Hyppää sisältöön

Työelämän muutokset vaativat uutta osaamista

Työelämän muutokset vaativat uutta osaamista

17.12.2021

Konecranesin teknologiajohtaja Juha Pankakoski  ja FITechin ICT-hankkeen projektipäällikkö Katri Ventus uskovat, että omaa osaamista päivittämällä pystyy vastaamaan myös tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. 

Työelämä muuttuu ja yhä useammalla alalla on hyötyä päivitetystä ohjelmisto-osaamisesta. FITech-verkostoyliopisto on uudenlainen, maksuton mahdollisuus opiskella uutta tai päivittää osaamista.


TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON   KUVA | JOONA RAEVUORI

Ohjelmistoteknologian merkitys tuotteissa ja palveluissa on korostunut niin paljon, että osaaminen on yrityksille keino paitsi erottautua, myös pysyä kilpailukykyisenä. Laitteet tietokoneistuvat ja linkittyvät käyttäjien ja käyttöympäristön kanssa. Yksikään yritys ei voi välttyä tältä muutokselta.

Näin summaa Juha Pankakoski, Konecranesin teknologiajohtaja ja FITech-verkostoyliopiston ICT-johtoryhmän puheenjohtaja. Konecranes on hyvä esimerkki yrityksestä, jonka toiminta on muuttunut perinteisestä laitevalmistajasta laitteita ja palvelukokonaisuuksia tarjoavaksi osaajataloksi. 

– Yhä suurempi osuus siitä lisäarvosta, mitä yrityksenä tuotamme asiakkaillemme, syntyy paitsi toimivista laitteista myös siitä, että laitteet ovat liitettävissä verkkoon ja niissä on turvallisuutta lisääviä älyratkaisuja sekä huoltoa helpottavaa datanhallintaa, Pankakoski kertoo.

Sama ilmiö on nähtävissä monella muullakin toimialalla. Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että niillä on kasvava tarve ICT-taitojen osalta tämän päivän tarpeet hallitsevalle työvoimalle. Mutta suomalaisen yhteiskunnan kyky tuottaa ohjelmisto-osaamisen ammattilaisia tarpeeksi nopeasti ei tällä hetkellä riitä. On myös tarve saada  nopeasti osaamisen päivitystä jo työssä oleville.

Maksutonta opiskelua

Yhtenä vastauksena osaajapulaan seitsemän suomalaista yliopistoa on avannut opintotarjontaansa. Tuloksena on kaikille avoin mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yliopistotasoisiin ICT-alan opintoihin. FITech-verkostoyliopisto tarjoaa kursseja, joiden avulla voi päivittää alalla nopeasti vanhentuvaa osaamista tai laajentaa omaa ammattitaitoaan kokonaan uusille alueille. Opinnot sopivat hyvin suoritettaviksi työn ohella, kertoo FITech ICT-hankkeen projektipäällikkö Katri Ventus.

– FITech-opintojen kaksi pääkohderyhmää ovat alalla jo olevat ICT-osaajat, joilla on tarvetta syventää omaa osaamistaan jollakin tietyllä, spesifillä taidolla. Toinen ryhmä ovat ne, joilla on tarvetta laajempaan oman osaamisen päivittämiseen, Ventus avaa.

Opiskelemalla voi varmistaa valmiutensa vastata tuleviin vaatimuksiin. 

FITech ICT-hankkeen projektipäällikkö Katri Ventus

 

FITech-verkostoyliopiston opintoja tarjoavat Aalto-yliopiston lisäksi LUT-yliopisto sekä Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot ja Åbo Akademi. Perustajajäseniä ovat myös Teknologiateollisuus ja Tekniikan Akateemiset. Yhteistyötä koordinoi Aalto-yliopisto, ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osa opinnoista verkossa 

FITech-verkkoyliopistossa on ICT-alan kursseja tarjolla kevääseen mennessä noin 150. Suosituimpia kokonaisuuksia ovat tähän mennessä olleet koneoppiminen, tekoäly ja ohjelmoinnin perusteet, Ventus kertoo. Valtaosa kursseista järjestetään kokonaan verkossa tai niin, että paikan päälle pitää tulla suorittamaan vain tentti. Osa kursseista sisältää kuitenkin myös lähiopetusta. 

– Vaikka omaan työnkuvaan ei tällä hetkellä kuuluisikaan ohjelmointia, opiskelemalla voi varmistaa valmiutensa vastata muuttuviin vaatimuksiin myös tulevaisuudessa, Ventus muistuttaa.

 Tekoäly muovaa monien työnkuvia uudenlaisiksi ja perustason ICT-taidoista on hyötyä. Ventus kertoo esimerkin controllerista, joka vaihtoi työpaikkaansa peli-
alan yritykseen. Vaikka työtehtävä taloushallinnossa pysyikin samana, toimialan muuttuessa tuli tarve opiskella alaa sen verran, että tuntee sen perusteet. 

Entä miten Pankakoski ja Ventus itse pitävät huolta siitä, että oma osaaminen pysyy päivittyneenä? Pankakoski seuraa useita ulkomaisia verkkokursseja ja oman alansa isoja teemoja myös kansainvälisissä konferensseissa. Ventus on jo ilmoittautunut muutamalle FITechin
järjestämälle ICT-alan kurssille.

– Vaikka koodaus ei varsinaisesti kuulukaan nykyisiin tehtäviini, aihe on niin mielenkiintoinen, että haluan oppia siitä paljon lisää, Ventus kertoo.

Haku