Hyppää sisältöön

Valmennus auttaa kohti hysote-alan yrittäjyyttä

Valmennus auttaa kohti hysote-alan yrittäjyyttä

21.09.2022

Nousevalle hysote-alalle on nyt oma yrittäjyyskoulutusmalli. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Palvelualan Opisto Kuopion koulutuksessa pureudutaan liiketoimintaosaamisen lisäksi myös toimialan erityispiirteisiin.

Oman näköinen toimeentulo ihmisläheisessä työssä on mahdollista. Moni saattaa salaa pohtia yrittäjyyttä, mutta tarvitsee matkan varrella parempaa tietoa ja tukea.

TEKSTI | SUSANNE HÄMÄLÄINEN JA ANTTI KOTIMAA   KUVA | SHUTTERSTOCK

Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, hysote, on voimakkaasti kehittyvä toimiala, joka nivoutuu ihmisten arkeen monin eri tavoin. Näkyvin muutos on tällä hetkellä menossa oleva suuri hyvinvointialueuudistus. Myös väestön ikääntyminen, kotityö- ja tukipalveluiden tarpeiden lisääntyminen, kansainvälistyminen, kulutustottumusten muutos, henkilöstöpula sekä digitalisaatio haastavat nykyisiä toimintamalleja. Samalla ne kuitenkin avaavat uusia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. 

Näiden ja esimerkiksi hyvinvointimatkailun, hyvinvoinnin edistämisen sekä luontolähtöisyyden tarkastelu tarjoavat mielenkiintoisia tilaisuuksia toimeentulolle hysote-alalla. 

Suurimpana kynnyksenä on yrittäjyyden vieraus

Joustava toimialakohtainen koulutus sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen -hankkeessa on tarkasteltu alan yrittäjyyden erikoispiirteitä sekä hysote-yrittäjäksi suuntautumisen palvelupolkua. Hankkeen aikana on havaittu, että suurin kynnys suuntautumiselle on yrittäjyyden vieraus. Toinen merkittävä ilmiö on, että yrittäjyysvalmennukset ovat varsin usein yleisluontoisia, eivätkä ne tarjoa hysote-alaan liittyvää erityistietoa. 

Lainsäädäntö ohjaa vahvasti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, missä erilaiset luvat ja ilmoitukset, hakemukset ja kilpailutukset tulevat yrittäjälle ajankohtaisiksi heti yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Tarvittavaa tietoa ei ole keskitetysti saatavilla, eikä yritysneuvojillakaan välttämättä ole ajantasaista ja tarpeeksi kattavaa tietotaitoa. 

Muutokset avaavat mahdollisuuksia yrittäjyyteen

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Palvelualan Opisto Kuopio (PAOK) rakentavat yhdessä valmentavaa koulutusta, jossa tuetaan yrittäjyyttä harkitsevien osaamista ja erityistaitoja, joita vaaditaan erityisesti hysote-toimialalla. Koulutusmoduulit valaisevat laajasti toimialan yrittäjyyden osa-alueita. 

Kokonaisuudesta voi poimia itselleen kursseja oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. Valmennus on rakennettu yhdessä kehittämisryhmän, yritysneuvojien, opiskelijoiden ja yrittäjyyttä harkitsevien pilottiryhmien kanssa.

Valmennus tarjoaa lisätietoa ja tukea siihen, että yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt kykenevät tekemään rohkeita päätöksiä ja etenemään kohti omaa unelmaansa. Valmennus antaa tietoa myös yritysneuvontaan toimialan erityispiirteistä. Hysote-yrittäjäksi-oppimisympäristö tarjoaa keskitetysti tätä tietoa sopivasti pureskelluissa ja jäsennellyissä paloissa. Kannattaa siis ottaa itselleen hetki, tutustua tarjolla oleviin valmennuksiin, räätälöidä itselleen sopiva kokonaisuus ja ottaa muutos omiin käsiin.

a

Haku