Hyppää sisältöön

Varmennettua vastuullisuutta

Varmennettua vastuullisuutta

27.05.2022

Postilla tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä: tavoitteena on puolittaa kokonaispäästöt ja kuljettaa fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä.

Globaalien sitoumusten ja vertailujen nimet vilisevät yritysten päästövähennys- ja ilmastopuheissa. Postin ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heino kertoo, mitä ne ovat ja miksi niillä on väliä.

TEKSTI JA KUVA | POSTI

Postin päästövähennystavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät, päästölaskennat ulkopuolisen asiantuntijan varmentamia ja se on saanut EcoVadisilta platinamitalin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Yritykset kertovat kilvan vastuullisuudestaan, ja puheissa vilisevät erilaisten sitoumusten, luokitusten ja standardien nimet. Niiden käytölle on syynsä: ne varmentavat yritysten vastuullisuutta. Postin ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heino vertaa päästölaskentaa kirjanpitoon ja ulkopuolisen toimijan tekemiä varmennuksia tilintarkastuksiin.

– Alihankintasopimusta tehdessä yritys haluaa tietää, onko kumppanin taloudellinen suorituskyky riittävä. Tilintarkastus pitää tänä päivänä olla tehtynä myös ympäristöasioista.

Science Based Targets

Science Based Targets on YK:n Global Compactin, ympäristöjärjestö WWF:n, ilmastoraportointiin keskittyvän CDP-järjestön ja Maailman luonnonvarainstituutti WRI:n aloite, joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin. Postin tavoitteet ovat aloitteen hyväksymät, mikä tarkoittaa sitä, että ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyä 1,5 asteen polkua.

Posti on sitoutunut omien päästöjensä nollaamiseen ja fossiilivapaaseen kuljettamiseen myös alihankkijoiden osalta. Näin Postin kokonaispäästöt – siis omat ja arvoketjun, kuten alihankkijoiden ja hankintojen – puolittuvat vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Koko arvoketjun osalta Posti on nollapäästöinen vuonna 2040.

– Science Based Targetsin hyväksynnän saaminen vaatii, että yrityksen päästölaskenta perustuu Greenhouse Gas Protocoliin, joukkoon yleisesti hyväksi todettuja standardeja ja ohjeita. Ilmastotoimien kannalta on olennaista, että yritys tietää päästönsä alihankkijoita myöten, Heino kertoo.

Hakemuksessa on esitettävä miten laskelmat on tehty, ja että päästöjä sitoudutaan seuraamaan vuosittain. Posti julkaisee päästönsä kerran vuodessa, ja ulkopuolinen asiantuntija varmentaa laskennat joka toinen vuosi.

Omia menetelmiä pitää haastaa ja kehittää.

Postin ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heino

– Aloite auttaa tunnistamaan, mitä yhden yrityksen on ilmastotieteen näkökulmasta tehtävä. Se tarjoaa työkalun tarvittavan päästövähennyksen laskemiseen. Sen ansiosta tiedämme tekevämme oikeita asioita, emme unohda mitään ja pystymme seuraamaan kehitystämme.

Sitoumus antaa Heinon mukaan myös selkänojaa kalliimpien tai vaikeampien päätösten tekemiseen.

– Vaikka jokin hankinta olisi helpompi toteuttaa toisin, meidän on edettävä valitsemallamme ja tiedettä vasten varmennetulla polulla.

Vastuullisuus eri kanteilta

Maailman johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva taho, EcoVadis, tarkastelee vastuullisuutta neljältä kantilta: ympäristövastuu, työelämän käytännöt, toiminnan eettisyys ja kestävän kehityksen mukainen hankinta.

 EcoVadisin arviointi perustuu kansainvälisiin yritysvastuukriteereihin, ja arviointia valvoo tieteellinen komitea. Vuonna 2021 EcoVadis arvioi Postin korkeimmalle mahdolliselle platinatasolle. Posti sijoittui arvioitujen yritysten joukossa maailman parhaimman prosentin ja logistiikkatoimialalla parhaan kahden prosentin joukkoon.

Yritysten vastuullisuustyössä tapahtuu nyt paljon. Heino huomauttaakin, että jo asiansa hyvin hoitavien yritysten on jatkuvasti seurattava laskentatapojen, työkalujen ja standardien kehitystä.

– Kuljetuspäästölaskentaan on tulossa tänä vuonna ISO-standardi, ja lisäksi kehitetään ohjeita koko kuljetusketjun kattavaan raportointiin. 

Tavoitteena nettonolla

Postin vastuullisuustyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat 80-luvulle.

– Silti pitää uskaltaa myöntää, että epävarmuuksia on. Samoin pitää uskaltaa haastaa ja kehittää menetelmiä. Olemme tehneet vastuullisuustyötä pitkään, joten monet aikanaan vastuullisiksi mielletyt teot eivät nykypäivän mittareilla päde.

Enää ei riitä, että yritys kompensoi päästöjään tukemalla ulkopuolisia hankkeita. On tehtävä omia päästövähennyksiä.

– Olimme maailman ensimmäinen hiilineutraali Posti. Nyt tavoitteemme on nettonolla.

Haku