Hyppää sisältöön

Työyhteisöistä oppimisympäristöjä

Työyhteisöistä oppimisympäristöjä

19.08.2022

Soili Meklinin mukaan oppiminen työyhteisöissä on myös asenne- ja priorisointikysymys, jossa esihenkilöiden ja HR-vastaavien osuus on merkittävä.

Oppimista tapahtuu koulutusten lisäksi myös työtä tehdessä. Siksi työprosessien tehokas kehittäminen oppimisen näkökulmasta on tärkeää koko henkilöstölle.

TEKSTI | JARMO SEPPÄLÄ   KUVA | MARKO PAAKKANEN

Oppiminen synnyttää innovaatioita ja lisää tuottavuutta luoden kilpailukykyä. Oppiminen on osa työtä ja valtaosa oppimisesta on siirtynyt työpaikoille. SnellmanEDUn työyhteisöjen oppimispalveluyksikkö Learn@work toimii työprosessien kehittämisen haasteissa apuna. Learn@work-yksikkö erottuu erilaisista tietoa ja taitoja tarjoavista koulutusten tarjoajista siten, että se keskittyy nimenomaan oppimisprosessiin ja sen tukemiseen eri tavoin. Perinteiset koulutukset ovat silloin vain yksi kanava tai väline oppimisen mahdollistamiseksi.

Työyhteisöstä voidaan oikeilla menetelmillä kehittää myös oppimispaikka, jossa henkilöiden oppimista tuetaan monipuolisesti. Tavoitteena on, että ei opita varastoon, vaan kyse on täsmäoppimisesta, joka toteutuu silloin, kun sille on työssä tarve.

Esihenkilöt ja HR ovat avainasemassa

Perinteisen koulutuksiin kytkeytyvän ajatusmallin muutos aiheuttaa paljon kysymyksiä: Miten esihenkilöt voivat johtaa ja edistää uutta ajattelua, miten HR toimii tässä ympäristössä, miten digitaalisia apuvälineitä voidaan hyödyntää, miten kehitetään työyhteisön toimintatapoja ja prosesseja tukemaan jatkuvaa oppimista sekä miten koulutuksessa saatuja tietoja jaetaan muille työyhteisössä?

Kyseessä on iso toimintakulttuurin muutos, joka vaatii myös työyhteisön asenteiden tarkistusta.

– Työyhteisöissä tulee usein esille myös kysymys siitä, riittääkö aikaa oppimiselle. Tämä on priorisointikysymys, sillä oppiminen synnyttää innovaatioita, lisää tuottavuutta, luo kilpailukykyä ja vähentää hukkatyön määrää, SnellmanEDUn johtaja, rehtori Soili Meklin kertoo.

Joustavaa oppimista yhteisöissä

– Tarjolla on esimerkiksi Ketterän oppijan testi, Oppivan organisaation testi, Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalli, digitaalinen oppimisympäristö työyhteisöille sekä oppimissisältöjä digitaitosisällöistä.

Oppiminen luo innovaatioita ja lisää yritysten kilpailukykyä.

SnellmanEDUn johtaja ja rehtori Soili Meklin

Oppivan organisaation testin avulla kartoitetaan, mitä tulisi kehittää, jotta oppiminen ja tiedon jakaminen tehostuisi. Kartoituksen osa-alueet ovat oppiminen, vuorovaikutus, lähijohtaminen, tavoitteet ja tulevaisuus, työnantajan tuki ja oppimiskulttuuri.

SnellmanEDU:lla on myös runsaasti koulutuksia, jotka auttavat työyhteisöjä kehittymään oppimispaikoiksi ja ihmisiä kehittämään omia taitojaan.

– Vuoden 2023 alussa alkaa oppimisvalmentajien koulutusohjelma, joka soveltuu erityisesti HR-työtä tekeville ja esihenkilöille.

Jatkuvaa kehittämistä

Learn@work-palveluita pilotoitiin ja mallinnettiin kaksivuotisessa ESR-hankkeessa, jossa oli mukana yhteensä 19 tuotannollista yritystä ja asiantuntijaorganisaatiota. Näille työpaikoille koulutettiin oppimisagentteja, jotka edistivät henkilöstön oppimista.

Meklin on yhdessä Leenamaija Otalan kanssa julkaissut kirjan Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön (Kauppakamari), jota varten haastateltiin 50 työyhteisöä. Kirjasta työyhteisöt saavat työkaluja ja eväitä kehittyä entistä paremmiksi oppimispaikoiksi ja oppiviksi organisaatioiksi.

www.snellmanedu.fi/learnatwork

Haku