Hyppää sisältöön

Tuulivoimalat pääsevät taajamiin 

Tuulivoimalat pääsevät taajamiin 

25.10.2022

Kun italialainen yritys ei onnistunut toimittamaan tuulivoimalaa talon katolle, päätti pitkän kokemuksen omaava LVI-urakoitsija Lasse Sundström kehittää ratkaisun itse. Syntyi innovatiivinen Ahto-hybridivoimala. 

Kotimaisen Sunstorm Oy:n uunituore innovaatio mahdollistaa tuulivoimatuotannon helposti ja turvallisesti siellä, missä sähköä kuluu eniten.

TEKSTI | JUKKA NORTIO   KUVA | ILONA SAVOLA

Vanhan Porvoon liepeillä on teollisuushalli, jonka pihamaalla lepää reilut viisi metriä läpimitaltaan oleva alumiininen laite. Sen sivuilla on miehenkorkuisia siivekkeitä, jotka johtavat laitteen keskellä olevaan turbiiniin. Laite on pystyakselisen tuulivoimalan ydinosa.

Lasse Sundström alkoi kehittämään laitetta neljä vuotta sitten, kun hän halusi sijoittaa talonsa katolle tuulivoimalan. Kun italialainen yritys ei onnistunut sitä toimittamaan, päätti LVI-urakoitsijana pitkän uran tehnyt yrittäjä kehittää voimalan itse.

Sunstorm Oy sai ELY-keskukselta vuoden mittaisen tuotekehitystuen, jonka turvin ideasta on kehittynyt kokonaisuus, jolle on jätetty patenttihakemus. Ensimmäiset pilottivoimalat ovat jo valmiita ja täydessä toiminnassa. 

Pystyakselisten tuulivoimaloiden perinteinen ongelma on roottoriin kohdistuva vastatuuli, joka laskee huomattavasti hyötysuhdetta. Sunstormin voimalassa on tuulen ohjaimet, jotka keräävät laitteen joka suunnalta tuulen roottoriin sen myötätuulen puolelle. Roottori puolestaan on suorakytketty isoon generaattoriin, joten huollettavaa vaihteistoa ei siis ole.

Ahtoksi nimettyyn hybridivoimalaan kuuluu viiden kilowatin tuuli- ja viiden kilowatin aurinkovoimala. Kahden energialähteen ratkaisu sopii erityisen oivallisesti omakotitaloon ja saattaa tuottaa tuulisella alueella jopa koko talon vuotuisen sähkön.

Sunstormin ensisijainen tähtäin on kuitenkin kerrostaloissa ja tuulipuistoissa. Kerrostaloihin on kehitetty modulaarinen Ahto-konsepti, jossa turbiiniyksiköitä voidaan kasata päällekkäin legopalikoiden lailla. Turbiiniyksiköitä voi lisätä myös jälkikäteen kasvattaakseen tuulisähkön tuotantoa. Syksyn aikana Sunstorm käynnistää ensimmäisen kerrostalopilotin Porvoossa.

Tuulivoimaloissa moduuleja voi olla tusina päällekkäin ja niitä voidaan rakentaa lähemmäksi toisiaan perinteisiin voimaloihin verrattuna. Ahto-voimaloista ei lennä talvella kasaantunutta jäätä kuten voi käydä perinteisten tuulivoimaloiden kanssa.

Pystyakseliset voimalat eivät myöskään tuota matalataajuista huminaa, eli infraääntä, joka saattaa aiheuttaa ongelmia osalle ihmisistä. Lisäksi Ahto-voimalat asennetaan ilman korkeita mastoja, joten niiden perustuskustannukset ja turvaetäisyydet pysyvät maltillisina.

Ahto-voimaloilla toteutetut tuulipuistot eivät vaadi suuria suojavyöhykkeitä ja niitä voidaan rakentaa muun muassa moottoriteiden varsiin, kaupunkialueille tai teolliseen käyttöön. Sähkön siirtoihin saadaan tällöin kustannustehokkuutta. Tällä tavoin tuotettu lähisähkö tekee tuulivoimasta entistä kannattavampaa.

Sunstorm on kotimainen yritys ja sellaisena se myös pysyy. Ensimmäiset pilottivoimalat on tehty omassa pajassa, mutta sarjatuotantoa varten on jo alustavat alihankintasopimukset kotimaisten sopimusvalmistajien kanssa.

– Kotimaisuudella on ollut suuri merkitys asiakasprojekteissa. Sitä on arvostanut muun muassa eräs merkittävä suomalainen suuryritys, jonka kanssa olemme neuvotelleet heidän mittavasta tuulipuistohankkeestaan, Sundström korostaa.

sunstorm.fi

Haku