Hyppää sisältöön

Uudenlainen siedätyshoito tuo nopeita tuloksia

Uudenlainen siedätyshoito tuo nopeita tuloksia

18.01.2022

Desentum Oy:n koivuallergiaan kehittämä tuote on läpäissyt ensimmäisen kliinisen tutkimuksen lupaavin tuloksin. Yrityksen työntekijät Heidi Heiniluoto ja Jaana Haka työskentelevät kromatografialaitteiston parissa.

Allergioiden siedätyshoidot sitovat potilaat raskaisiin, usein 3–5 vuoden hoitojaksoihin. Suomalainen biolääkeyritys tavoittelee maailmaa, jossa siedätyshoidon kesto voidaan lyhentää muutamiin kuukausiin.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN KUVA | PATRIK PESONEN

Yli miljardi ihmistä kärsii allergioiden aiheuttamista oireista. Vaikka osa allergioista on lieviä, osa niistä aiheuttaa jopa henkeä uhkaavia oireita. Yhdellä viidestä allergian kanssa eläminen tarkoittaakin jatkuvaa vakavan allergisen reaktion tai astmakohtauksen uhkaa. Allergiat ja astma luovat myös taloudellista ja sosiaalista rasitetta. Yhden potilaan hoitaminen maksaa tuhansia euroja ja kuluja kertyy myös allergian ja astman aiheuttamista sairauspoissaoloista.

Allergian hoito perustuu tällä hetkellä pääasiassa oireiden helpottamiseen. Lisäksi allergioita voidaan lieventää ja lääkityksen tarvetta vähentää erilaisten luonnollisten allergeenien annosteluun perustuvan immunoterapian eli siedätyshoidon avulla. Suomalainen biolääkeyritys Desentum Oy pyrkii mullistamaan allergioiden hoitamisen uudenlaisilla, allergian mekanismiin vaikuttavilla immunoterapeuttisilla tuotteilla. 

– Tavoitteenamme on tehdä siedätyshoidosta paitsi tehokkaampaa ja nopeampaa, myös turvallisempaa, Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila kertoo.

Eroon siedätyshoitoihin liittyvistä ongelmakohdista

Nykyisiin siedätyshoitoihin liittyy lukuisia ongelmia. Keskeisimpiä niistä ovat hoidon pitkäkestoisuus ja sen potilaalle aiheuttamat, toisinaan vaaralliset oireet.

– Tällä hetkellä saatavilla oleva siedätyshoito kestää vuosia. Jos ajatellaan, että jo viikon kestävän antibioottikuurin noudattaminen saattaa olla potilaalle raskasta, perinteisessä siedätyshoidossa potilas joutuu sitoutumaan päivittäiseen lääkitykseen usein vähintään kolmen, joskus jopa viiden vuoden ajaksi. Tämä voi tuoda hoitoa läpikäyvän elämään merkittäviä haasteita, Desentumin hallituksen jäsenenä toimiva Dirk-Jan Opstelten listaa.

– Moni joutuu myös odottamaan hoitoon pääsyä pitkään, sillä oikean diagnoosin löytäminen on usein hidasta, hän lisää.

Vuonna 2011 perustetun Desentumin juuret ovat teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tekemässä allergeenitutkimuksessa. Yrityksen kehittämien tuotteiden toimintamekanismi pohjautuu tutkimushavaintoon allergeenien täsmällisestä muokkaamisesta. 

– Muokattuja allergeeneja käyttämällä voidaan vähentää merkittävästi potilaan hoidon aikana kokemia allergisia reaktioita tai mahdollisesti jopa poistaa ne kokonaan, Mattila kertoo.

Tavoitteena on tehokkaampi ja turvallisempi siedätyshoito.

Desetumin toimitusjohtaja Pekka Mattila

Desentumin käyttämillä muokatuilla allergeeneilla toivottu hoitotulos on mahdollista saavuttaa vuosien sijaan vain kuukausissa. Tarve hoidon lyhentämiseen liittyy potilaan hoitokokemuksen parantamisen lisäksi myös allergioiden taipumukseen muuttaa muotoaan ajan kuluessa. 

– Esimerkiksi siitepölyallergian aiheuttama nuha voi muuttua myöhemmin astmaksi. Tällöin kyse ei ole enää elimistön reaktiosta allergeeniin, vaan vakavammasta, kroonisesta tulehdustilasta. Kehittämämme hoito ehkäisee myös oireiden etenemistä, Opstelten sanoo.

Ilmastonmuutos vaikuttaa allergioiden lisääntymiseen

Allergiat ovat yleistyneet länsimaissa nopeasti erityisesti 1950-luvulta lähtien, eikä ongelman kasvu näytä toistaiseksi hidastumisen merkkejä. Allergisten osuuden maailman väestöstä odotetaan kasvavan neljään miljardiin seuraavan 50 vuoden aikana.

Allergioiden lisääntymisen taustalla vaikuttaa muun muassa ilmastonmuutos, jonka ennustetaan levittävän allergiaa aiheuttavia kasvilajeja uusille alueille. Tulevaisuudessa Suomessa saattavat siis menestyä tällä hetkellä Manner-Euroopassa kasvavat lajit, ja kasvukauden pidentyessä myös siitepölykauden odotetaan pidentyvän nykyisestä. Tämä luo kiireistä tarvetta erityisesti siitepölyallergioiden hoidon tehostamiselle.

– Ihmiset voivat välttää allergisoivien eläinten läheisyydessä olemista, mutta siitepölyä on mahdotonta välttää, Mattila muistuttaa. 

Desentumin tuotteet ovat tällä hetkellä kehitysvaiheessa. Yritys keskittyy parhaillaan koivuallergian, heinäallergian ja pähkinäallergian tutkimiseen ja hoidon parantamiseen. Testausvaiheen tulokset ovat olleet lupaavia.

– Saimme syksyllä päätökseen ensimmäisen kliinisen tutkimuksen koivuallergian siedätyshoitoon tarkoitetulla tuotteellamme. Matka tarkasti säännellyllä toimialalla on pitkä, mutta ensimmäinen ihmisillä tehty tutkimus ja sen antamat tulokset ovat erittäin tärkeä askel, Mattila päättää.

ALLERGIAT OVAT YLEISTYVÄ RIESA

  • Allergiat ovat yleistyneet länsimaissa nopeasti, eikä kasvu ole hidastumassa.
  • Taustalla vaikuttaa muun muassa ilmastonmuutos, joka levittää allergisoivia kasveja uusille alueille.
  • Kasvukauden pidentyessä myös siitepölykauden odotetaan pidentyvän.
  • Vaihtoehdon ongelmien ratkaisuksi tarjoavat muokatut allergeenit, jotka helpottavat siedätyshoitoja.

Haku