Hyppää sisältöön

Uutta energiaa sivuvirroista

Uutta energiaa sivuvirroista

16.12.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edistää vähähiilisyyttä bio-, kierto- ja vesitaloudessa Savonlinnassa, Mikkelissä, Kouvolassa sekä Kotkassa.

Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa kehitetään puhtaita ratkaisuja kierto-, bio- ja vesitaloudessa. Yritykset tekevät yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja tietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi elinkeinoelämässä.


TEKSTI | OUTI RANTALA KUVA | XAMK

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) tekee innovatiivista työtä biotuoteteollisuuden kanssa. GasOpti-hankkeessa on tavoitteena muun muassa löytää menetelmiä, joilla lannasta ja muusta eloperäisestä jätteestä saadaan energia tehokkaimmin hyötykäyttöön.

– Monitoroimme ja keräämme dataa prosesseista ja niiden tehokkuuteen vaikuttavista asioista. Tutkimme Etelä-Savossa biotuoteteollisuuden prosesseissa käytettävien ja syntyvien kaasumaisten aineiden muotoa, jakautumista, pitoisuuksia sekä kulkeutumista, Xamkin ympäristöturvallisuuden tutkimuspäällikkö Hanne Soininen kertoo.

Xamk kehittää yhteistyössä biokaasualan yritysten kanssa ennakoivia menetelmiä prosessien hallintaan ja optimointiin.

– Etsimme ja testaamme ratkaisua, joka tunnistaa tietyillä parametreillä tehokkaimman ja taloudellisimman tavan tuottaa biokaasua. Etelä-Savossa meillä onkin vahva tutkimusryhmä, joka tutkii parhaillaan energiantuotantoon ja vesitalouteen liittyviä uusia mittaus- ja monitorointimenetelmiä sekä mallintamisen ratkaisuja, jotka luovat uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle myös kansainvälisesti, Soininen kertoo.

BioSammossa innovoidaan

Kymenlaaksossa Xamkin tutkimuspäällikkönä työskentelevä Kirsi Tallinen tiimeineen hakee ratkaisuja sivuvirtojen hyödyntämiseen, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen. 

Kouvolan seudun ammattiopistolta (KSAO) ammattikorkeakoulun hallintaan siirtynyt bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSampo toimii niin tutkimuksen kuin opetuksenkin tukikohtana.

– Tutkimusyksikkö vahvistaa ammattikorkeakoulun kehitystyötä niin energia-alan koulutuksen osalta kuin metsä, ympäristö ja energia vahvuusalan TKI-toiminnassa.

– Tiloissa järjestetään laboratorioharjoituksia Xamkin opiskelijoille ja tehdään yhteistyötä KSAOn kanssa, Tallinen kertoo.

Oppilaitosten yhteistyö näkyy esimerkiksi ammattiopistossa käytännön ammatteja opiskelevien ja ammattikorkeakoulussa insinööriopintoja suorittavien yhteiskursseina, joilla roolit jaetaan samoin kuin tulevassa työelämässä. Insinööriopiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella työnjohtoa aidontuntuisissa olosuhteissa.

Yhdessä yritysten kanssa

Yhteistyö yritysten kanssa on luonut käytännönläheisiä ratkaisuja ja uusia sivuvirtojen hyödyntämisen sekä energiantuotannon malleja.

– Esimerkiksi BioPILOTIT-hankkeessa kehitetään hienojakoisen puuaineksen käsittelymenetelmää ja polttoteknisiä ratkaisuja, BioSammon laitosvastaava Juha Solio kertoo.

Hitu-hanke keskittyy hiilen ja tuhkan mikronisointiin. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä betoniteollisuudelle parempaa materiaalia hyödynnettäväksi. Myös muita käyttökohteita selvitetään.

– Kun tuhkasta erotetaan raskasmetalleja, materiaali voidaan kierrättää sen jälkeen lannoitteeksi. Biohiiltä puolestaan testataan parhaillaan osana golf-kentän kasvualustaa, ja havainnoidut tulokset ovat olleet lupaavia.

Sähköauto-hub tulossa?

BioSammossa voidaan tuottaa sähköä uusiutuvin luonnonvaroin esimerkiksi biokaasulaitoksen ja aurinkopaneelien avulla. Tähän liittyen ideana voisi olla sähköauto-hub, jossa kampusten välillä olisi useita latauspisteitä ja autoja. Auton voisi jättää lataukseen ja jatkaa heti matkaa toisella, täyteen ladatulla autolla. BioSampo tuottaisi latauspisteiden sähkön. Tulevaisuuden tavoitteena on päästä kokonaan omavaraiseksi puhtaan energian tuotannossa, Solio visioi. 

– Xamkin on myös tarkoitus hankkia aktiivihiililaitteisto, jolloin sivuvirtojen hyödyntämiseksi saataisiin toiminnallisesti hyvä kokonaisuus: pyrolyysilaitteisto, aktivointi ja mikronisointi. Kun BioSampo sijaitsee Kouvolan ja Kotkan puolivälissä, tutkimuskeskus palvelee koko Kymenlaakson yrityksiä. Lisäksi meillä on TKI-toimintaa myös valtakunnallisesti. Yritykset kautta maan ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön.

– Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla, Soininen lisää.

Xamk tarjoaa yrityksille testaus- ja tutkimuspalveluita.

Haku