Hyppää sisältöön

Työturvallisuus rakentuu monen eri tekijän summasta

Työturvallisuus rakentuu monen eri tekijän summasta

22.04.2021

Työturvallisuusalan yrittäjänä toimiva Timo Heikkilä nostaa esiin työturvallisuuden ison harppauksen eteenpäin sekä lainsäädännössä että työmaakulttuurissa. Työvälineet ovat entistä turvallisempia käyttää ja turvalaitteet kehittyneempiä. Siltikin parantamisen varaa löytyy yhä monelta työmaalta. 

Erilaisten projektien työturvallisuusvalvojana toimiva Timo Heikkilä tietää, mitä tulee ottaa huomioon työmaiden turvallisuudessa. 

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  Kuva Eino Ansio

Toistakymmentä vuotta on jo tehty töitä suurilla ulkomaisilla ja kotimaisilla voimalaitostyömailla, joilla on erityisen tiukat turvallisuusvaatimukset, kertoo työturvallisuusyrittäjä Timo Heikkilä. Ura työturvallisuuden ammattilaisena alkoi vuonna 2004, kun Heikkilä pyydettiin Venäjälle Sakhalin II -projektiin suomalaisen pääurakoitsijan työturvallisuusvalvojaksi. 

– Siellä kiinnostus työturvallisuuskysymyksiin syveni entisestään. Tunsin löytäneeni oman juttuni. Ennen ulkomaankomennuksia Heikkilä oli perehtynyt työturvallisuuteen alan opettajana ja kouluttajana. Oman yrityksen, Safety Builder Oy:n, hän perusti vuonna 2015. 

Muutos alkaa asenteista

Safety Builderin asiakkaina on ollut pääasiassa isoja yrityksiä, joille työturvallisuusvalvonnan ulkoistaminen on järkevä valinta. Projektit voivat olla usein pitkiä, vähintään vuoden mittaisia.

Heikkilällä on valmius räätälöidä asiakkaalle kokonaispalvelu, johon kuuluvat riskien tunnistaminen ja ennakointi, projektin työturvallisuuden koordinointi, johtaminen ja valvonta sekä henkilöstön työmaaperehdytys.

– Tavoitteena on laajentaa yrityksen toimintaa vielä tulevaisuudessa ja tarjota jatkossa esimerkiksi kurssipalveluja ja luentoja.

Heikkilä luottaa siihen, että työturvallisuuden saralla eivät hommat lopu kesken ja seuraava projektikin selviää aikanaan.

Vaikka työtapaturmat ovat vähentyneet ja työturvallisuudessa on tapahtunut isoja harppauksia sekä lainsäädännössä että työmaakulttuurissa, parantamisen varaa löytyy yhä työmailta. 

– Työturvallisuusvalvojana joudun tekemään töitä myös sen eteen, että työntekijöiden, urakoitsijoiden ja johdon työturvallisuusasenne saataisiin kohdalleen. Läheltä piti -tilanteita tapahtuu edelleen liian paljon työmailla.

Vaikka työvälineet ovat entistä turvallisempia ja turvalaitteet kehittyneempiä, aiemmin opitut käytännöt voivat pitää lappuja yksittäisen työntekijän silmillä. 

Heikkilä kohdistaisi voimavaroja myös rakennusalan ammatilliseen koulutukseen, jossa tarvittaisiin työturvallisuuden asennekasvatusta, jotta vastuullinen työtapa iskostuisi nuorten mieliin alusta pitäen.

VALVOJAN tehtäviin kuuluu kiertää työmaalla ja taata turvallinen työskentely.

Riskien tunnistaminen

Eri toimialoja verrattaessa rakentamisen tapaturmataajuus on edelleen korkein, vaikka parempaan suuntaan ollaan menossa. 

Työturvallisuusvalvojan tehtäviin kuuluu kiertää säännöllisesti työmaalla ja tarkistaa, että työskentely tapahtuu turvallisesti. Toiminnan pitää noudattaa työturvallisuuslain ja -asetusten pykäliä, viranomaismääräyksiä ja työmaan turvallisuusmääräyksiä.

– Kierroksella on oltava kaikki aistit valppaina. Kun on tehnyt valvontatyötä pitkään, huolestuttavien poikkeamien havaitseminen tulee kuin selkäytimestä.

Heikkilä katsoo, että työturvallisuudessa onnistuminen alkaa johtoportaasta, jonka tulee näyttää esimerkkiä työntekijöilleen.

– Johdon tehtävänä on antaa resurssit, joilla turvallinen työskentely voidaan toteuttaa. Sen pitää myös varmistaa ja valvoa, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan kaikilla tasoilla.

Riskien tunnistaminen käynnistyy jo suunnitteluvaiheessa, ja päivittämistä pitää tehdä työn edetessä aina uudestaan, kun työtehtävään tulee muutoksia. 

– Valvojana luen riskien arviointiin liittyvät dokumentit ja varmistan, että ne vastaavat lain vaatimuksia ja viranomaisohjeita. Jos puutteita ilmenee, ne pitää korjata ennen kuin työt käynnistetään.

Haku