Hyppää sisältöön

Työteho kasvaa teknologialla

Työteho kasvaa teknologialla

10.06.2021

Collapickin ERP-järjestelmä toimii Ponniste-helppokäyttöjärjestelmän kautta. Eräs käyttäjäryhmä hallitsi käytön jo varttitunnin kokeilun jälkeen ilman aiempaa teknologiaosaamista.

Collapick Company säästää teollisuusalan yritysten vaivaa toimittamalla ERP-järjestelmiä, joita täysin kirjaimellisesti lapsikin osaisi käyttää.

Teksti Valtteri Mörttinen  Kuva Collapick Company

Osastollinen kokeneita hitsaajia on epämukavuusalueella. He opettelevat käyttämään uutta digitaalista toiminnanohjausjärjestelmää, jonka väitetään helpottavan heidän työtään. Perehdyttäjänä toimiva Collapick Companyn toimitusjohtaja Petteri Torssonen huomaa heti, että väite ei meinaa aluksi mennä läpi.

– Mehän emme varmasti käytä mitään lisäjärjestelmiä, eräs hitsaajista ilmoittaa periaatteelliseen sävyyn heti alkajaisiksi.

Huonot kokemukset ovat selvästi saaneet työntekijät varautuneiksi.

Kuitenkin vain puolitoista tuntia myöhemmin, kun Torssonen on esitellyt järjestelmän toimintaa ja työntekijät ovat omakätisesti kokeilleet sitä mobiililaitteillaan, myöntää sama hitsaaja auliisti:

– Tämähän on kätevä tuote. Tällä voi tehdä vaikka mitä.

Ei vaadi harjoittelua 

Kotimainen Collapick Company tarjoaa erityisesti teollisuusalan yrityksille pitkällä kokemuksellaan ERP-järjestelmiä eli toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka integroivat yrityksen eri toiminnot, kuten esimerkiksi tuotannon, jakelun, varastoinnin ja kirjanpidon.

Ohjelmiston pohjana toimiva Odoo ERP on avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä ja ollut markkinoilla jo toistakymmentä vuotta. Collapickin kuitenkin erottaa kaikista muista Odoon yhteistyökumppaneista heidän oma helppokäyttöliittymänsä Ponniste, jota on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa vuodesta 2014 asti.

– Järjestelmän on palveltava käyttäjää eikä toisinpäin, tiivistää myyntijohtaja Markku Pyörälä.

Hän korostaa, että työntekijät voivat keskittyä paremmin omaan työhönsä, kun heiltä ei mene aikaa hukkaan harjoitellessa työvälineen käyttöä. Joskus tosin helppokäyttöisyys pääsee yllättämään hänet itsensäkin. Pyörälä muistelee yhdessä toimitusjohtaja Torssosen kanssa kohtaamista asiakasyrityksessä, jossa laajaan käyttöönottoperehdytykseen oli varattu tunnin aikaikkuna, mutta varastoalan työntekijät, joilla ei ollut aiempaa kokemusta tietojärjestelmistä, oppivatkin käyttämään tuotetta jo 15 minuutissa.

– Ponnisteen kehittelyyn ovat osallistuneet asiakasyrityksistämme nimenomaan työntekijät, jotka itse näitä järjestelmiä myös lopulta käyttävät. Kehittelyn avulla olemme saaneet tehtyä järjestelmästä niin helppokäyttöisen, että sitä osaisi lapsikin käyttää.

Ponnisteen merkittävä etu kilpailijoihin nähden on se, että tuote on tarkoitushakuisesti suunniteltu mahdollisimman visuaaliseksi. Se antaa esimerkiksi käyttäjälleen mahdollisuuden kirjoittamisen sijaan valokuvata poikkeamia, mikäli tilannetta on hankalaa kuvailla sanallisesti, tai etsiä varastosta hyllypaikkoja visuaalisella avustimella.

Samalla se helpottaa yrityksen jokapäiväistä työtä tekemällä merkintöjä myös kokonaan ilman ihmisvälikättä. Inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee aina, kun yksin iltavuorossa työskentelevän työntekijän ei tarvitse pohtia, ovatko vaikkapa poikkeamat laitteiden datassa raportoimisen arvoisia vai eivät, kun ohjelmisto on tehnyt tuon ratkaisun jo hänen puolestaan.

Käyttäjälle optimoitu

  • Helppokäyttöliittymä Ponniste on kehitetty yhdessä järjestelmän loppukäyttäjien kanssa.
  • Ohjelma sopeutuu käyttäjän toimintatapaan, eikä toisinpäin.
  • Visuaalisuus tekee käytöstä intuitiivista.

Päätösvalta on käyttäjällä

Vaikka Odoon ja Ponnisteen yhteispeli toimiikin monessa asiassa itsenäisesti, Torssonen korostaa kuitenkin, että todellinen päätösvalta on aina käyttäjällä.

Jos asiakasyritys tekee työtään jo ennestään kätevän ja toimivan prosessin kautta, Collapick ei halua mennä ohjelmistonsa kanssa väkisin muuttamaan toimintatapoja.

– Vanhoissa ERP-järjestelmissä on tyypillisesti ollut se ongelma, että ohjelma määrää käyttäjälle tietyn toimintatavan ja yritys joutuu muotoilemaan oman prosessinsa ohjelmiston vaatimaan muotoon. Meidän palvelumme tarkoitus on nimenomaan muotoutua asiakkaamme toimintatapoihin sopivaksi.

Jos asiakas haluaa mukauttaa ohjelmistoa, se ei vaadi joka kerta kallista ja vaivalloista koodaamista, vaan hän voi yksinkertaisesti lisätä uusia toimintoja suoraan sovelluskaupasta. Valikoima kasvaa jatkuvasti, eikä nojaa pelkästään Collapickin varaan. 

Toimenpide on täysin vastaavanlainen kuin tavallisen kännykänkin rikastaminen uusilla sovelluksilla.

– Jos yrittäjällä on omassa varastossaan käytössä vaikkapa paljon peräkärryjä ja hän keksii yhtäkkiä sivutoimekseen alkaa vuokrata niitä ulkopuolisille, hänen ei tarvitse pitää ylimääräisiä Excel-taulukoita ja tehdä manuaalista seurantaa. Hän voi vain ladata vuokraustoiminnan hallinnointia varten oman sovelluksensa mukaan samaan järjestelmään, joka hänellä on käytössä jo valmiiksi, Pyörälä toteaa.

Haku