Hyppää sisältöön

Uusi yritysalue tähtää toimijoiden synergiahyötyihin

Uusi yritysalue tähtää toimijoiden synergiahyötyihin

17.08.2023

Kangasalle nouseva Tarasten kiertotalousalue rakentuu kiertotalousmateriaaleja hyödyntäen. Tavoitteena on, että alueelle sijoittuvat eri toimialojen yritykset hyötyvät toisistaan.

Kangasalla on käynnissä valtava työmaa, kun Tarasten kiertotalousalue rakentuu ysitien läheisyyteen. Tontit ovat herättäneet vahvaa kiinnostusta eri alojen yrityksissä.

TEKSTI johanna rita | kuva tarasten kiertotalousalue

Viimeisen vuoden aikana hankealueella on tapahtunut paljon. Halleja, tuotantotilaa ja toimistorakennuksia on alkanut nousta maisemaan, Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu esittelee laajaa, peräti 160 hehtaarin aluetta, jossa urakoi tälläkin hetkellä kymmeniä työntekijöitä. 

Tarasten Kiertotalousalue on rakentamassa aluetta, johon on tarkoitus saada kiertotaloutta hyödyntäviä toimijoita. Yhtiö vastaa alueen ympäristövaikutusten arvioinnista, tonttien rakennuttamisesta sekä erilaisten palvelujen tarjoamisesta alueen yrityksille. 

Nimensä mukaisesti myös rakentamisessa hyödynnetään kiertotaloutta: materiaaleina käytetään muun muassa murskattua betonia ja voimalaitoksen tuhkaa. 

– Pyrimme saamaan alueelle yrityksiä, jotka voisivat toimia synergiassa toistensa kanssa. Tarkoituksena ei ole täyttää aluetta saman toimialan yrityksillä, vaan saada sopiva sekoitus erilaisia toimijoita, jotka pystyisivät hyödyntämään resurssien yhteiskäyttöä. Sopivia yrityksiä olisivat esimerkiksi teollisuuden, raskaan kunnossapidon, rakentamisen tai logistiikka-alan toimijat.

Järvensivu paljastaa, että alue on jo herättänyt kiinnostusta eri toimialojen yrityksissä. 

– Kiinnostus kasvaa, kun rakennuksia alkaa nousta maisemaan. Tontteja on mahdollista vuokrata tai ostaa, ja meiltä saa halutessaan myös avaimet käteen -paketin.

Yhtiön toimesta alueelle rakentuu myös noin neljän kilometrin verran katuja, kunnallistekniikkaa sekä vaaka-asema. Yhtenä valttikorttina alueen vetovoimaisuudessa on Järvensivun mukaan valtatie 9:n välitön läheisyys. 

Tulevaisuuden rakentamista

Hanke sai alkunsa jo noin 10 vuotta sitten, kun kangasalalainen sijoittaja Harri Oesch alkoi pohtia, voisiko aluetta hyödyntää muutenkin kuin metsätalousalueena. Viereinen valtatie 9 mahdollistaisi sujuvat kulkuyhteydet, ja alueelle mahtuisi runsaasti eri toimijoita.

Rakentaminen alkoi vuonna 2019, ja Järvensivu arvioi alueen olevan täysin rakennettu noin 7–8 vuoden kuluttua. Tontteja on vielä vapaana, mutta alueelle on jo muuttanut jonkin verran toimijoita. Vuoden 2023 syksyllä alueelle valmistuu jälleen neljä uutta rakennusta.

Järvensivu painottaa kiertotalousmateriaalien hyödyntämistä kaikessa tekemisessä – niin rakennusten kuin teidenkin osalta. Tarasten Kiertotalousalue vastaanottaa kiertotalousmateriaaleja alueella toimivilta yrityksiltä, mutta myös alueen ulkopuolelta. 

– Kiertotalousmateriaalien hyödyntäminen pienentää hiilijalanjälkeä huomattavasti.

Kiertotalous on yksi nykyajan kasvavista trendeistä, ja moni yritys kiinnittää yhä enemmän huomiota hiilijalanjälkeensä. Tarasten Kiertotalousalue onkin loistava esimerkki siitä, kuinka paljon yritysten välisellä yhteistyöllä ja kierrätysmateriaalien hyötykäytöllä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Haku