Hyppää sisältöön

Työhyvinvointia taiteen keinoin

Työhyvinvointia taiteen keinoin

9.10.2023

Centria-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Sanna-Kaisa Karvonen ja projektipäällikkö Minna Koivula kehittävät yritysten toimintaa taidelähtöisin menetelmin.

Onko taiteella annettavaa liike-elämälle? Voisiko yrityksen toimintaa ja työhyvinvointia tukea teatterin, musiikin, valokuvauksen tai kuvataiteen avulla? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Art in Business
-hankkeessa Keski-Pohjanmaalla.

TEKSTI marja hakola | kuva joni autio


Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ja Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Art in Business -hankkeen tavoitteena oli tutkia, voisiko yrityksiä ja elinkeinoelämää tukea luovuus- ja tulevaisuusajattelun keinoin. 

– Taidelähtöisten menetelmien käyttö organisaatioiden kehittämisessä ja luovuuden lisäämisessä on vielä melko uutta Suomessa. Olemme iloisia, että saimme Kokkolan seudulta hankkeeseen mukaan viisi rohkeaa ja uteliasta yritystä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Koivula Centria-ammattikorkeakoulusta.

Reilun vuoden kestäneeseen hankkeeseen lähtivät muun muassa start-up-yritys, supermarket ja vanhusten hoivakoti. 

– Tavoitteena oli saada aikaan muutoksia yrityksissä taiteen avulla. Muutostarpeet voivat kohdistua yritysten kehittämiseen, työntekijöiden vuorovaikutustaitoihin, itsetuntemukseen sekä laajemmin työhyvinvointiin, jatkaa Centrian TKI-asiantuntija Sanna-Kaisa Karvonen.

Taide kantaa yli ongelmien

Liikkeelle lähdettiin jokaisen yrityksen omista tarpeista käsin. Yhdessä mietittiin, mitä asioita halutaan kehittää ja mihin suuntaan. Jokaiselle yritykselle luotiin yksilöllinen prosessi ja otettiin käyttöön sopivat taiteen välineet. Yhdessä yrityksessä harjoiteltiin palautteen antamista draaman keinoin, toisessa yrityksessä työntekijät saivat ilmaista näkemyksiään yrityksen arvomaailmasta legojen avulla. 

– Eri teemojen käsittelyyn kehitimme monitaideprosesseja, jotka tarjoavat mahdollisuuden sanoittaa ja tarkastella vaikeitakin aiheita, Karvonen sanoo.

– Taiteen keinoin ongelmia voidaan etäännyttää, mikä antaa tilaa luovuudelle. Asioita saa hämmästellä ja ihmetellä, vastauksia ei tarvitse tietää. Epävarmuutta on lupa sietää, Koivula selvittää.

Prosessin lähtökohtana oli luoda henkilöstölle luottamuksellinen ja psykologisesti turvallinen tila. Koko yrityksen sitoutuminen projektiin, johtoa myöten, oli edellytys hankkeen onnistumiselle. 

Dynaaminen duo osaa heittäytyä

Koivula ja Karvonen ovat toimineet työparina erilaisissa hankkeissa Centriassa jo pitkään. Molemmilla on juuret teatterissa, ja vuosien varrella ajatukset ja työtavat ovat hitsautuneet yhteen. Kaksikon on ollut helppo sujahtaa sisälle yrityksen toimintatapoihin ja tutustua työntekijöihin.

– Olemme niin sanotusti pukeneet haalarit päälle ja heittäytyneet mukaan yrityksen arkeen. Seuraamalla työntekijän päivää, kyselemällä ja kuuntelemalla olemme päässeet tarkastelemaan yrityksen toimintakulttuuria sisältä päin, Koivula avaa.

Työyhteisötaiteilijat kokivat olevansa prosesseissa ”oivalluttajia”, asioiden inhimillistäjiä. Oma heittäytyminen on molempien mielestä tärkeää, sillä tarkoitus ei ole olla vain sivustakatsojina. 

– Haluamme olla ihmisiä ihmisille ja oppia samalla itsekin, Karvonen sanoo.

Jatkossa kaksikko toivoo uusia kiinnostavia avauksia eri alojen kanssa sekä tilaisuuksia puhua taiteen mahdollisuuksista kehittämisprosesseissa erilaisille yleisöille.

Projektin aikana kävi ilmi, miten tärkeässä roolissa itsetuntemus on, Koivula ja Karvonen toteavat yhdessä.

– Ymmärrys itsestä sekä sen hyväksyminen, että työyhteisössä on erilaisia ihmisiä, parantaa ja edistää työssä viihtymistä ja tukee siten koko yrityksen toimintaa.

– Taiteen potentiaali on saattaa ihmisiä yhteen sekä tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja työelämän haasteisiin. Taideinterventioiden avulla haetaan ymmärrystä vaikeistakin aiheista, joiden yhteiselle käsittelemiselle normaalissa työarjessa ei aina ole aikaa tai paikkaa.

Haku