Hyppää sisältöön

Työvoimapula on ratkaistavissa yhteistyöllä

Työvoimapula on ratkaistavissa yhteistyöllä

25.02.2022

Tampereella käydään työvoimapulan kimppuun. Sari Pirttiluoto ja Petri Pekkola kehittävät laajassa yhteistyössä uusia palvelumalleja, joissa työ ja tekijä kohtaavat toisensa.

Tampereella etsitään ratkaisuja kasvavaan osaajapulaan innovoimalla uusia palvelumalleja työnantajien ja työnhakijoiden yksilöllisiin tilanteisiin sekä osaamisen kehittämistarpeisiin.


TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | EINO ANSIO

Suomen työmarkkinoilla vallitsee tilanne, jossa yhteiskunnan elinvoimaisuutta, yritysten kilpailukykyä ja yksilöiden hyvinvointia uhkaa samanaikainen työvoimapula ja pitkäaikaistyöttömyys. Työttömien työnhakijoiden osaaminen ja avoinna olevien työpaikkojen tarpeet eivät kohtaa, puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää työllisyyttä ja löytää ratkaisuja osaajapulaan yksilöllisen valmennuksen ja aktiivisen yritysyhteistyön keinoin.

– Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa osa TE-palveluiden asiakkuuksista siirtyi kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaiksi. Taustalla on ajatus siitä, että osana kunnan elinvoimaekosysteemiä työllisyyskokeilun asiakkaiden valmiuksia voidaan kehittää vastaamaan paremmin työmarkkinoiden spesifeihin osaamistarpeisiin, kertoo erityisasiantuntija Sari Pirttiluoto Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Tampereella kuntakokeilun ytimessä on työttömien työnhakijoiden työllisyyden edistäminen yksilöllisesti räätälöityjen palvelujen avulla. Yhdessä seudun oppilaitosten, yritysten, sote-palveluiden ja valtion kanssa Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelut on innovoinut uusia palvelukokonaisuuksia työttömien työnhakijoiden yksilöllisiin elämäntilainteisiin ja osaamisen kehittämistarpeisiin.

– Tehokkaan oppilaitosyhteistyön ansiosta olemme onnistuneet luomaan asiakkaillemme yhteistyössä yritysten kanssa esimerkiksi räätälöityjä oppimiskokonaisuuksia sekä työn ja koulutuksen yhdistäviä koulutuspolkuja aloille, joilla tarvitaan uutta osaamista, Pirttiluoto kertoo.

Tukea rekrytointiin

Työttömien työnhakijoiden lisäksi Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluilla on merkittävä rooli alueen yritysten palvelijana. Työvoiman rekrytoiminen vaatii osaamista ja resursseja, eikä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ole useinkaan riittävästi mahdollisuuksia panostaa siihen.

– Organisoimme erilaisia tapahtumia työnantajien sekä työntekijöiden kohtaamisen edistämiseksi. Olemme myös aloittaneet uudenlaisen yhteistyön henkilöstöpalvelualan yritysten kanssa ja tarjoamme räätälöityjä rekrytointipalveluita työnantajien tarpeisiin, erityisasiantuntija Petri Pekkola vinkkaa ja muistuttaa myös avoimia työpaikkoja esittelevistä Kohtaamisia-lähetyksistä, jotka löytää työllisyys- ja kasvupalvelujen YouTube-kanavalta.

Apuna OMA-valmentaja

Tampereella uskotaan, että työllistämisessä onnistutaan paremmin pureutumalla työttömän työnhakijan yksilölliseen tilanteeseen. Näin työllistymistä estävät tekijät tulevat näkyväksi, jolloin niihin on mahdollista vaikuttaa tehokkaammin työllisyyspalveluiden kehittämien palvelumallien avulla. Yksilöllisen tilanteen ymmärtäminen, osaamisen kartoittaminen ja työllisyyden edistäminen puolestaan edellyttävät henkilökohtaista vuorovaikutusta.

– Kuntakokeilussa tarjoamme asiakkaalle OMA-valmentajan, joka kulkee työnhakijan rinnalla matkalla kohti työllistymistä. Kun tunnemme ihmisten henkilökohtaiset tarpeet, työtä kohti osataan kulkea oikeita polkuja pitkin, Pekkola sanoo. 

OMA tulee sanoista osaaminen, motivaatio ja aktiivisuus. 

– Asiakkaamme tulevat erilaisista lähtökohdista ja tarpeet ovat moninaiset. OMA-valmentajan avulla tunnistamme motivaation, kartoitamme osaamisen ja selvitämme valmiuden aktiiviseen työnhakuun. Toisinaan ensimmäinen askel työllistymiseen on henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvä kuntoutus, joskus ratkaiseva tekijä voi olla täydennyskoulutus ja joskus se on pelkkä hakijan yhdistäminen oikeaan työnantajaan, Pekkola kertoo.

Asiakaskokemukset OMA-valmentajasta ovat olleet lupaavia.

– Kerrankin joku näki, kuuli ja välitti, Pekkola ja Pirttiluoto siteeraavat.


Haku