Hyppää sisältöön

Tuulivoimatuotanto kasvussa

Tuulivoimatuotanto kasvussa

2.11.2021

VSB Uusiutuva Energia Suomen toimitusjohtaja Seppo Tallgren kertoo, että avoin vuorovaikutus ja keskusteleva ilmapiiri ovat yrityksen ohjaavia toimintaperiaatteita.

Uusiutuva energiantuotanto on tulevaisuuden ratkaisu. Suomessa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy satsaa hankkeisiin, joista ei puutu innovatiivisuutta.

Teksti Saara Kärki Kuva Tuuli Nikki

Suomen tuulivoimapääkaupunki on Oulu, ainakin jos tuulivoiman hankekehittäjä VSB Uusiutuva Energia Suomen toimitusjohtajana toimivalta Seppo Tallgrenilta kysytään. Sellaiseksi hänestä Oulua on helppo brändätä, sillä Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Etelä-Lappi ovat Suomen vahvinta tuulivoima-aluetta. 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy on osa kansainvälistä konsernia, joka on yli 25 vuoden ajan kehittänyt turvallisia, kannattavia ja kestäviä ratkaisuja uusiutuvan energiantuotannon tulevaisuutta varten. Emoyhtiön kotipaikka on Saksassa ja sen suurin omistaja on nykyisin Partners Group. Suomessa yritys aloitti toimintansa vuonna 2015 ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy perustettiin 2016. Tallgren on työskennellyt VSB:lle vuodesta 2016 alkaen ja aloitti yrityksen työntekijänä vuotta myöhemmin. Nyt yrityksessä työskentelee 13 henkilöä ja kuluvan tilikauden aikana henkilömäärää tullaan kasvattamaan merkittävästi. Rekrytoinnitkin kertovat osaltaan, että omistajat panostavat yrityksen vahvaan kasvuun.

– Emoyhtiö tulee tällä tilikaudella palkkaamaan konsernitasolla yli sata henkeä. Olemme osa tätä kasvua, sillä rekrytoimme Ouluun kahdeksasta kymmeneen asiantuntijaa, Tallgren kertoo.

Yhteistyötä Kalajoella

Yksi VSB Uusiutuva Energia Suomen kohteista on Kalajoella sijaitseva Juurakon tuulivoimapuisto, jonne yritys suunnittelee yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa tuuli-aurinko-hybridisähköpuiston rakentamista. Seitsemän tuulivoimalan lisäksi puistoon suunnitellaan jopa 24 000 aurinkopaneelia. Tuulivoimaloiden yhteisteho on 40 megawattia ja aurinkopaneeleiden 13 megawattia. Valmis puisto tuottaa yli 136 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä suomalaisten käyttöön. Tuotetun sähkön määrä vastaa noin 7000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

– Olemme ensimmäisenä Suomessa tekemässä tällaista teollisen mittakaavan hybridipuistoa. Yhteistyössä selvitämme millaista hyötyä tuotantomuotojen yhteen sovittaminen Suomen olosuhteissa tuottaa sähkönmyyntimarkkinoille ja kuinka hyvin tuotannot tukevat toisiaan, Tallgren kertoo. 

Yhteistyö on oivallinen esimerkki yrityksen halusta löytää työssään innovatiivisia ja eteenpäin katsovia ratkaisuja. VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy kannustaakin työyhteisössään uusien ideoiden ja laatikon ulkopuolisten ratkaisujen esiin tuomiseen.

– Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintamme laatua ja saamaan hankkeistamme tehokkaampia uusiutuvan energian ratkaisuja, Tallgren kuvailee.

OLEMME OSA tätä kasvua, sillä rekrytoimme Ouluun 8–10 asiantuntijaa.

Toimintaperiaatteena on avoin vuorovaikutus

Kaikkineen VSB Uusiutuva Energia Suomella on rakenteilla 500 megawatin edestä hankkeita. Aikaisemman kehitysvaiheen hankkeita on luvituksessa yli 2000 megawatin edestä. Mittakaavaa saa viime vuoden luvuista, jolloin Suomessa oli asennettua tuulivoimaa 2600 megawattia. VSB kartoittaa aktiivisesti uusia alueita tuulivoimahankkeille

Yrityksellä on vahva halu tehdä asiat paremmin ja tehokkaammin. Kun ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoituksen läpivienti yhtenä prosessina tuli mahdolliseksi, oli VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy ensimmäinen toimija, joka alkoi käyttää sitä.

– Meillä on keskusteleva ilmapiiri niin yrityksen sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Avoin vuorovaikutus on meitä ohjaava toimintaperiaate, Tallgren kuvailee.

Innovatiivinen ilmapiiri

VSB Uusiutuva Energia Suomen toimisto sijaitsee aivan Oulun keskustassa. Panostus työpaikan ilmapiiriin ja yhteishenkeen ruokkii innovatiivisuutta, jota yrityksessä arvostetaan. 

Tallgren uskoo, että toimivan asiantuntijaorganisaation edellytys on riittävän matala organisaatiorakenne. Henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen luotetaan, mutta jokaisella työntekijällä on takanaan työnantajan vankka tuki.

– Keskustelemme avoimesti projektien mahdollisista haasteista ja näin löydämme yhdessä ratkaisuja. Onneksemme meillä on henkilöstöä erilaisista ammatillisista ja koulutustaustoista, minkä ansiosta pystymme tarkastelemaan asioita monista eri näkökulmista, Tallgren avaa.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n tavoitteena on olla yksi Suomen suurimmista tuulivoimapuistojen hankekehittäjistä. Euroopan tasolla VSB haluaa puolestaan olla yksi alan merkittävimmistä toimijoista. Siksi työtä tehdäänkin pitkällä jänteellä.

– Tavoitteemme näkyvät myös rekrytointeihin panostamisessa. Etsimme henkilöitä, joilla on alalle sopiva osaaminen, jota he ovat kiinnostuneita syventämään,
Tallgren sanoo.

Haku