässä myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. Yrityksen pääkonttori sijaitsee edelleen Kööpenhaminassa, mutta sivukonttorit löytyvät Ruotsin, Norjan ja Suomen lisäksi uusimpana Venlosta, Hollannista. 

- Yksi PNO:n menestystekijöistä on ollut se, että yritys on kyennyt tarjoamaan trailerikaluston nopean uudistamisen lisäksi kullekin markkina-alueelle sopivan kaluston sen asiakkailta tulleen palautteen pohjalta. Tällä on taattu muun muassa se, että asiakkaat ovat kyenneet maksimoimaan yrityksensä kuljetusvolyymit, havainnollistaa Jacob Nelson Lee Ørnstrand. 

Tällä hetkellä PNO:lla on vakituisessa kalustossaan yli 11 000 traileria. Suomessa PNO:lla on vajaa parisenkymmentä työntekijää, kaikissa maissa yhteensä 87. Perheomisteinen PNO kykenee pitkäjänteisempään suunnitteluun ja toimintaan verrattuna pääomasijoittajien omistamiin yrityksiin. 

- Kuvailen usein, että toimimme katsoen samanaikaisesti voimakkaasti eteenpäin, mutta arvostaen perintöämme ja historiaamme, avaa Solvej Lee Ørnstrand.


Kestävä kehitys tavoitteena

Uudelle sukupolvelle kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti toimiminen oli kynnyskysymys sille, että perheyrityksen jatkaminen tuntui mielekkäältä.

- PNO:n toimintatapa oli monessa suhteessa kestävää jo ennen kuin Jacob tuli toimitusjohtajaksi, mutta toimintaympäristön muutoksen myötä meillä on velvollisuus olla vieläkin kunnianhimoisempia, Solvej Lee Ørnstrand kuvaa. 

Perusteellisen prosessi- ja muutoshankkeen tuloksena PNO:sta on tullut B Corp -sertifikaatin saavuttanut yhtiö. Sertifiointi myönnetään vain yrityksille, jotka täyttävät hyväksytyt, korkeimmat vaatimukset koskien sosiaalisesta verkostosta ja ympäristöstä huolehtivaa suorituskykyä ja toimintaa. Lisäksi edellytetään läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta suhteessa yrityksen tuottoihin ja päämääriin. 

- Tavoite on yrityksemme polttoaine. Päämääränämme on auttaa yhteiskuntaamme, työntekijöitämme ja maailmaamme. B Corp -järjestelmän puitteet antavat meille loistavat mahdollisuudet mitata kehitystämme. Jos ei mittaa edistystä, ei myöskään voi johtaa muutosta.

PNO:lla kestävän kehityksen kysymyksistä vastaava Solvej Lee Ørnstrand kuvaa rehellisesti, että kehittyminen on vaatinut muutoksia monissa totutuissa toimintatavoissa. Vettä ja energiaa säästetään toimistoissa, toimistojen katoilta löytyvät aurinkopaneelit ja työntekijöitä kannustetaan olemaan aktiivisia projekteissa, jotka liittyvät ympäristösuojeluun. 

- Olemme ylpeitä, että kuulumme B Corp -perheeseen, ja me pidämme sitä ponnahduslautana pystyäksemme johtamaan siirtymistä kohti kestävää kuljetusta. Mutta tämä ei ole lopputavoitteemme. Haluamme nostaa rimaa ja jatkaa kehittymistä. Olemme vasta alussa.

Kestävän kehityksen tavoitteissa haastavin muutos on ollut hiilidioksidipäästöjen kohdalla. Kuljetusalan yrityksenä PNO:n toimintaan kuuluu väistämättä liikenteestä johtuvia päästöjä. Ei kuitenkaan ole ollut aivan yksiselitteistä laskea kaluston vuokraajan osuutta syntyvistä päästöistä. Yksi ratkaisu on ollut uusi trailerimalli, New Cool. Mallissa trailerin hidastuksesta syntyvä energia säilötään akkuun, josta se otetaan uudelleen käyttöön. Tässä mallissa hiilidioksidipäästöjä ei tule lainkaan. New Cool -malliston trailereita on liikenteessä tällä hetkellä 56, mutta tavoite on kasvattaa laivasto syksyyn mennessä sataan.


