Hyppää sisältöön

Valmentava ote tukee muutosta

Valmentava ote tukee muutosta

1.03.2022

Satakunnan sydänpiirin projektikoordinaattori Johanna Toivola toivoo terveydenhuollon ammattilaisten löytävän Verkkopuntari-ohjelman työkalukseen elintapaohjaukseen.

Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön kehitetyllä, uudella Verkkopuntari-ohjelmalla tähdätään pysyviin elintapamuutoksiin ajasta ja paikasta riippumatta.


TEKSTI | KATRI KUJANPÄÄ   KUVA | VIA RAMSTEN

Painonhallinta on monelle painonpudotusta, jossa kiloja lähtee, mutta ne tulevat pian takaisin. Ajatuksissa liikkuu kärvistely nälän tunteessa ja liikuntarääkki kaloreiden polttamiseksi. Vaihtoehtona pikadieeteille, Verkkopuntari tarjoaa ohjelman, jossa edetään rennosti kohti pysyviä elintapamuutoksia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Ohjelmaa on kehitetty monialaisesti yli 10 vuoden ajan ja sen käyttöön on koulutettu yli 500 alan ammattilaista. Nyt Satakunnan sydänpiiri tarjoaa STEA-rahoituksen mahdollistamana järjestöissä työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille maksutonta ohjaajakoulutusta ja Verkkopuntarin käyttöä. Ohjaajalle riittää tietotekninen perusosaaminen. Sydänpiiri toimii Verkkopuntari-ohjaajien tukena.

– Meillä on nyt mahdollisuus tarjota tämä työkalu esimerkiksi järjestöissä työskentelevien terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, fysioterapeuttien sekä ravitsemusterapeuttien käyttöön. Koulutamme heidät ja he saavat palvelun käyttöönsä painonhallintaryhmiä varten, kertoo projektikoordinaattori Johanna Toivola

Ajasta ja paikasta riippumaton Verkkopuntari-ohjelma keskittyy ravitsemuksen, liikunnan, voimavarojen sekä levon osa-alueille. 

– Ohjelmassa on korostettu unen merkitystä, koska sen on havaittu olevan hyvin olennainen tekijä painonhallinnan onnistumisessa.

Ohjelma alkaa 12 viikon ohjausvaiheella. Sinä aikana asiakas saa kerran viikossa ohjaajalta henkilökohtaista valmennusta. Tämän jälkeen alkaa ylläpitovaihe, jolloin kaikki materiaalit ja ryhmän yhteinen verkkokeskustelu ovat asiakkaan käytössä vuoden ajan. 

Valmentavaa ohjausta

Pysyvä muutos lähtee liikkeelle ihmisestä itsestään ja hänelle tärkeistä asioista.

– Tiedostamme oman hyvinvointimme tärkeyden, mutta emme anna sille arjessa aikaa. Tiedämme faktat, mutta tarvitsemme sisäistä motivaatiota onnistuaksemme. Tieto yksin ei johda muutokseen.

– Verkkopuntarissa käytetään valmentavaa ohjausta. Perinteinen, asiantuntijakeskeinen ohjaus on usein neuvontapuhetta. Siinä luetellaan asiakkaalle jopa itsestään selvät faktat ja tiedot, mutta siinä piilee vaara. Me emme muuta tapojamme, jos koemme tulleemme holhotuksi tai painostetuksi, vaan saatamme reagoida aivan päinvastaisella tavalla kuin oli tarkoitus, Toivola lisää.

– Valmentavan otteen avulla tuemme asiakkaan omia oivalluksia, löydämme elämässä jo olemassa olevan hyvän ja rakennamme tulevaa sen päälle, Toivola jatkaa.

Tavoitteen on oltava realistinen ja toteutettavissa asiakkaan arjessa. Jos toteutus käy liian raskaaksi, se ei onnistu. Ohjaajan kanssa on helppo ottaa huomioon myös muuttuvat elämäntilanteet ja arvioida tavoite tarvittaessa uudelleen. 

– Pitää muistaa, että jollekin joku muutos on mahdollinen ja toiselle mahdoton. Valmentavassa ohjauksessa tavoitteita mietitään tarkkaan, Toivola toteaa.

Tavoitteen on oltava realistinen ja toteutettavissa asiakkaan arjessa.

Rohkaisevia kokemuksia

Verkkopuntari-ohjelmaa on toistaiseksi käytetty pääosin julkisessa terveydenhuollossa eri puolella Suomea. Ohjelma on räätälöitävissä eri kohderyhmille. Satakunnan sairaanhoitopiirissä on pilotoitu odottavien äitien Verkkopuntari-ryhmiä ja Porin perusturvassa puolestaan neuvolaikäisten lasten vanhempien ryhmää. Satakunnan sydänpiiri on järjestänyt myös uniapneaa sairastaville suunnatun ryhmän. 

Verkkopuntarista on tällä hetkellä meneillään kaksi arviointitutkimusta, toinen Turun yliopiston ja toinen Itä-Suomen yliopiston toteuttamana.

– Alustavat tulokset ovat olleet rohkaisevia. Osallistuneet kertovat perusasioista eli ateriarytmin parantumisesta, liikunnan lisäämisestä, herkuttelun kohtuullistamisesta ja kasvisten käytön lisääntymisestä. Ohjelman ei ole tarkoitus olla mikään superdieetti, vaan valmentavan otteen kautta etsitään hyvinvointiin tähtäävää todellista muutosta koko elämän ajaksi, summaa Toivola.

Verkkopuntari

Satakunnan Sydänpiirin kehittämä työkalu elintapojen ja painonhallinnan ohjaukseen.

Pyrkii terveyttä ja hyvinvointia edistäviin muutoksiin, jotka ovat realistisesti toteutettavissa.

Ohjaajakoulutusta tarjotaan maksutta järjestöissä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

www.verkkopuntari.fi

Haku