Hyppää sisältöön

Urakoitsija vastaa takuuajan virheellisistä korjauksista

Urakoitsija vastaa takuuajan virheellisistä korjauksista

8.02.2022

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen eli YSE 1998:n mukaan takuuaika on kaksi vuotta vastaanottotarkastuksesta. Jos tarkastusta ei pidetä, alkaa takuuaika rakennuskohteen käyttöönottopäivästä.

TEKSTI | KIMMO RYTKÖNEN KUVA | TARMO VALMELA
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Kimmo Rytkönen kertoo, ettei urakoitsijan vastuu rajoitu virheen korjaamiseen.

Takuuaika on eräänlainen koeaika, koska takuuaikana ilmenneet virheet oletetaan aiheutuneen urakoitsijasta, jolloin se on myös velvollinen ne korjaamaan, kertoo Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajajana toimiva Kimmo Rytkönen.

Mikäli urakoitsija kiistää vastuunsa takuuaikana ilmenneistä virheistä, urakoitsijalla on todistustaakka siitä, että virheet ovat aiheutuneet urakoitsijasta riippumattomasta syystä, kuten esimerkiksi virheellisen käytön, kulumisen tai huollon laiminlyönnin seurauksena. Myös takuuaikana paljastuneet tilaajan suunnittelijan suunnitteluvirheet ja tilaajan virheelliset materiaalivalinnat voivat olla seikkoja, joiden seurauksena urakoitsija vapautuu takuuajan vastuustaan.

– Urakoitsijan korjausvastuulle takuuaikana kuuluvat kaikki ne suoritukset, jotka edellyttävät virheellisen suorituksen saattamista sopimuksenmukaiseen kuntoon. 

Vastuu ei rajoitu pelkkään virheen korjaamiseen, vaan myös suojaukseen, purku- ja rakentamistyöhön sekä siivouksiin. Korjaus voi edellyttää jopa toimien ulottamista sen oman urakka-alueen ulkopuolelle ja kokonaan toisen urakoitsijan suoritukseen, jos tällainen toimi on välttämätön virheen korjaamiseksi.


Korjaukset takuuaikana

Urakoitsijalla on oikeus päättää korjaustapa edellyttäen, että se täyttää urakkasopimuksen sisällön, korjausta koskevat määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Tilaajalla voi olla oikeus kieltäytyä korjauksesta, jos on painavia syitä olettaa korjauksen epäonnistuvan tai korjauksia on yritetty tehdä useita kertoja jo takuuaikana niissä onnistumatta. 

Jos takuuajan päättymisen jälkeen ilmenee virheitä, tarkastellaan urakoitsijan vastuuta takuuajan jälkeisen vastuun kautta. Urakoitsijan vastuu on tällöin olennaisesti rajoitetumpi. Tilaajan tulee osoittaa, että virhe on aiheutunut törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai puutteista sovitussa laadunvarmistuksessa, joita tilaaja ei ole voinut  havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

Jos urakoitsijan takuukorjaus epäonnistuu ja vastaavat virheet ilmenevät takuuajan päättymisen jälkeen, voi tilanne olla tilaajan kannalta hankala, koska takuuajan vakuus on tällöin usein jo vapautettu.

– YSE-ehdoissa ei ole määritelty sitä, että tehty korjaus aikaansaisi uuden vastaavan pituisen takuuajan. Mikään ei kuitenkaan estä osapuolia sopimasta jollekin korjaukselle erillisestä pidennetystä takuuajasta. Näin onkin monesti järkevää toimia.

Mikäli takuuvastuuna korjatut virheet ilmenevät uudestaan takuuajan päättymisen jälkeen, indikoi se, ettei korjauksia ole alun perin tehty riittävässä laajuudessa tai urakkasopimuksen ja hyvän rakennustavan edellyttämällä tavalla; eli takuuvastuuta ei ole välttämättä siten täytetty asianmukaisesti, Rytkönen summaa.

Haku