Digitalisaatiosta uusia tuulia

Kansainvälisen talouden syklit ovat lyhentyneet ja epävarmuus heijastuu kaikille toimialoille, myös kansainväliseen logistiikkabisnekseen. Vaaditaan joustavuutta, jotta muuttuviin olosuhteisiin on mahdollista vastata liiketoiminnan kannattavuutta vaarantamatta. Kuljetusteollisuudessa marginaalit ovat usein jo valmiiksi haastavia.

- Markkina on sirpaleinen ja alan toimijoilta tarvittaisiin lisää skaalautumista niin ylös- kuin alaspäin, riippuen sesongin suhdannevaihteluista ja asiakkaiden tarpeista. Tämä hyödyttää vuokraamiseen perustuvaa liiketoimintamallia. Ratkaisuksi on monesti esitetty alan digitalisointia, jota kautta voitaisiin tehostaa toimintaa. Logistiikka-alallakin edelleen tehdään paljon töitä käsin, myöntää Jacob Nelson Lee Ørnstrand.

Jos ei mittaa edistystä, ei myöskään voi johtaa muutosta.

Solvej Lee Ørnstrand, PNO:n viestintä ja yrtiyskulttuuri

Nykyisen prosessin digitalisoinnilla ja sen kautta kasvavalla automaatiolla on monia ilmeisiä etuja. Hyvä esimerkki on Uber, jossa koko prosessi on yksinkertaistettu tarkoituksenmukaisen digitalisaation kautta, silti säilyttäen taksiliikenteelle ominaisen palveluluonteen.

Solvej Lee Ørnstrand kuitenkin muistuttaa, että teknologia yksin ei ratkaise olemassa olevia ongelmia. 

- Paras lopputulos saadaan, kun teknologia yhdistyy ihmisten kanssa. Olemme panostaneet ihmisten osaamisen kehittämiseen, yhdessä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien kanssa.


Kehitys toiminnan ytimessä

Entä onko perheyrityksen kolmas sukupolvi jo kiinnostunut yrityksen johtamisesta? Solvej Lee Ørnstrand naurahtaa kysymykselle, sillä hänen ja puolisonsa Jacob Nelson Lee Ørnstrandin poika on tällä hetkellä vasta 7-vuotias. Toki kysymys toiminnan jatkuvuudesta on ajoittain mielessä. 

- Tietysti johdamme yritystä sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman vahva vielä tulevina vuosikymmeninäkin. Mutta maailma muuttuu nyt todella nopeasti ja on hyvin vaikea ennustaa, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Toivomme yhdessä mieheni kanssa, että PNO siirtyy meidän jälkeemme omistajille, jotka suhtautuvat toiminnan kehittämiseen yhtä intohimoisesti kuin me. Uskomme vahvasti, että PNO voi olla muutoksen edelläkävijä logistiikan alalla, Solvej Lee päättää. 

TAVOITTEENA KESTÄVÄ KULJETUS

  • PNO on kasvanut kahden henkilön yrityksestä Pohjoismaiden johtavaksi kuljetusalan konserniksi.
  • Konsernilla on Pohjoismaiden suurin valikoima trailereita joko lyhyt- tai pitkäaikaisvuokrauksiin kuljetus- ja logistiikkayrityksille.
  • Prosessi- ja muutoshankkeen tuloksena yritys on saanut vastuullisuudesta kertovan B Corp -sertifikaatin.
  • Sertifiointi myönnetään yrityksille, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset koskien sosiaalisesta verkostosta ja ympäristöstä huolehtivaa suorituskykyä ja toimintaa.
  • Sertifiointi heijastaa PNO:n tavoitetta johtaa alan siirtymää kohti kestävää kuljetusta.

Haku