Hyppää sisältöön

Uusi kuvantamisen laboratorio Oulun korkeakouluille

Uusi kuvantamisen laboratorio Oulun korkeakouluille

18.01.2022

Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön niin opetuksen, tutkimuksen kuin tuotekehityksenkin saralla. Erikoistuva fyysikko Sampo Ylisiurua, Miika Nieminen ja Karoliina Paalimäki-Paakki uskovat, että laboratoriota varten kehitetyistä virtuaaliteknologioista voisi tulla kansainvälisiä vientituotteita.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto perustavat Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kanssa ainutlaatuisen lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorion. 

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | TUULI NIKKI

Oulun yliopiston professori ja OYSin ylifyysikko Miika Nieminen sekä Oamkin lehtori ja väitöskirjatutkija Karoliina Paalimäki-Paakki ovat innoissaan uuden laboratorion mahdollisuuksista. Vuosina 2021–2022 EAKR-hankerahoituksella rakennettava laboratorio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lääketieteellisen kuvantamisen moniammatilliselle opetus-, tutkimus-, kehitys- ja testaustoiminnalle. Laboratorio tulee osaksi Oulu Health Labs –kehitysympäristöä.

Aiemmin Oulun yliopisto on käyttänyt opetus- ja tutkimustyössä OYSin kuvantamistiloja ilta-aikoina. Oamkilla on ollut käytössä oma pieni laboratorio, mutta sen kapasiteetti ja laitekanta eivät vastanneet enää kaikkia opetustyön tarpeita.

– Olemme tehneet Oamkin kanssa jo pitkään yhteistyötä. Uusi laboratorio antaa meille mahdollisuuden tiivistää yhteistä tekemistä ja mahdollistaa opetus- ja tutkimustyön järjestämisen paljon aiempaa joustavammin, Nieminen kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kiinnostui korkeakoulujen hankkeesta ja tarjosi OYSista säteilyturvallisia tiloja uuden laboratorion käyttöön. Korkeakoulut sijaitsevat sairaalan vieressä, joten sijainti soveltui hyvin niiden tarpeisiin. 

Etäopetusta virtuaalisilla kuvantamislaitteilla

Laboratorio varustellaan hankerahoituksella hankituilla sekä OYSin lahjoittamilla opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvilla laitteilla. Laitekanta koostuu röntgenkuvaus-, hampaistokuvaus- ja tietokonetomografialaitteista. Mielenkiintoisen laboratoriosta tekevät virtuaalisesti ja 360 asteen panoraamatekniikalla toteutetut kuvantamislaitteet, joiden ohjelmistoista osan korkeakoulut ovat kehittäneet itse. Kalleimmat laitteet, kuten magneettikuvauslaite, toteutetaan vain virtuaalisina käyttöympäristöinä. 

– Virtuaalinen kuvantamislaite on käytännössä tietokoneohjelmisto, johon on mallinnettu kuvantamislaitteen käyttöliittymä. Sitä voidaan käyttää laboratoriossa tai etänä, joten opetus ja laitteiden käyttöharjoittelu onnistuvat ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisten kuvantamislaitteiden käyttöä voi harjoitella niin paljon kuin haluaa. Panoraamaratkaisut mahdollistavat myös VR-lasien käyttämisen opetuksessa, Paalimäki-Paakki kertoo.

Uutta laboratoriota voidaan hyödyntää kaikkien säteilyä työssään käyttävien ammattilaisten perus- ja jatkokoulutuksessa. Keskeisiin käyttäjäryhmiin kuuluvat Oamkin röntgenhoitajaopiskelijat, joista on erityisen kova pula työmarkkinoilla, sekä Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan ja fysiikan opiskelijat.

– On tärkeää, että säteilyn turvallista käyttöä harjoitellaan riittävästi ja turvallisesti jo opiskeluaikana. Tavoitteenamme on käyttää virtuaaliympäristöjä tehokkaammin lääketieteellisen säteilyn käytön ja kuvantamisen opetuksessa. Se mahdollistaa havainnollisemman ja syvällisemmän opetuksen sekä tarjoaa kustannustehokkuutta, monipuolisuutta ja joustavuutta muun muassa röntgenhoitajien sekä lähi- ja sairaanhoitajien koulutukseen. 360 asteen virtuaaliympäristöjä voidaan käyttää myös potilaiden ohjaukseen ennen kuvantamistutkimuksia, Paalimäki-Paakki sanoo

Tukee myös yritystoimintaa

Opetuksen ohella korkeakoulut tulevat hyödyntämään uutta laboratoriota merkittävässä määrin myös moniammatilliseen tutkimustoimintaan ja yritysyhteistyöprojekteihin, joihin pääsevät mukaan myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. 

Oamk suuntautuu lähinnä käytännönläheiseen ja yritystoimintaa tukevaan tutkimustyöhön. Oulun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT) tekee sekä kuvantamiseen liittyvää perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. MIPT tunnetaan kansainvälisesti kuvantamismenetelmien kehittäjänä. Yksikössä tutkitaan esimerkiksi suun kuvantamiseen soveltuvaa kartiokeilakuvausta, uudenlaisia röntgenilmaisimia ja tekoälyyn perustuvia kuvalaskentamenetelmiä. 

– Laboratorio helpottaa datan keräämistä omien tutkimusprojektiemme tarpeisiin. Tarjoamme kuvantamismenetelmien testausta myös lääketieteellisen kuvantamisen tuotteita ja tekoälysovelluksia kehittäville yrityksille. Olemme hakeneet yritysten kanssa menetelmä- ja laitteistokehityksen hankkeille jo Business Finland -rahoitustakin, Nieminen kertoo.

Haku