Hyppää sisältöön

Tuulivoima tuo lisää kasvua Kainuuseen

Tuulivoima tuo lisää kasvua Kainuuseen

30.08.2023

Kainuulaisyrittäjät Antti Haataja, Janne-Pekka Heikkinen ja Urpo Kovalainen sekä TKI-johtaja Mikko Keränen ja projektipäällikkö Jouko Putkonen rakentavat asteen verran energiaomavaraisempaa Suomea. Tuulivoimainvestoinnit auttavat myös EU:n tavoitteiden mukaisessa vihreässä siirtymässä.

Syksyllä 2023 valmistuva Kainuun tuulivoiman maakuntakaava kymmenkertaistaa alueen tuulivoimalamäärän ja avaa kainuulaisyrityksille ovet miljardibisnekseen.

TEKSTI mari korhonen ja jouko putkonen | kuva anu kovalainen

Kainuu Wind – uutta liiketoimintaa tuulivoimasta -kehittämishanke vahvistaa kainuulaisyritysten valmiuksia vastata tuulipuistorakentamisesta ja kestävästä energiatuotannosta avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

– Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään kotimaista tuulivoimalavalmistajaa, joten on tärkeää saada valjastettua kotimainen osaaminen osaksi puistohankkeen arvoketjua muilta osin. Lähes 300 tuulivoivoimalan rakentaminen vuoteen 2035 mennessä tulee luomaan paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia suunnittelusta rakentamiseen, ylläpitoon ja huoltoon, Kainuu Wind -kehityshankkeen projektipäällikkö Jouko Putkonen Kajaanin ammattikorkeakoulusta kertoo.

Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja aktivoida yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan toimialan vaatimusten mukaiseksi.

– Lopputuotteiden komponenttitoimituksiin mukaan pääseminen voi edellyttää laitteiden tai prosessien sertifiointia ja viedä aikaa, mutta myös avata ovet maailmanlaajuisesti kasvaville markkinoille, Putkonen huomauttaa.

Kysynnälle ja tarjonnalle luotiin kohtaamispaikka

Kun noin kahden miljardin euron Kainuuseen suuntautuva tuulivoimainvestointi varmistui, kontaktoi Putkonen suurimmat hankekehittäjät ja tuulivoimatoimittajat, jotta kainuulaisyritysten osallisuus tulevassa hankkeessa olisi varmaa.

– Selvisi, että hanketta varten tarvitaan lisää tietoisuutta paikallisesta tarjonnasta. Kainuulaisyrittäjät puolestaan kaipasivat ymmärrystä ja lisätietoa tulevasta kysynnästä. Tämän seurauksena toteutimme ”Meet the Vendor” -päivän, jossa osapuolet pääsivät tutustumaan toisiinsa. Sen jälkeen yhteistyöverkostojen muodostumista on edelleen edistetty erilaisilla messuilla ja tapahtumilla, Putkonen kertoo.

 Lisäksi kehityshankkeessa mukana olevien 45 kainuulaisyrityksen markkinoinnin tueksi on räätälöity yrityskohtaiset osaamispaketit, jotka lisäävät tietoisuutta yrityksen tuulivoimabisnekseen soveltuvista tuotteista ja palveluista.

Oma aktiivisuus ratkaisee

Marraskuussa päättyvän kehityshankkeen lopullinen lisäarvo jää nähtäväksi, mutta uusia yhteistyömuotoja on jo solmittu ja uutta liiketoimintaa muodostunut. Miljardihankkeen luomalle liiketoimintapotentiaalille kuitenkin riittää jakajia.

– Pöytä on katettu, loppu on yrittäjistä itsestään kiinni. Jos kakusta haluaa siivun itselleen, on luotava aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä tuotteistettava osaamistaan tarkasti sertifioituun tuulivoimarakentamiseen sopivaksi. Yhdessä olemme enemmän, Putkonen toteaa ja kannustaa yritysten väliseen pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Positiivisia signaaleja synergiaeduista onkin jo ilmassa. Putkonen kertoo kahden kainuulaisyrityksen kehittävän parhaillaan tuotteita, jotka onnistuessaan olisivat uraauurtavia maailmanlaajuisesti. 

– Toinen liittyy torniratkaisujen rakennusmateriaaleihin ja toinen ratkaisee tuulivoimalan perustuksiin kytkeytyviä haasteita voimalan elinkaaren loppuvaiheessa. Jos kaikki käy hyvin, lopputulos voi olla erittäinkin mielenkiintoinen, Putkonen päättää myhäillen.

Kainuu Wind saa yrittäjiltä suitsutusta

”Tuotamme työkaluja konepajateollisuuteen ja yhteistyössä metallialan toimijoiden kanssa voimme tarjota tuulivoimaloihin suurempia kokonaisuuksia. Kainuu Wind on loistava ponnistus edistää kainuulaisten yritysten liiketoimintaa nykyisessä maailmantilanteessa. Kehityshanke onkin saattanut yhteistyön hyvään alkuun ja toimenpiteitäkin on jo tehty, mutta jatkoa yli toimialarajojen tarvitaan. Tuulivoima tulee tarjoamaan liiketoimintamahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen, maailmanlaajuisesti.”

Urpo Kovalainen
toimitusjohtaja
Mehi Tools Oy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Hanke on koonnut hyvin yhteen kainuulaisia yrityksiä ja tuulivoimalapuiston edustajia. Kun tietää, kuka tekee ja mitä tekee, omia palveluitaan on helpompi lähteä markkinoimaan ja vinkata myös tutuille yrittäjille potentiaalisista mahdollisuuksista.”

Janne-Pekka Heikkinen
toimitusjohtaja
Maanrakennusliike Alpo
Heikkinen Oy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Kainuu Wind on luonut hienot puitteet verkostoitumiselle. Se on myös auttanut hahmottamaan tuulivoimalahanketta ja siihen sisältyvää bisnespotentiaalia kokonaisuudessaan pitkällä aikavälillä. Jatko on kiinni omasta aktiivisuudesta. Kilpailukykyisen tarjouksen lisäksi on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan!”

Jukka Pyykkönen
toimitusjohtaja
MRL Pyykkönen Yhtiöt Oy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Tarjoamme suunnittelu- ja ympäristöpalveluita tuulivoimapuistohankkeille, ja Kainuu Windin seurauksena olemme jo mukana Hyrynsalmelle rakenteilla olevassa tuulivoimalahankkeessa. Osana Sitowise-konsernia meillä on nykyään leveämmät hartiat ja kyky tarjota laajempia kokonaisuuksia. Tulevaisuudessa tavoitteenamme onkin päästä hankkeisiin mukaan vielä varhaisemmassa vaiheessa.”

Antti Haataja
toimitusjohtaja
Infrasuunnittelu Oy

Lisätietoa aiheesta:

https://www.kamk.fi/fi
https://www.mehi.fi/mehi/
https://infrasuunnittelu.fi/
https://www.maanrakennusliikeah.fi/
https://mrl-pyykkonen.com/

Haku