Hyppää sisältöön

Työtä optimoidaan datalla

Työtä optimoidaan datalla

26.08.2021

Työsuoritteen silmämääräisen arvioinnin sijaan tänä päivänä käytetään tarkkaa dataa. Kun operaattori oppii optimoimaan niin omat kuin koneenkin liikkeet, tulee työstä tehokkaampaa ja vähemmän kuluttavaa. Digitaalinen opetusteknologia mahdollistaa myös sen, että opiskelija voi verrata kokeneiden koneoperaattorien dataa omaansa.

Riveriassa panostetaan työn ja työsuoritusten tutkimiseen. Tähtäimessä on digitaalisen opetusteknologian kehittäminen operaattoriammateissa.

Teksti Susanna Bell  Kuva Anu Kovalainen

Riverialla on metsäalan opetuksessa pitkät perinteet, ja oppilaitoksessa ymmärretään työkoneella tehtyä työtä.

– Nyt jalkaudumme kokemuksinemme toiselle alalle eli maarakennukseen; tuomme hyvät opetusmenetelmät maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen, kertoo Riverian metsäalan koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa.

Digitaalisuus on tuonut suurta etua taitojen opetukseen. Siinä missä ennen kouluttaja arvioi silmämääräisesti työkoneen hallintaa, nyt anturit mittaavat opiskelijan suoritusta ja antavat siitä kiistatonta, tarkkaa dataa.

Työsuoritusta, työn tuottavuutta ja työssä jaksamista mitataan. Mittaustulokset visualisoidaan opiskelijan ja opettajan ymmärtämään muotoon, jolloin opettaja ja opiskelija voivat tarkastelevat mittausdataa yhdessä. Palaute keskittyy tekemiseen ja tuloksiin, ei henkilöön.

Työsuoritetta kohti käytettävä energia, virheiden määrä, tuotos tunnissa tai tuotos suhteessa asetettuun resurssipanokseen ovat asioita, joista opiskelija voi seurata omaa kehitystään. Suorituksen pilkkominen pienempiin osiin helpottaa ja nopeuttaa oppimista ja parantaa palautteen laatua, kun palaute annetaan ymmärrettävistä asioista. Näin opiskelijalle syntyy ymmärrys suoritukseen vaikuttavista asioista.

Palaute työstä on hyödyllistä myös jo operaattoreina työskenteleville, jotka haluavat kehittyä paremmiksi työssään. Esimerkiksi kaivinkoneen tai metsäkoneen kuljettajan pitää kyetä itsenäiseen työskentelyyn; vieressä ei ole työnjohtajaa neuvomassa. Oikeiden työtapojen oppiminen tekee työstä paitsi tuottavampaa myös vähemmän kuluttavaa työntekijälle.

Simulaattori terävöittää opiskelijan osaamista

Riveria on hyödyntänyt simulaattoreita opetuksessa kohta 30 vuotta. Virtuaalisimulaattoreiden avulla työstä on ollut helppoa saada dataa ja hyödyntää sitä palautteenannossa, työprosessin kehittämisessä ja oppimisprosessien vertailussa. 

Taitojen opetus 2020 -hankkeen tarkoitus on siirtää simulaattoreissa hyväksi havaittu tiedonkeruu oikeisiin koneisiin, jotta opiskelijat saavat kehittävää palautetta, kun he tulevat opinnoissaan siihen vaiheeseen, että siirtyvät tekemään oikeita työtehtäviä oikeille työkohteille. Oikeisiin koneisiin asennetut palautejärjestelmät ovat avuksi siinäkin, että kokeneiden kuljettajien osaamista voidaan tutkia ja siirtää uusille työntekijöille. Myös ammatissa jo toimivien, ammattitutkintoa suorittavien operaattorien osaamista voidaan parantaa. 

Taitojen opetus 2020 -hanke jakaantuu kahteen osaan
  • Ensimmäisenä osana on digitaalinen opetusteknologia operaattoriammateissa, jonka budjetti on 1,4 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahaston osuus tästä on 980 000 euroa, loput tulee Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.
  • Toisena osana on taitojen opetus operaattoriammateissa. Budjetti tätä varten on 553 500 euroa. Euroopan sosiaalirahaston osuus tästä summasta on 387 450 euroa. Loput varat tulevat Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Olosuhteet huippuluokkaa

Kehityshankkeen ansiosta esimerkiksi metsäalan harjoitteluolosuhteet paranevat huomattavasti. Koululle hankitaan sähkökäyttöinen kuormatraktorisimulaattori. Lisäksi simulaattorikentän yhteyteen tulee ajoharjoittelurata, ja kuormatraktori käytettäväksi siellä sekä puunkorjuutyömaalla. Uusiin ja olemassa oleviin koneisiin asennetaan anturit ja mittarit, mahdollisesti ajorataankin. Myös virtuaalisimulaattoreihin tehdään tiedonkeruun muutostyöt.

Maarakennusalan opetustarpeisiin saadaan kehityshankkeen avulla muun muassa siirrettävä koulutusympäristö, vetoauto, monikonesimulaattori, pyöräkuormaaja, kaivinkone, 3D-koneohjausjärjestelmä sekä datankeruujärjestelmä.

Kaluston lisäksi myös koulutuskonseptia kehitetään: Riverian opetushenkilöstö koulutetaan ohjelmiston käyttöön ja palautteenantoon, ja tavoitteena on kehittää pedagogisia menetelmiä, jotka perustuvat vaiheistettuun opetusmalliin ja yksilöllisiin taitotasoihin. Tavoitteena on myös määritellä menetelmät oppimisen ja opetuksen vaikuttavuuden mittaamiseen ja analysointiin. Kehittämisen piiriin kuuluu edellä mainittujen lisäksi koulutuksien ja infotilaisuuksien järjestäminen alojen yrityksille ja kuljettajille.

Haku