Hyppää sisältöön

Työelämän laatua voidaan kehittää

Työelämän laatua voidaan kehittää

22.11.2022

Tarjoamme työpaikoille vertaistukea ja kehittämistyökaluja, kertoo KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka.

Tuloksellisuuden ja työolojen kehittäminen perustuu yhteistyöhön johdon ja henkilöstön välillä. Tähän työhön kaivataan usein tukea ja tuuppausta.

TEKSTI | CONTENT HOUSE   KUVA | SANNI HIRVONEN

Kunta- ja hyvinvointialojen toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla muun muassa digitalisaation, rakenneuudistusten kuin väestökehityksen ja palvelutarpeiden muutosten vuoksi. Myös ennakoimattomat poikkeusolot ja osaajapula edellyttävät huomion kiinnittämistä työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen. Yhä monitahoisempien pulmien ratkaiseminen vaatii rajanylityksiä organisaatioiden, toimialojen ja asiantuntijoiden välillä. 

Hyvinvointia edistetään hyvällä johtamisella

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä alan henkilöstö siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Muutoksia tapahtuu hyvinvointialueiden lisäksi myös kunnissa, joista sote-henkilöstö lähtee. Lisäksi TE2024-uudistuksen myötä työllisyyspalvelujen henkilöstöä siirtyy valtiolta kuntiin. 

– Rakenneuudistusten keskellä korostuu erityisesti tarve osaamisen jakamiseen ja sujuvaan yhteistyöhön työpaikoilla, kommentoi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka.

Hyvä johtaminen on ennakoivaa työelämän kehittämistä. Työyhteisöjen itseohjautuvuus, jatkuva oppiminen sekä uudistumiskyvykkyys ovat onnistuneen muutoksen kannalta merkittävässä roolissa. On tärkeää, että henkilöstö osallistuu oman työnsä ja palveluiden kehittämiseen. KT ja alan palkansaajajärjestöt ovat sopineet yhteisistä työelämän kehittämistoimista. Kukka jatkaa: 

– Autamme työpaikkoja työelämän arjessa ja muutoksissa tarjoamalla esimerkiksi vertaistukea, kehittämistyökaluja sekä yhdessä oppimista verkostoissa. Palveluihimme kuuluu myös koulutusta, ja lisäksi jaamme tietoa kiinnostavista tai hyväksi havaituista ratkaisuista. Pyörää ei tarvitse keksiä
uudelleen, vaan usein pienikin tuuppaus oikeaan suuntaan riittää.

Työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminta on tärkeää.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka.

Innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kaikkien etu

Monet kunta- ja hyvinvointialojen työelämäkysymykset ovat yhteneväisiä koko Suomessa. Alan houkuttelevuuden ja mielikuvan parantamista, henkilöstön mielen hyvinvoinnin tukemista sekä työyhteisön monikulttuurisuuden ja toiminnan vastuullisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä kaikilla työpaikoilla. Osaajapulassa työnantajan kilpailuetua kasvattavat työssä viihtyminen, hyvä ilmapiiri ja kehittymismahdollisuudet. Henkilöstöpulaan on tartuttu myös esimerkiksi työntekijöiden ja työnantajan ideoimilla yhteisillä rekrytointikampanjoilla. Lisäksi joillakin työpaikoilla on onnistuttu keventämään työntekijöiden aivotyön kuormitusta asiaa
käsittelevien työpajojen avulla.

Kun työnantajat, työntekijät ja edunvalvontajärjestöt tekevät yhdessä työtä työolojen parantamiseksi, voidaan parhaiten turvata työrauha ja henkilöstön saatavuus.

– Työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminta työhyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää myös asiakkaille palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi.

Haku