Hyppää sisältöön

Työkaverina koira tai aasi

Työkaverina koira tai aasi

26.08.2021

Vastuukouluttaja Tanja Paasonen paitsi kouluttaa myös työskentelee eläintyöparin kanssa. Työparina toimivat muun muassa koirat ja aasit.

Eläinkuusikko tarjoaa ainutlaatuista koulutusta. Eläinavusteisten valmentajien koulutuksessa eläin ei ole työkalu vaan työkaveri.

Teksti Marja Puustinen  Kuva Riku Kylä

Suomessa valmistuu vuosittain kymmeniä eläinavusteisia valmentajia, jotka haluavat työkaverikseen eläimen. Heitä kouluttaa Tanja Paasosen yritys Eläinkuusikko. Se syntyi Paasosen oman eläinrakkauden pohjalta. Kannustimina olivat myös pitkä työkokemus sosiaali- ja terveysalalta sekä omat havainnot eläinten vaikutuksesta ihmisiin.

– Koulutuksesta saa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Koulutus soveltuu myös green care -yrittäjille. Mukana on ollut niin sairaanhoitajia, psykoterapeutteja, opettajia ja eläinalan yrittäjiä kuin sosionomeja sekä puhe- ja fysioterapeuttejakin. He yhdistävät eläinavusteisuuden omaan ammattiinsa.

Koulutuksessa käydään läpi, miten eläinavusteisen työn turvallisuus ja ammatillisuus varmistetaan käytännössä. Vajaan vuoden kestävä 30 opintopisteen täydennyskoulutus takaa tavoitteellisen otteen eläinavusteiseen työskentelyyn. Mukaan voi hakea, vaikka ei vielä omista eläintä.

– Eläinavusteisessa työssä eläin ei ole kohde, jota ihmiset ohjaavat. Sen rooli on paljon enemmän ja kaikkea muuta. Eläin voi toimia keskustelunavaajana, rauhoittajana, aktivoijana tai luottamuksen tuojana.

Eläinlaji asiakkaan mukaan

Eläinavusteisen valmentajan työpariksi sopii mikä tahansa eläinlaji. Ammattitaitoon kuuluu sopivan eläinyksilön ja -lajin valinta kullekin asiakkaalle. 

– Usein riittää, että eläin on läsnä. Eläimen lähellä oleminen tuo monille mielihyvää, vähentää stressiä ja auttaa keskittymään hetkeen. Lisäksi tilanteessa voi harjoitella monia tunne- ja käytännön taitoja. 

ELÄIMEN LÄHELLÄ olo vähentää stressiä.

Tukee eläimen hyvinvointia

Paasonen korostaa, että valmennuksen vaikuttavuus kumpuaa aina eläimen hyvinvoinnista. Kun eläin voi hyvin ja luottaa ihmisiin, eläinavusteinen valmennus on kaikille turvallista.

– Kannustamme rakentamaan eläimelle sellaisen elinympäristön, jossa se voi elää turvallisesti, luottaa omistajaansa ja tätä kautta myös vieraisiin ihmisiin. Sen jälkeen eläinavusteinen valmennus on vuorovaikutusta eläimen, asiakkaan ja valmentajan välillä, Paasonen tähdentää.

Koulutuksen kehyksenä on ratkaisukeskeisyys: asiakas- ja voimavaralähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Koulutuskokonaisuuden suorittanut saa oikeuden käyttää eläinavusteisen valmentajan SFAT-tunnusta. Tunnus tulee sanoista Solution Focused Animal Assisted Therapy. 

– Koulutuksen jälkeen voi suorittaa Eläintyöpari-soveltuvuustestin oman työkoiran kanssa. Hyväksytyn soveltuvuustestin jälkeen koira saa työskennellessään käyttää työhuivia ja valmentaja työliiviä, Paasonen toteaa.

ELAINAVUSTEINENVALMENTAJA.FI

Haku