Hyppää sisältöön

Uudistumiskykyä henkilöstöjohtamisella

Uudistumiskykyä henkilöstöjohtamisella

30.12.2021

Tilitalo Aaltosen toimitusjohtaja Tuula Aaltonen, JAMKin projektipäällikkö Henna-Riikka Markkio sekä Tilitalo Aaltosen henkilöstön esimies Anna-Kaisa Mäkelä pelaavat hyötypeli Topaasiaa®. 

Tilitalo Aaltonen sai Osaava PK-hankkeesta työkaluja parempaan henkilöstöjohtamiseen. Samalla kirkastuivat yrityksen strategia ja tulevaisuuden kasvutavoitteet. 

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN  KUVA | MIKKO KUPARINEN JA SIRKE SALOMAA

Jyväskyläläinen Tilitalo Aaltonen Oy osallistui valtakunnalliseen ESR-rahoitteiseen OsaavaPK-hankkeeseen, jossa keskityttiin valmentamaan pk-yritysten johtoa erityisesti uudistumiskyvykkyyden eri teemojen ympärillä. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina olivat LUT-yliopisto sekä Työterveyslaitos. 

Tilitalo Aaltosen henkilöstön esimiehen Anna-Kaisa Mäkelän mukaan yritys lähti hakemaan hankkeesta tukea moniin muutoksiinsa. Lyhyessä ajassa Tilitalossa oli tapahtunut useita henkilöstövaihdoksia. Lisäksi yrityksessä uudistettiin johtamisstrategiaa ja oltiin ottamassa käyttöön uusia IT-järjestelmiä. 

– Hanke tuli juuri sopivaan aikaan, sillä olimme suurten uudistusten edessä. Oli antoisaa päästä jakamaan näkemyksiä eri aloilla toimivien yritysten kanssa. Käsittelimme keskusteluissa omaan johtajuuteen, henkilöstön osallistamiseen, verkostoihin ja yrityksen uudistumiskykyyn liittyviä teemoja. 

Henkilöstö mukaan 

Hankkeesta saadut opit toivat systemaattisuutta yritystoiminnan ja henkilöstön johtamiseen. Työyhteisön avoimuus ja luottamus paranivat ja työntekijöiden osallistuminen lisääntyi. Positiiviset muutokset näkyivät erittäin hyvin hankkeen alussa ja lopussa teetetyn OsaavaPK-kyselyn tuloksissa. 

– Saimme toimintaamme tärkeää ulkopuolista näkemystä ja ohjausta. Se auttoi meitä luomaan kehittämistyölle selkeän rakenteen ja aikataulutetut tavoitteet. Henkilöstöpalaverimme ajankohdat täsmentyivät ja aloimme viestiä työntekijöillemme entistäkin avoimemmin ja läpinäkyvämmin. Otimme käyttöömme uusia konkreettisia työkaluja, muun muassa Topaasia®-pelin, jossa koko henkilöstö pääsee ideoimaan ja kirkastamaan yrityksen kehittämiskohteita, Mäkelä iloitsee. 

Oli antoisaa päästä jakamaan näkemyksiä eri aloilla toimivien yritysten kanssa.

Anna-Kaisa Mäkelä

Hankkeen rohkaisemina Mäkelä ja Tilitalon toimitusjohtaja Tuula Aaltonen varasivat kalentereistaan enemmän aikaa yrityksen kehittämiselle. Tulosta alkoi syntyä heti ja yrityksen uusi strategia sai muotonsa. Kuluvana vuonna tarkoituksena on saattaa strategiatyö päätökseen, jalostaa yrityksen verkostoja sekä panostaa myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. 

– Meillä on selvät, mitattavat kasvutavoitteet. Tavoittelemme asiakkaiksi pienten yritysten ohella keskisuuria yrityksiä, joille suuntaamme kohdennettua markkinointia, Mäkelä toteaa. 

Hämeen ELY-keskuksen hallinnoima Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke viestii työelämän kehittämishankkeissa syntyneistä hyvistä käytännöistä, työkaluista ja onnistumisista. OsaavaPK- ja Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeiden onnistumiset ovat näistä hyviä esimerkkejä. 


Tukimetin toimitusjohtaja Jani Hiljanen kertoo työntekijöiden hyvinvoinnin parantuneen hankkeen avulla. 

Hyvä ilmapiiri lisää tuottavuutta 

RAUMALAINEN Tukimet Oy osallistui valtakunnalliseen, ESR-rahoitteiseen Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeeseen. Sen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, pidentää työuria ja edistää tuottavuutta teknologiateollisuuden yrityksissä. Yrityksille toteutettiin hankkeen alussa työhyvinvointi- ja tuottavuusanalyysi, jonka pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelmat. Yrityksille järjestettiin valmennusta, vertaissparrausta, teematyöpajoja ja verkko-opetusta. 

Toimitusjohtaja Jani Hiljasen mukaan Tukimetin tavoitteena oli kehittää yrityksen ilmapiiriä ja työkulttuuria avoimemmaksi ja osallistavammaksi. Hiljasen mielestä hankkeessa parasta oli se, että yrityksen oma henkilökunta pääsi vaihtamaan ajatuksia toimintatavoista toisten yritysten edustajien kanssa. Hankkeesta saatiin myös idea tiimityöhön siirtymisestä ja Pomotsekki-työkalun käyttöönotosta. 

– Kahden tuotantotiimin perustaminen paransi avoimuutta, sitoutumista ja yhteistyötä sekä lisäsi työntekijöiden osallistumista kehittämiseen. Työhyvinvointi parani, kun työntekijät kokevat, että heidän toiminnallaan on merkitystä. 

Haku