Hyppää sisältöön

Vakaampaa tuottoa listatuista infrayhtiöistä

Vakaampaa tuottoa listatuista infrayhtiöistä

9.05.2022

Infraosakkeet ovat historiallisesti olleet osakemarkkinoiden vakaimpien joukossa. Myös kurssilaskut ovat olleet normaalia pienemmät.

Infra-alan yritysten osakkeiden ostaminen herättää mielenkiintoa yhä enemmän. Matalien korkojen ympäristössä infrarahastot ovat kiinnostava kohde, sillä ne sijoittavat hyvän osinkotuoton yhtiöihin.

TEKSTI | JOONAS RANTA KUVA | UNITED BANKERS

Yhteiskunnan perusrakenteita ja -palveluita eri osa-alueille tuottavat yritykset herättävät sijoittajien keskuudessa kiinnostusta. Infrastruktuuri kattaa jokapäiväiset palvelut, kuten esimerkiksi sähkö-, vesi- ja tieverkot. Infrayhtiöiden toimintaan talouden heilahtelut eivät juurikaan vaikuta.

United Bankersiin kuuluvan UB Rahastoyhtiön hallinnoima UB Infra -rahasto sijoittaa globaalisti pörssilistattuihin infrastruktuuriyrityksiin. UB EM Infra puolestaan sijoittaa infrayrityksiin kehittyvillä markkinoilla. 

– Infrasalkku eroaa profiililtaan yleisistä osakeindekseistä. Keskimääräistä korkeampi osinkotuotto on matalien korkojen ympäristössä vahva kohde, toteaa infrarahastojen salkunhoitaja Pekka Niemelä.

Riskit ja globaalien muutosten vaikutukset kuuluvat aina sijoittamiseen. Niemelä mainitsee esimerkkinä Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudet vuonna 2011. Tsunamin japanilaiselle ydinvoimalle aiheuttamien vaurioiden vuoksi esimerkiksi Saksa teki päätöksen ajaa ydinvoimansa alas.

United Bankers alentaa salkkunsa riskiä hajauttamalla  maantieteellisesti, toimialoittain ja yhtiöittäin.

– Vakaammat infrastruktuuriyhtiöt ja hajautettu salkku pehmentävät maailmanmarkkinoiden muutosten iskuja. Tässä UB Infra -rahasto on pärjännyt hyvin.

Pienemmän kurssilaskun lisäksi infrasijoituksissa kurssit ovat historiallisesti elpyneet nopeammin kuin osakemarkkinat yleisesti markkinoiden suurten korjausliikkeiden jälkeen.


Hajautus on tärkeää 

Esimerkkinä United Bankersin infrastuktuurirahaston sijoituskohteista ovat Italian infraverkostot sekä yhdysvaltalaiset vedenjakelufirmat. Valtioiden keskeisimpiin infrastruktuurikohteisiin voi käytännössä sijoittaa vain listatun osakemarkkinan kautta.

Osakemarkkinoilla on usein tarjolla juuri suurimmat ja merkittävimmät infrastruktuurikohteet. Listattu infrastruktuuri vaihtelee kuitenkin maittain.

– Toisaalla voi olla enemmän tietulliyhtiöitä, joissakin maissa taas maakaasun siirtoverkkoja. Tämän takia on tärkeää, että sijoitusrahasto kattaa suuren maantieteellisen alueen. Näin rahastosalkkuun saadaan riittävän suuri hajautus, Niemelä avaa.

Infrasijoittamiselle ominaista on, että monet alan liiketoiminnoista ovat julkisesti säänneltyjä tai todellisia monopoleja. Esimerkiksi veden- ja sähkönjakelu ei heilu taloussyklien mukaan, vaan kysyntä on tasaista.

Jopa puolet infrarahastojen tuotoista tulee osingoista. 

– Suurin osa yrityksistä toimii hyvin säännellyissä toimintaympäristöissä. Julkinen sektori harvoin muuttaa sääntelyä yhtäkkiä.

Sääntely tuo vakautta tuotoille mutta myös rajaa tuoton korkeutta, sillä julkisen infrastruktuurin kannattavuuden tulee olla kohtuullinen ollakseen yleisesti hyväksyttävä. Toisaalta infrafirmat painuvat harvoin samalla tavalla miinukselle kuin muiden alojen yksityiset toimijat.

– Yleisesti infrayritysten kurssit eivät kauheasti heittele, Niemelä jatkaa infrarahaston etujen listaamista.


Mukaan pienellä summalla

United Bankersin infrarahastojen tavoitteena on osakemarkkinoiden yleistä kurssikehitystä tasaisempi tuotto. Rahastoilla ei myöskään ole vertailuindeksejä, mikä tuo vapautta toimialojen ja maiden painotuksiin. Rahastot voivat näin tehokkaasti hyödyntää alueellisia mahdollisuuksia.

Infrarahastoihin voi sijoittaa kertasijoitusten tai kuukausisäästämiseen perustuvan sijoittamisen kautta. Mukaan pääsee myös pienemmällä summalla. UB Infra- ja UB EM Infra -rahastojen A-sarjan minimimerkintä on 1000 euroa.

– Laaja hajautus ja indekseistä vapaa sijoituspolitiikka alentavat vaikeasti ennustettavien poliittisen yllätysten vaikutuksia. Toisaalta infrasijoittamisen tuotto-odotuksiin pääsee helposti kiinni.

Haku