Hyppää sisältöön

Vantaalla pilotoitu alusta iskee sotetiedon kipupisteisiin

Vantaalla pilotoitu alusta iskee sotetiedon kipupisteisiin

18.01.2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen valmistelujohtaja Nina Linja ja SofiCare-ratkaisun Concept Owner Mirva Sainiemi uskovat alustaratkaisun voivan helpottaa hoitajamitoituksen laskentaa. Mitoituksen laskeminen on nykyisellään massiivinen manuaalinen operaatio, joka vie paljon aikaa, ja laskentavirheitä voi sattua.

Suomessa tuotetaan laadukkaita hoivapalveluita, mutta työn laatua on vaikea tehdä näkyväksi. Vantaa otti haasteen vastaan ja ryhtyi kehittämään yhdessä Sofigaten kanssa alustaratkaisua palveluekosysteemien tarpeiden täyttämiseksi.

TEKSTI JA KUVA | SOFIGATE

Sosiaali- ja terveysalan palveluekosysteemeissä käytetään monia järjestelmiä laadunvalvontaan ja tiedonhallintaan. Tietoa kerätään päällekkäisiin järjestelmiin, eikä sirpaleinen kokonaisuus tue tiedolla johtamista. Vantaa pilotoi ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina SofiCare-alustaratkaisun mahdollisuuksia parempaan tiedonhallintaan sotepalveluissa. Teknologia-alustalla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri toimijat toteuttavat lisäarvoa tuottavaa toimintaa, mikä sote-alalla tarkoittaa esimerkiksi potilaan hoitoa tai vanhuksen hoivaa.

Yhteisessä pilotissa haluttiin parantaa laadunvalvontaa ja kommunikaatiota. Laadunvalvontaan kaivattiin keinoja nähdä kokonaiskuva helposti esimerkiksi yksiköittäin. Kommunikointiin haettiin puolestaan toimivaa ja turvallista alustaa. 

– Halusimme muun muassa helpottaa palautteiden käsittelyä. On tärkeää, että omaiset tietävät kuinka asukkaiden asioita hoidetaan ja voivat luottaa niiden etenemiseen, sanoo palveluiden järjestämisen valmistelujohtaja Nina Linja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta.

Alustaratkaisu helpottaa tiedolla johtamista

Vantaa oli tiiviisti mukana kartoittamassa alustaratkaisun mahdollisuuksia ja kehittämässä konseptia. Testivaiheeseen osallistuivat myös hoivayksikön asukkaat ja heidän omaisensa. Kokemukset olivat rohkaisevia: ratkaisulla voitiin kerätä tietoa eri käyttäjäryhmien tarpeisiin ja hyödyntää sitä vaivattomasti. Pilotti osoitti, että alustaratkaisu voi helpottaa laadunvalvontaa, kommunikaatiota ja tiedolla johtamista. 

– Laadunvalvonta vaikutti toimivan hyvin, ja raportteja pystyttiin muokkaamaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Alusta koettiin toimivaksi myös kommunikaatiossa. Tämä parantaa nykytilannetta. Henkilöstö on kokeillut uusia toimintatapoja innolla, Linja kiittelee.

Uuden luominen yhdessä on inspiroinut sekä alustaratkaisun kehittäjiä että sen käyttäjiä. Henkilöstön motivointi ja koulutus on jatkossakin tärkeää. 

– Henkilöstön on hyvä nähdä, että järjestelmä vähentää työtä ja vapauttaa aikaa kirjausten tekemisestä esimerkiksi asiakkaille tai toiminnan kehittämiseen. Tämä motivoi alustan käyttöön ja auttaa saavuttamaan sen todelliset hyödyt.

Paremmalle tiedolla johtamiselle on sosiaali- ja terveysalalla huomattava tarve. SofiCare-alustaratkaisussa nähdään Vantaalla paljon potentiaalia, ja pilottiprojekti on poikinut lukuisia aiheita jatkokehitykseen. 

Alustaratkaisu voisi esimerkiksi helpottaa hoitajamitoituksen laskentaa. Vanhuspalvelulaki määrittelee Suomessa hoitotyön mitoitukselle minimivaatimukset, joiden täyttyminen on voitava todentaa. Mitoituksen laskeminen on nykyisellään massiivinen manuaalinen operaatio, jossa dataa kerätään monesta eri paikasta. 

– Suuri urakka vie paljon aikaa, ja laskentavirheitäkin voi toisinaan sattua. Tätä tehokkaammille keinoille on ilmeinen, kansallinen tarve, Linja toteaa.

Uusia mahdollisuuksia ratkaisun hyödyntämiseksi kumpuaa jatkuvasti. Alusta voisi esimerkiksi helpottaa viranomaisyhteistyötä: kun data ja raportit voidaan toimittaa määrämuotoisina, niitä voidaan hyödyntää älykkäästi. Tämä voi viedä laadunvalvonnan myös yhteiskunnallisesti uudelle tasolle. Jos laadunvalvontaa voitaisiin tehdä osin julkiseksi, luottamus koko alaa kohtaan voisi lisääntyä. 

Kohti uusia palvelualueita

Erityisen kiinnostava jatkokehityskohde liittyy järjestelmän skaalaamiseen uusille palvelualueille. Ratkaisu voi tukea tiedolla johtamista etenkin sellaisissa palveluissa, joita tuotetaan useampien eri tahojen ekosysteemeissä. 

– Tällaisia ovat esimerkiksi vammais-, perhe- tai mielenterveyspalvelut ja päihdekuntoutus sekä järjestötoimijoiden linkittäminen näiden palvelujen tuottamiseen. Jos alustaratkaisu leviäisi uusiin palveluihin ympäri maata, sen vaikutukset koko yhteiskuntaan olisivat mittavat, uskoo SofiCare-ratkaisun Concept Owner Mirva Sainiemi.


Tutustu Vantaan ja Sofigaten yhteiseen onnistumistarinaan sekä yrityksen SofiCare-tuoteperheeseen:

sofigate.com/casestudy/vantaa
sofigate.com/soficare


Haku