Hyppää sisältöön

Uutta nostetta bioinnovaatioista

Uutta nostetta bioinnovaatioista

30.12.2021

VTT:n erikoistutkija Jani Lehmonen ja Gradia Jyväskylän projektipäällikkö Klaus Sjöblom esittelevät BioInno-hankkeessa syntyneitä prototyyppejä.

Gradian, VTT:n ja monialaisen yritysverkoston BioInno-hanke linkittää yhteen maakunnan vahvan graafisen media-alan osaamisen sekä 3D-suunnittelun, digipainamisen ja uusien kierrätettävien puukuitumateriaalien mahdollisuudet.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | PETRI HÄMYNEN

Keski-Suomen liiton rahoittamassa ja Gradian vetämässä BioInno – Biopakkausinnovaatioilla kasvua EAKR-hankkeessa (1.2.2019–28.2.2021) kehitetään printtialalle uusia tuotteita ja bisnesmahdollisuuksia uusinta teknologiaa ja kehittyneimpiä puukuitumateriaaleja hyödyntämällä. BioInno tukee osaltaan Keski-Suomen liiton maakuntaohjelman toteutumista ja maakunnan vahvasti kehittyvää biotalousklusteria. 

Hankkeesta vastaavan Gradian projektipäällikkö Klaus Sjöblomin ja VTT:n erikoistutkija Jani Lehmosen mukaan tavoitteena on luoda pakkaus- ja display-tuotteiden arvoketjuun uutta liiketoimintaa ja kehittää tuoteinnovaatioita eri aloilla toimivien yritysten tarpeisiin. Personoitujen pakkausten ja printattujen erikoispalveluiden tarve ja tuotanto on kansainvälisesti lisääntynyt ja digiteknologialla räätälöityjä ratkaisuja voidaan toteuttaa taloudellisesti kannattavasti. Printtialan yrityksiltä kuitenkin puuttuu tuotteiden suunnitteluun, toteutukseen ja markkinointiin tarvittavaa erikoisosaamista. 

– BioInno lisää printtituotteita valmistavien yritysten osaamista 3D-suunnittelu- sekä -mallinnusohjelmistoista ja kehittää niille uusia personoitavia tuoteinnovaatioita. Autamme hankkeessa mukana olevia yrityksiä myös markkinointiponnisteluissa ja rakennamme Keski-Suomeen uusia yritysverkostoja. Pyrimme testaamaan ja hyödyntämään tuotteissa uusia puukuitumateriaaleja sekä selvitämme äly- ja funktionaalisen painamisen tulevaisuuden mahdollisuuksia. Edistämme välillisesti myös ympäristölle haitallisten muovimateriaalien korvaamista kierrätettävillä biomateriaaleilla, Sjöblom kiteyttää. 

Uudet ratkaisut mahdollistavat öljypohjaisten materiaalien korvaamisen.

VTT:n erikoistutkija Jani Lehmonen

Pidemmälle jalostuneita tuotteita 

BioInno-hankkeessa kehitetään prototyyppejä kolmiulotteisista pakkaus-, display- ja kuluttajatuotteista. VTT vastaa protojen muotoilusta, konseptisuunnittelusta ja materiaalikehityksestä akustoratkaisuissa. Gradian vastuulla on BioInno-hankkeen hallinnointi, tuotteiden visuaalinen- ja rakennesuunnittelu sekä tuotanto. 

Kolmiulotteisesti suunnittellut prototyypit valmistetaan tasomateriaalista Gradialle rakennetussa ainutlaatuisessa tuotekehityslaboratoriossa. Valmistuksessa hyödynnetään kehittynyttä tasoleikkuria ja sublimaatiotulostusta. Prototyyppien materiaaleina käytetään Metsä Boardin kartonkimateriaaleja sekä VTT:n kehittämiä ja testaamia materiaaleja, kuten sellusta valmistettua nanoselluloosaa, tuomaan rakenteeseen lujuutta ja  keveyttä.

– Paperi keksittiin välittämään tietoa. Nyt uusilla puukuitupohjaisilla tuotesovelluksilla voidaan muuttaa maailmaa niin kuin aikanaan paperilla. Meillä on vahva tahtotila löytää globaalisti merkittäviä sellupohjaisia ratkaisuja. Ne mahdollistavat korkean jalostusasteen, funktionaalisten ja dekoratiivisten tuotteiden valmistuksen ja öljypohjaisten materiaalien korvaamisen. Hyvä esimerkki tästä on BioInnossa kehitetty akustoseinä, jossa yhdistyvät vahva teknologinen ja design-osaaminen, Lehmonen kertoo.

Haku