Hyppää sisältöön

Vähäpäästöistä asumista kestävässä kodissa

Vähäpäästöistä asumista kestävässä kodissa

12.09.2023

Oona Saarisen ja Emma Suokkaan mukaan ympäristötekijöiden merkitys asumisessa tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään.

Suomalaisille tutuksi tullut Joutsenmerkki mahdollistaa ympäristöystävälliset, terveelliset, turvalliset ja laadukkaat valinnat nykyisin suuremmassa mittakaavassa asuntomarkkinoilla.

TEKSTI MARI KORHONEN | kuva PATRIK PESONEN

Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja koko maan kahdeksanneksi arvostetuin brändi tunnetaan kunnianhimoisista ympäristö- ja laatuvaatimuksistaan, jotka ulottuvat tuotteen koko elinkaaren ajalle. Joutsenmerkki onkin vakiinnuttanut asemansa sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa laadun takeena, joka tekee valinnasta helpon, mutta on vaikea ansaita.

– Rakentamisessa Joutsenmerkki tarkoittaa, että puolueeton taho on tarkistanut rakennuksen täyttävän tiukat ympäristövaatimukset. Vaatimukset ulottuvat rakennusmateriaalien turvallisuudesta ja terveellisyydestä aina energiankulutuksen vähentämiseen ja rakennusjätteen kierrätykseen. Myös rakentamisen laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota, Joutsenmerkin asiantuntija Oona Saarinen Ympäristömerkintä Suomi Oy:ltä kertoo.

Saadakseen Joutsenmerkin talorakentamisen on edistettävä resurssitehokkuutta, hiilijalanjäljen pienentämistä, myrkytöntä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta prosessin jokaisessa vaiheessa ja materiaalivalinnassa suunnittelupöydältä rakennuksen viimeistelyyn. Elinkaarinäkökulmasta Joutsenmerkki on lupaus vähäpäästöisyydestä myös rakentamisen jälkeiseltä ajalta.

– Asunnonostajalle tämä tarkoittaa ympäristöä kunnioittavan arvovalinnan lisäksi parempaa asumismukavuutta, A-luokan energiatehokkuutta sekä luottamusta siihen, että yksi elämän suurimmista sijoituksista kestää ja säilyttää arvonsa, Joutsenmerkki-hankkeesta JM Suomella vastaava projektipäällikkö Emma Suokas kertoo.

Suuri hiilijalanjälki vaatii suurta vastuunkantoa

Joutsenmerkittyjen asuntojen rakentaminen edellyttää rakennuttajalta suunnittelu- ja tuotantoprosessien uudelleenarviointia. Kyseessä on työläs ja aikaa vievä prosessi, jossa osa organisaation toiminnoista on ulkopuolisen arvioijan suurennuslasin alla. 

– Joutsenmerkittyjen asuinrakennusten vaatimustasoa kuvastaa se, että vaikka rakennusten turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja materiaalien jäljitettävyyteen kiinnitetään rakennusalalla kasvavassa määrin huomiota ja ympäristötekijät painavat entistä enemmän myös kuluttajien puntarissa, Suomessa on vielä nykyisellään alle 20 Joutsenmerkittyä asuinrakennusta. Näistä suuri osa on JM:n rakentamia, Saarinen valaisee kriteeristön vaatimustasoa.

Pohjoismaisena aluekehittäjänä ja asuntorakentajana tunnettu JM tarjoaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana Suomessa Joutsenmerkittäviä kerrostalokoteja omistusasumiseen.

– Rakentamisen vaikutukset ympäristöpäästöihin ovat valtavat. Noin 50 prosenttia maailman luonnonvaroista käytetään rakentamiseen ja jopa 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta kuluu rakennuksissa, joten näihin vaikuttaminen on ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin vaikuttavaa, Saarinen kertoo.

Kysyntä kasvussa

Tietoisuuden lisääntymisen seurauksena kasvanut huoli ympäristöpäästöistä sekä viimeaikainen asumiskustannusten nousu ovat lisänneet kuluttajien kiinnostusta vähäpäästöiseen asumiseen.

– Elämän suurimman hankinnan kohdalla asunnon sijainti ja hinta pitävät edelleen pintansa ostokriteerien kärjessä, mutta käytön aikaiset kustannukset saavat nyt enemmän huomiota. Yleinen markkinatilanne on lisännyt energiatehokkuuden painoarvoa, joka ymmärretään asuntosijoituksen arvoa lisäävänä tekijänä myös jälleenmyyntitilanteessa. Tulevaisuudessa ympäristötekijöiden merkitys asumisessa tulee korostumaan entisestään, joten Joutsenmerkki antaa turvaa investoinnin arvon säilymiseen, Suokas toteaa.

– Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten valintojen seurauksena Joutsenmerkityn kodin omistaja saa nauttia muun muassa puhtaasta sisäilmasta, viihtyisästä valoisuudesta sekä alhaisesta energiankulutuksesta, Suokas ja Saarinen summaavat.

Haku