Hyppää sisältöön

Uusia suuntia uraohjauksesta

Uusia suuntia uraohjauksesta

3.12.2021

TaitoStartin hankevastaava Maarit Puuperä ja Taitotalon työhallinnon asiakkuuspäällikkö Taina Virtanen näkevät muutoksen hallinnassa yksilöllisen ohjauksen roolin merkittävänä. 

Työllisyyden hoito siirtyy kunnille vuonna 2024. Muutoksesta huolimatta kohtaanto-ongelma on ollut todellinen jo jonkin aikaa. Ratkaisu voi löytyä uusista ideoista.

Teksti Moona Laakso  Kuva Juho Länsiharju

Taitotalo on merkittävä toimija sekä koulutusten toteuttajana että elinkeinoelämän kehittäjänä. Henkilöasiakkaat ja yritykset ovat osa samaa kuvaa, eikä toista ole ilman toista. Jatkuvan oppimisen tulee olla jokaisen saavutettavissa.

– Taitotalo valmistautuu tuleviin muutoksiin TaitoStartti-hankkeella. Siinä pyrimme siirtämään fokuksen työmarkkinoista ihmisten tasolla käytävään vuorovaikutukseen, ihmisen kohtaamiseen. Me olemme osa työllisyydenhoidon ekosysteemiä. Valmistaudumme siten tuleviin muutoksiin kehittämällä omaa toimintaamme, kertovat Taitotalon hankevastaava Maarit Puuperä ja asiakkuuspäällikkö Taina Virtanen

Uraohjaus lähtee liikkeelle asiakkaan omista tarpeista

Jokainen ilman ammattitaitoa oleva ihminen on syrjäytymisvaarassa, ja ilman työpaikkaa oleva ihminen on menetetty resurssi. TaitoStartin matalan kynnyksen uraohjaus on enemmän kuin työttömän poluttamista työhön ja koulutukseen. 

– Joskus asiakkaan motivaatio ja aktiivisuus ovat hukassa ja lisääntyvät jatkuvan asiakassuhteen aikana vähitellen. Uraohjaus lähtee asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta ja suunnitelmista. Runsaasta tarjolla olevasta tiedosta etsitään uraohjauksessa oma polku, mielellään pitkällekin eteenpäin, sanoo Puuperä. 

Oppilaitosympäristössä tapahtuva uraohjaus tekee teoreettisesta tiedosta konkreettista ja informatiivista. Asiakas pääsee keskustelemaan ammattiopettajien ja alaa jo opiskelevien kanssa sekä tutustumaan oppimisympäristöihin. Motivoivan urapolun valinnassa auttavat myös ammattitaito- ja ammatillisen suomen kielen kartoitukset.

– TaitoStartissa asiakkaan aktiivisuus nähdään vaalittavana ominaisuutena. Ilman opiskelupaikkaa jääneistä hakijoista otetaan koppi. Heidän on mahdollisuus tehdä kansamme Plan B, Puuperä kertoo.

Aikuiskoulutusalan jätti

  • Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa 1.1.2020. Taitotalo laittaa likoon kaiken kokemuksensa ja kouluttaa rohkeita aikuisia työelämän osaajia. 
  • Taitotalossa opintoja suoritti viime vuonna jopa 17 331 opiskelijaa.
  • Koulutuksia ja kursseja on tarjolla 1 319 kappaletta.
  • Viime vuonna Taitotalossa suoritettiin 2 371 tutkintoa ja 13 734 osatutkintoa.
  • Yhteistyötä tehdään yli 100 yrityksen kanssa.

Yhteistyöllä tuloksiin

Taitotalo tekee kuntakokeiluhankkeen tiimoilta tiivistä yhteistyötä kuntien ja eri oppilaitosten kanssa Uudellamaalla sekä ELYn ja TE-toimiston kanssa. 

– Toivomme, että kuntien ja TE-toimiston asiakastyötä tekevät hyödyntäisivät myös TaitoStartin uraohjausta asiakastyössään. Näemme, että meillä kaikilla on yhteinen agenda saada työttömät elämässä eteenpäin, koulutuksiin ja työllistymään, Virtanen toteaa.

Tulevaisuuden tekijän voi löytää koulunpenkiltä

Taitotalolla on pitkä historia yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä. TaitoStartin toinen tärkeä tavoite on kehittää yhteistyömalleja, jotka lisäävät uusien työntekijöiden palkkaamisen joustavuutta. Uraohjaus jatkuu opintojen aikanakin. Yrityksiä kannustetaan ja tuetaan tarjoamaan opiskelijoille työharjoittelupaikka tai tekemään koulutussopimus. Tätä kautta opiskelijalle muodostuu polku työsopimukseen, mahdollisesti oppisopimuksen kautta. 

Taitotalon kanssa yhteistyötä tehnyt Sähkö-Buumi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Nurminen kertoo kokemuksistaan seuraavasti:

– Meillä on hyviä kokemuksia maahanmuuttajataustaisesta työvoimasta. Henkilöt ovat usein olleet jo kotimaassaan alan ammattilaisia, eli heillä on työkokemusta joko sähkö- tai sitä sivuavasta alasta, mutta kielitaito ja osaamisen vastaavuus ovat muodostuneet esteeksi päästä oman alan työtehtäviin. Taitotalon kanssa olemme pystyneet tarjoamaan heille polun, joka alkaa ehkä työharjoittelun kautta, ja ammattipätevyys järjestyy sitten koulutus- tai oppisopimuksen kautta. Kielitaitokin kehittyy ammatinopiskelun ja työssäoppimisen vuorotellessa. Sähkö-Buumin toimintatapakin opitaan samalla. Tutkinnon suorittamisen jälkeen uskomme saavamme heistä erittäin sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä kasvavaan liiketoimintaamme.

Haku