Hyppää sisältöön

Ulkoistamalla saa lisää turvaa sekä toimitusvarmuutta

Ulkoistamalla saa lisää turvaa sekä toimitusvarmuutta

11.10.2022

Lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja tarjoava Loimua Oy pyrkii aina löytämään asiakkailleen parhaat, energiatehokkaimmat ja vastuullisimmat tuotanto- ja toteutusmallit. 

Energiamarkkinoiden myllerrys, laitosinvestoinnit sekä alati kiristyvät vaatimukset ovat haastava yhtälö. Yhä useampi yritys päätyykin ulkoistamaan energiapaletin osaavalle kumppanille.

TEKSTI | TIMO SORMUNEN   KUVA | LOIMUA

Energiamarkkinoiden turbulenssi käy kuluttajien kukkarolle, mutta on kova haaste myös teollisuusyrityksille. Se pakottaa parantamaan omia prosesseja ja energiatehokkuutta, sillä kasvaneita kuluja on vaikea siirtää suoraan myyntihintoihin.

– Mittavammat parannukset ja säästöt saattavat vaatia myös kalliita laiteinvestointeja, varsinkin jos yrityksellä on omaa sähkön- ja lämmöntuotantoa. Selvitettävää riittää myös ympäristö- ja vastuullisuusseikkoihin liittyvässä pykäläviidakossa, muistuttaa lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja yrityksille, taloyhtiöille ja omakotitalouksille tarjoavan Loimua Oy:n teknisenä johtajana työskentelevä Juha Puolakka.

– Teollisuuden energiaratkaisut ovat entistä monimutkaisempia kokonaisuuksia, ja lisänä ovat jatkuvasti kasvavat vastuullisuusvaatimukset. Tämän paletin hallintaan ja yrityksen kannalta parhaiden ratkaisujen löytämiseen ei välttämättä löydy riittävästi omaa osaamista ja henkilöresursseja. Tällaisessa tilanteessa energiantuotannon ja siihen liittyvien toimintojen ulkoistaminen voi olla hyvä vaihtoehto varmistaa kokonaisuudenhallinta, Puolakka toteaa.

Lisähaasteena nopeasti muuttuva toimintaympäristö 

Loimua on toiminut energiamarkkinoilla itsenäisenä yrityksenä pari vuotta. Se myy kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa energian käyttöön liittyviä palveluja kiinteistöille sekä teollisuudelle. 

Esimerkiksi prosessiteollisuudelle tarjottavia palveluja ovat muun muassa lämmön, sähkön ja höyryn tuotanto.

Loimuan tavoitteena on saada oma kaukolämmöntuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on nyt noin 90 prosenttia.

– Energiankulutuksen optimoinnin ja pienempien kustannusten lisäksi isona markkinaohjurina on ympäristövastuu, joka tuo yrityksille entistä enemmän kilpailuetua. Siksi niihin liittyviä ratkaisuja ei kannata lykätä liiaksi eteenpäin, Puolakka kertoo.

Energiantuotannon ulkoistaminen osaavalle kumppanille on myös viisasta varautumista tulevaan, sillä se parantaa yrityksen toiminta- ja huoltovarmuutta.

– Etenkin nyt viime aikoina on nähty, että toimintaympäristön muutokset voivat olla hyvinkin nopeita, Puolakka lisää.

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Yksi tyypillinen askel uudelle yhteistyölle on esimerkiksi käyttöikänsä päähän tullut ja uusimista kaipaava lämpö- tai kylmälaitos. Loimuan asiantuntijat kartoittavat lähtötilanteen ja hakevat yrityksen kannalta parhaat, energiatehokkaimmat ja vastuullisimmat tuotanto- ja toteutusmallit. 

– Meiltä löytyy jo valmiiksi tarvittava valmistelu-, projekti- ja hankintaosaaminen. Voimme vastata laitoksen tai koko energiajärjestelmän elinkaaren aikaisesta suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta, huolloista, polttoaineen hankinnasta sekä tarvittavista viranomaisraporteista, Puolakka kertoo.

Loimuan asiakkuuksissa korostuu erityisesti avoin, pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteistyö. Yrityksen tavoitteena on olla ketterä ja tehokas toimija, joka ajattelee aina asiakkaan parasta. 

Käytössä Loimualla on muun muassa pilvipohjainen data-alusta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi raportoinnissa, energiankäytön optimoinnissa tai vaikkapa jonkin halutun suureen seurannassa.

Haku