Hyppää sisältöön

Vakuutuksesta turvaa etätyöhön

Vakuutuksesta turvaa etätyöhön

27.01.2022

Työnantajien on hyvä turvata etätöiden tekijät erillisellä etätyövakuutuksella tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, kertovat Fennian riskipäälliköt Petteri Sistonen ja Pia Välimaa.

Samaan aikaan kun etätyö lisääntyy, kasvavat myös etätyössä sattuneet tapaturmat ja työssä jaksamisen haasteet. Työnantajan on tärkeää ottaa huomioon etätyön riskit ja huolehtia osaajiensa vakuutusturvasta.


TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | OUTI NEUVONEN

Tuottava ja turvallinen etätyö edellyttää uusia johtamisen toimintatapoja ja haastaa yritykset tarkastelemaan työn riskejä eri tavalla kuin ennen. Koska työympäristö on laajentunut, vakuutusturvan on hyvä kattaa myös työpaikan ulkopuolella tehty työ. Kun yritys huolehtii osaajiensa työympäristön turvallisuudesta ja vakuutusturvan kattavuudesta, kyse on lopulta yrityksen tulevaisuudesta.

Etätöitä kotonaan tekevä Fennian riskipäällikkö Pia Välimaa kehottaa kuvaruudun välityksellä työnantajia tutustumaan henkilöstön etätyön tekemisen tapaan. Millä eri tavoin se voi kuormittaa ja ovatko työolosuhteet sellaiset, että työntekijä pystyy keskittymään tehtäviinsä?

– Esimiehet eivät useinkaan ole selvillä siitä, minkälaisissa oloissa kukakin työskentelee. Turvallisuutta ja työhyvinvointia voidaan käydä yhdessä työntekijän kanssa läpi esimerkiksi erilaisten kartoitusten ja tarkastuslistojen avulla, joita saa esimerkiksi meidän työturvallisuusasiantuntijoilta. Riskien torjunta ja turvallisuuden parantaminen yhteistyössä yritysten kanssa ovat toiminnassamme keskeisiä asioita, joten yhteydenottoa ei tarvitse arastella, Välimaa kertoo.

Kartoita riskit ajoissa

Kotioloissa riskejä voivat olla tapaturmien mahdollisuuden lisäksi huonoista työasennoista johtuvat ergonomiset riskit sekä esimerkiksi psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät riskit, kuten masennus ja ahdistus. 

Fennian riskipäällikkö Petteri Sistonen kannustaa esimiehiä keskustelemaan näistä aiheista alaisten kanssa ajoissa. Riskit kannattaa kartoittaa mieluummin ennakoivasti kuin reagoida jo syntyneisiin ongelmiin. 

– Reagoiva työturvallisuuskulttuuri on kallis verrattuna proaktiiviseen. Hyvissä ajoin huomioitu ja korjattu tilanne kertoo alaiselle välittämisestä ja parantaa hänen jaksamistaan. Varhainen puuttuminen tietää myös suoraa säästöä, sillä sairauslomat sijaisjärjestelyineen koettelevat yrityksen taloutta. 

Sistonen kehottaa selkeiden pelisääntöjen luomiseen. Koska kaikki eivät osaa vetää rajaa työajan ja vapaa-ajan välille, niistä on hyvä sopia yhdessä. Jotta työskentelyajat pysyisivät terveellisissä rajoissa ja yhteisö säilyisi sosiaalisena, myös raportointi- ja etäyhteyksien tulee olla hyvässä iskussa.

Vakuutuksen piirissä oleva pääsee nopeasti hyvään hoitoon.

Fennian riskipäällikkö Pia Välimaa

Vakuuta etätyö erikseen

Työpaikalla tapahtuneet vahingot ja etätyössä sattuneet haaverit ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannalta kaksi eri asiaa. Vaikka työnantaja on velvollinen ottamaan henkilöstölleen lain määräämän tapaturmavakuutuksen, se kattaa vain ne vahingot, jotka ovat sattuneet yksiselitteisesti työssä. 

– Lähtökohtaisesti etätyössä sattuneet tapaturmat ovat korvauksen piirissä. Vahinko kuuluu kuitenkin korvauksen piiriin vain silloin, kun tapahtumalla on selvä syy-yhteys työntekoon. Kotona ja sen ulkopuolella liikkuminen on rajattu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle, Sistonen muistuttaa.

Jos kompastut työpaikalla kahvikupillista hakiessasi ja satutat nilkkasi, henkilöstön tapaturmavakuutus korvaa nilkan nyrjähtämisestä aiheutuneet kustannukset. Kun sama tapahtuu etätyössä kotona tauon aikana, vakuutus ei ole voimassa. Kaikki työnantajat eivät ole tulleet ajatelleeksi, että tauko etätyössä tarkoittaa myös taukoa vakuutusturvassa. Vakuutuksen kannalta työntekijä on tauolla esimerkiksi nauttiessaan lounasta ja vessareissun aikana.

Henkilöstön koko työpäivä kannattaisi vakuuttaa, sillä tauot ovat oleellinen osa päivää ja tärkeitä niin fyysisistä kuin psyykkisistä syistä. Pieni verryttely saa veren kiertämään ja ajatuksen juoksemaan. Moni kotona työskentelevä pyöräyttää mielellään vaikkapa koneellisen pyykkiä tai piipahtaa parvekkeella haukkaamassa happea. Riskipäällikkö Välimaa nostaa esiin kaksi vaihtoehtoista vakuutusta, joilla vakuutusturva saadaan kuntoon myös taukojen osalta. 

– Liikkuminen työpisteen ulkopuolella tulee vakuutuksen piirin, kun työnantaja ottaa henkilöstölle vapaaehtoisen etätyövakuutuksen tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Ne kannattavat myös siksi, että vakuutuksen piirissä oleva pääsee nopeasti hyvään hoitoon. Vakuutusyhtiöllä on terveydenhoidossa omat yhteistyökumppanit. Nopea hoitoketju tietää nopeaa töihin paluuta ja isoja säästöjä euroissa, Välimaa muistuttaa.

Haku