Hyppää sisältöön

Vastuullinen rakentaminen vaatii osaavaa suunnittelua

Vastuullinen rakentaminen vaatii osaavaa suunnittelua

2.02.2021

Arkkitehti Kasmir Jolma on yksi Hiedanrannan suunnittelijoista. Alue on esimerkki kestävästä ja ekologisuutta edistävästä suunnittelusta. 

Ekologinen rakentaminen ei ole pelkkää teknologiaa. Riittävästi resursoitu suunnittelu edistää hankkeiden toteuttamista sujuvasti ja ympäristöystävällisesti.

Teksti Vilma Timonen  Kuva Eino Ansio

Arkkitehtisuunnittelulla on mahdollista vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin sekä rakennus- että kaupunkisuunnittelutasolla, sanoo arkkitehti ja Jolma Arkkitehdit Oy:n yrittäjä Kasmir Jolma.

– Suunnittelulla voidaan edistää ekologista elämäntapaa esimerkiksi tukemalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan. Rakennukset taas voidaan suunnitella siten, että ne mahdollistavat esimerkiksi jakamistalouden ja ovat osa kiertotaloutta. 

Rakennukset aiheuttavat kolmanneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä. Ympäristövastuullisessa rakentamisessa pyritään käyttämään materiaaleja, joiden valmistamisessa ei synny paljoa hiilidioksidia tai jotka sitovat sitä.   

– Erilaiset keinot toimivat erilaisissa tilanteissa, ja arkkitehdin ammattitaito on valita niistä tilanteeseen sopivat. Materiaalit, rakennuksen muoto ja aukotus vaikuttavat käytettävyyteen ja energiatehokkuuteen. Tulee myös ottaa huomioon hulevesien hallinta, viheralueiden laatu ja monimuotoisuus.

Jolma mainitsee tärkeänä myös rakennusten muuntojoustavuuden.

– Rakennuksilla on pitkä elinkaari. Kun puhutaan hiilineutraaliustavoitteista vuosikymmenien päähän, olisi hyvä suunnitella nyt muuntojoustavia ja monin tavoin kestäviä, toimivia ja kauniita rakennuksia. 

SUUNNITTELULLA VOIDAAN edistää ekologisempaa elämäntapaa.

Osaavaa suunnittelua

Rakennushanke on aina yhteistyötä. Arkkitehdit ovat hankkeissa pääsuunnittelijoita vastaten suunnittelun kokonaisuudesta.

– Hankkeisiin osallistuu useita erityisasiantuntijoita. Arkkitehdin osaamisella muodostetaan synteesi, joka sopii tilaajan ja kohteen tarpeisiin, Jolma sanoo. 

Riittävästi resursoitu suunnittelu edistää rakennushankkeiden toteuttamista ekologisesti ja sujuvasti. Jolma toteaa, että suunnittelussa pyritään löytämään toisiaan tukevia uusia ratkaisuja, eikä rakennuksen tai kaupungin ominaisuuksia tarvitse heikentää siksi, että toimitaan ympäristön kannalta kestävästi. 

– Suunnittelussa tehdään kaikki isoimmat päätökset, ja siihen satsaaminen kuluttaa vähemmän resursseja rakennuksen käyttöaikana. Ympäristöystävällinen rakentaminen on myös pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Ympäristöosaaminen on osa arkkitehtien koulutusta. Jolma kertoo, että arkkitehtien ammattietiikkaan kuuluu ajatella rakennuksen vaikutuksia ympäristö huomioiden. 

– Arkkitehdeilla on halua ja osaamista tehdä parempaa ympäristöä kaikille. Ideana on yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen ja samalla maapallon kantokyvyn tukeminen yhdessä asiakkaan kanssa, Jolma toteaa.

Haku