Hyppää sisältöön

Uusi verkostoalusta yhdistää XR-tekijät ja asiakkaat

Uusi verkostoalusta yhdistää XR-tekijät ja asiakkaat

28.03.2023

XR-työpajat räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti. Työpajaan sisältyy esimerkiksi asiantuntijoiden esittely XR-teknologian mahdollisuuksista eri toimialoille käytännön esimerkkien kautta.

HXRC Network -nimeä kantava verkostoalusta otettiin käyttöön viime vuonna Helsinki XR Centerin (HXRC) toimesta. Alustan tavoitteena on vauhdittaa laajennetun todellisuuden parissa toimivien yritysten ja start-upien liiketoimintaa, kumppaneiden löytämistä ja kansainvälistymistä.

TEKSTI saija heinonen ja janina rannikko | kuva meeri lehto


Termi XR on johdettu englanninkielisestä käsitteestä Extended Reality – laajennettu todellisuus. XR toimii yleisnimityksenä teknologioille, jotka yhdistävät fyysistä ja digitaalista todellisuutta keskenään.

XR-sovelluksia käytetään jo monilla eri toimialoilla. Esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitotilanteita virtuaalitodellisuudessa, tehtaan huoltotoimenpiteitä voidaan suorittaa lisättyä todellisuutta hyödyntäen ja aluekehityksessä mahdollinen kaupunkisuunnitteluratkaisu voidaan esitellä virtuaalimaailmassa ennen kuin yhtäkään muutosta on tehty. 

XR-sovelluksia ja -teknologiaa hyödynnetään jo monilla erilaisilla toimialoilla.

Onnistunut lopputulos vaatii teknisen toteutuksen lisäksi ymmärrystä asiakkaan tarpeesta ja käyttökontekstista. Tähän tarpeeseen vastaa XR-alan yritysten joukko. Suomessa alalla tai siihen läheisesti liittyvien teknologioiden parissa toimii jo noin 250 yritystä.

– XR-alan yritykset ovat yleensä pieniä, nuoria ja riippuvaisia asiakasprojekteista. Tästä syystä heillä on suuri tarve löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Toisaalta monilla toimialoilla on selkeä tarve löytää osaavia XR-tekijöitä. Näiden kahden tarpeen yhdistäminen on yksi HXRC:n päätavoitteista, kertoo HXRC:n teknologia-asiantuntija Santeri Saarinen.

Verkosto kasvaa vauhdilla

Jotta XR-alan osaajat, yritykset ja potentiaaliset asiakkaat löytäisivät toisensa, luotiin avoin ja maksuton verkostoitumisalusta: HXRC Network. Alusta mahdollistaa erilaiset kyselyt ja kumppanuusetsinnät, ja siellä voi tutustua yritysten tuotteisiin ja palveluihin. Verkostossa on jo yli 300 jäsentä. Jos XR-ratkaisun tai palvelun hankinta kiinnostaa, voi alustalla lähettää Requestina vaikka tarjouspyyntöjä.

HXRC on aktiivinen toimija myös kansainvälisesti

Digitaalisen verkoston lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulun operoima HXRC tukee varhaisen vaiheen startupeja, tekee alan tutkimusta ja eurooppalaista yhteistyötä sekä ylläpitää Suomen kattavinta XR Showroomia. 

Arabianrannan tiloissa järjestetään myös alaan liittyviä tapahtumia, joista tunnetuin on kaikille avoin Match XR. HXRC on aktiivinen toimija suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä tutkimusprojekteissa – muun muassa HXRC Network on syntynyt PedaXR (OKM) ja Assisting XR Entrepreneurs Forward (EU/EAKR) -hankkeissa.

Katso lisätietoja aiheesta:

https://network.helsinkixrcenter.com/

https://helsinkixrcenter.com

Haku