Hyppää sisältöön

Uusiutuva energia valtaa markkinaa

Uusiutuva energia valtaa markkinaa

23.08.2021

Electrical Expert auttaa sekä tuulivoimayhtiöitä että muita uusiutuvaa energiaa tuottavia yhtiöitä ja sähköverkkoyhtiöitä niiden rakennus- ja saneeraushankkeissa.

Suomessa on käynnissä ennätysmäärä uusiutuvan energian hankkeita. Electrical Expert Oy auttaa niitä toteuttavia yhtiöitä löytämään kustannustehokkaita ja toteutuskelpoisia ratkaisuja.

Teksti Marja Hakola  Kuva Via Ramstén

Tuulivoimaa, vesivoimaa, maalämpöä, bioenergiaa, aurinkosähköä: suomalaista energiantuotantoa rakennetaan yhä ympäristöystävällisemmäksi ja päästöttömäksi. Esimerkiksi tuulivoimakapasiteettia odotetaan vuonna 2021 valmistuvan ennätyksellinen määrä, lähes 1 000 megawattia.

Hallitusohjelman tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Pyrkimyksenä on muun muassa lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä. 

Electrical Expert on asiantuntijayritys, joka auttaa sekä tuulivoimayhtiöitä että muita uusiutuvaa energiaa tuottavia yhtiöitä ja sähköverkkoyhtiöitä niiden rakennus- ja saneeraushankkeissa.

Painopiste uusiutuvassa energiassa

Sopii hyvin kuvaan, että yrityksen toimitilat löytyvät Vantaan Virtatalosta. Suuren rakennuksen katolla on mittava aurinkovoimala, ja muu sähkö tulee tuulivoimasta. 

– Oikea paikka uusiutuvan energian palveluyhtiölle, toteaa yrityksen perustaja Tommi Hietala

Vaikka Electrical Expert on nuori yritys, on sen työntekijöillä monipuolista osaamista ja kokemusta energia- ja sähköalalta. Hietala on työskennellyt pitkään sähköverkkojen rakentamisen ja tuulivoiman parissa. Kokemusta löytyy myös ydinvoimasta sekä kaasu- ja hiilivoimaloista.

Nyt painopiste on uusiutuvan energian puolella. Konsultointi- ja projektinhallintapalveluita tarjoava yritys on mukana useissa suurjännite-, verkonrakennus-, aurinko- ja tuulivoimahankkeissa. Myös sähköenergian varastohankkeet uusiutuvan energian yhteydessä ovat tulleet tutuiksi.

– Hankkeen alussa määritellään yhdessä kunkin asiakkaan tarpeet, minkä jälkeen yritys hoitaa suunnittelun, toteutuksen, kilpailutuksen ja valvonnan alusta loppuun asti asiakkaan puolesta. Asiakas puolestaan voi keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaansa tai osallistua projektiin haluamallaan tavalla, Hietala toteaa.

Monipuolinen palvelupaletti

Electrical Expert auttaa asiakkaitaan erilaisten projektien suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Yrityksen palveluihin lukeutuu muun muassa voimajohtohankkeet, sähköverkkoon liittyminen, sähköasemien ja muuntamoiden saneeraukset ja rakentamiset sekä erilaiset lupaprosessit.

Esimerkiksi uuden voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen on monivaiheinen prosessi, jossa taloudellisten ja teknisten seikkojen lisäksi on otettava huomioon maankäyttö ja ympäristön vaatimukset. 

– Voimajohtohankkeisiin liittyy muun muassa esi- ja yleissuunnittelua, maanomistajien kuulemista, johtoreittien suunnittelua ja pylväspaikkojen määrittämistä. Näihin kaikkiin vaiheisiin voimme tarjota osaavaa apuamme, Hietala kertoo.

– Toimimme lähellä tilaajaa, mikä antaa meille mahdollisuuden toimia joustavasti ja nopeasti. Pyrimme löytämään asiakkaalle aina parhaiten toimivat ja kustannustehokkaat laitteet ja ratkaisut. Meidän avullamme asiakas voi säästää 5–10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, jatkaa Hietala.

Yritys on mukana projekteissa eri puolella Suomea. Uusiutuvan energian puolella on käynnissä hankkeita muutamasta megawatista yli tuhanteen megawattiin. Verkkoyhtiöpuolella on tällä hetkellä työn alla 110 kilovoltin voimajohtohanke sekä 110 kilovoltin johtotöiden urakoitsija- ja työmaavalvonta sekä HSEQ-tehtäviä.

Vuoden 2021 aikana Electrical Expertin tavoitteena on laajentaa toimintaansa myös esimerkiksi kylmätekniikan puolelle. 

– Uusiutuvalla energialla tuotettua kylmää tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän, ja näissä asioissa voimme auttaa asiakkaitamme. Kylmästä saatu lämpö pitää ottaa talteen ja kokonaisenergiatehokkuutta parantaa nykyisestä, Hietala toteaa.

Haku