Hyppää sisältöön

Uusin tutkimustieto tukee työyhteisön kehittämistä

Uusin tutkimustieto tukee työyhteisön kehittämistä

22.11.2022

Joustavat työtavat ja digitalisaatio ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia työelämään, näkee NIVAn johtaja Henrik Bäckström. 

Muuttuneen työelämän kehittämisessä voidaan hyödyntää uusia toimintamalleja sekä päivitettyä tutkimustietoa. 

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Pohjoismaista työelämätietoisuutta jo 40 vuoden ajan edistänyt jatkokoulutusinstituutti NIVA Education, toimii pohjoismaisen työterveys- ja turvallisuusalan osaamisen yhdistävänä voimana, jotta työyhteisöt pysyisivät hyvinvoivina mukana maailman muutoksessa. Työkulttuurin murros nostaa pintaan uudenlaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan uutta tietoa ja päivitettyä osaamista. 

Tutkijat, tohtoriopiskelijat, alan asiantuntijat ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset yhdistävässä instituutissa käytännön työelämäkokemus ja viimeisin tutkimustieto keskustelevat keskenään, jolloin päästään ratkomaan ajankohtaisia työelämän haasteita akateemisen tutkimustietoon nojaten.

– Elämme hyvin erilaisessa työympäristössä kuin NIVAn toiminnan käynnistyessä 80-luvulla. Maailmantilanne, talouskehitys ja tehokkuuden lisääminen, ympäristötekijät, työurien pidentyminen, digitalisaatio sekä työn luonteen ja työn tekemisen tapojen muuttuminen heijastuvat kaikki sekä fyysiseen että psykososiaaliseen hyvinvointiin työelämässä. Joustavat työtavat ja muuttuvat sosiaaliset mallit tuovat uusia haasteita työelämään, mutta lisäävät myös oikein oivallettuina mahdollisuuksia, näkee NIVAn johtaja Henrik Bäckström. 

Yhdessä olemme enemmän

Työympäristöalan jatkokoulutusinstituutin toiminta sai alkunsa vuonna 1982 toimintaa edelleen rahoittavan Pohjoismaisen ministerineuvoston aloitteesta. 

– Tutkimusmiljööt Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa ovat yksinään melko pieniä, minkä vuoksi alan huippuosaamisen yhdistäminen tuottaa erityistä lisäarvoa. Tiedon jakaminen ja alan kansainvälinen verkostoituminen nostaa hyvinvointia paitsi organisaatioissa kuin myös alan tekijöissä itsessään. 

NIVAn koulutukset ovatkin tunnettuja työterveys- ja -turvallisuusalan tutkimuspohjaisen erityisosaamisen lisäksi sosiaalisesta ulottuvuudestaan.

– Monet tutustuvat meihin ensin opiskelijoina ja palaavat myöhemmin kouluttajina. Varsinaisten koulutustuntien lisäksi arvotamme vapaamuotoisia kohtaamisia ja spontaaneja keskusteluja. Niissä on potentiaalia uusien, luovien ideoiden syntymiselle, Bäckström kertoo.

Viime vuosien aikana NIVA on laajentanut koulutustarjontansa myös verkkoon.

– Moderni digitaalinen koulutusjärjestelmämme tuo kansainvälisesti kvalifioitujen luennoitsijoidemme online-kurssit, konferenssit ja webinaarit kaikkien ulottuville. 

Kurssiehdotukset huomioon

NIVAn pohjoismainen hallitus valitsee instituutin kurssitarjonnan vuosittain osallistujien ja kouluttajien kurssiaihe-ehdotusten pohjalta. Näin osallistujat saavat koulutusta haluamistaan aiheista ja kouluttajat rahoitusta kurssiensa järjestämiseen ja käytännön toteutuksen niiden organisoimiseen.

– Kuka tahansa henkilö tai instituutti voi ehdottaa kurssiaihetta, jolla on pohjoismainen yhteys työterveys- ja turvallisuusalan kysymyksiin sekä sidos kestävään talouteen ja työmarkkinoihin. 

Haku