Hyppää sisältöön

Turvallisuutta älykaupunkiin

Turvallisuutta älykaupunkiin

23.03.2021

AddSecuren monipuolisilla palveluratkaisuilla voidaan parantaa yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan turvallisuutta, tehostaa työskentelyä ja vähentää ympäristökuormaa.

AddSecuren ratkaisut parantavat älykkäiden kaupunkien turvallisuutta, vähentävät haitallisia hiilidioksidipäästöjä sekä tehostavat organisaatioiden toimintaa.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva AddSecure

Kehittyneet teknologiset järjestelmät parantavat elämänlaatua, tehostavat työskentelyä ja vähentävät ympäristökuormaa. Digitalisaatio ja verkottunut teknologia tuovat kuitenkin mukanaan haavoittuvuuksia ja turvallisuusriskejä.

– IoT:in kasvava rooli lisää internetin hyödyntämistä palvelu- ja viestintäkanavana, tiedonkeruun välineenä sekä etäyhteyksien ja -valvonnan mahdollistajana. Verkon turvallisuudesta ja yhteyksien toimivuudesta on tullut entistäkin tärkeämpää, AddSecuren toimitusjohtaja Stefan Albertsson sanoo.

AddSecuren palveluratkaisuilla voidaan parantaa yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan turvallisuutta, tehostaa työskentelyä ja vähentää ympäristökuormaa.

– Teknologisten ratkaisujen tulee olla fiksuja, turvallisia ja luotettavia. Me pidämme asiakkaidemme datan turvassa ja varmistamme kriittisten viestintäyhteyksien toiminnan eri olosuhteissa. Ratkaisujemme avulla pelastetaan ihmishenkiä, suojataan omaisuutta sekä varmistetaan julkisten palveluiden toiminta ja yritysten kilpailukyky.

Yhtiö on varmistanut tietoturvan käyttämällä näkymättömiä ja suljettuja verkkoja sekä kahdennettuja yhteyksiä. Palveluiden toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden. Osa palvelukokonaisuuksista on sertifioituja ja standardoituja.

Erilaisia hälytysratkaisuja

Suomessa AddSecure tarjoaa neljää palvelukokonaisuutta: Smart Carea, Smart Rescueta, Smart Alarmsia ja Smart Transportia. 

Smart Rescue auttaa pelastuslaitoksia ja muita organisaatioita ennakoimaan sekä vastaamaan hälytyksiin, uhkiin ja hätätilanteisiin. Smart Care puolestaan mahdollistaa ikäihmisten asumisen kotona pidempään. Turvarannekkeen tai GPS-turvakellon avulla ikäihminen saa nappia painamalla yhteyden turvapuhelinkeskukseen, joka järjestää asiakkaan tarvitseman avun. AddSecurella on yli 25 vuoden kokemus turvapuhelinpalveluiden järjestämisestä Suomessa. Yritys on saanut valvomotoiminnalleen Finanssiala ry:n sertifikaatin ja tuottaa valvomopalveluja yli 200 suomalaiselle kunnalle.

– Turvalaite voi tehdä automaattihälytyksen, jos käyttäjä kaatuu tai putoaa. Turvaratkaisu sopii myös yksin työskenteleville henkilöille, jotka kohtaavat työssään uhkaavia tilanteita. Hälytys voidaan ohjata kollegoille tai viranomaiselle.

Smart Alarmsilla ohjataan kiinteistöhälytykset hätäkeskukseen. Se varmistaa viiveettömän reagoinnin turvallisuusuhkiin ja onnettomuustilanteisiin. Palvelulla ohjataan automaattisten hälytysjärjestelmien sekä henkilöiden tekemiä hälytyksiä ja etävalvotaan kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä. 

Kehittyneitä palveluratkaisuja

  • AddSecure on erikoistunut ratkaisuihin, joilla turvataan asiakkaiden data ja viestintäyhteydet.
  • Suomessa palvelukokonaisuuksiin kuuluvat Smart Care, Smart Rescue, Smart Alarms ja Smart Transport.
  • Yhtiön pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja sillä on liiketoimintaa 15 maassa. 
  • Maailmanlaajuisesti konserni työllistää yli 800 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 180.
  • Henkilökuntaan lukeutuu muun muassa turvapuhelinpäivystäjiä terveydenhuoltoalan ammattilaisia.
  • Pitäjänmäen turvapuhelinkeskukseen tulee vuosittain yli miljoona puhelua.

Ekologisempi tapa ajaa

Smart Transport -ratkaisu tarjoaa logistiikka-alan yrityksille mahdollisuuden tehostaa toimintaansa ja vähentää samalla dieselin kulutusta sekä hiilijalanjälkeä. Smart Transport kerää tietoa raskaan kaluston polttoaineenkulutuksesta, kuormatilan olosuhteista ja kuljettajan ajotavasta. Data-analyysin avulla löydetään toimenpiteet kuljetusten kokonaistalouden optimointiin. 

– Kehittämämme teknologia tarkkailee ajoa ja auttaa kuskia muokkaamaan ajotapaansa taloudellisemmaksi ja ekologisemmaksi. Olemme järjestäneet kuljetusliikkeille Eco-Driving Challenge ‑ekoajohaastetta vuodesta 2017 lähtien. Viime vuonna kisaan osallistui lähes 11 000 kuljettajaa ympäri Eurooppaa. Osallistujat vähensivät polttoaineen vuotuista kulutustaan noin 6,3 miljoonalla litralla ja hiilidioksidipäästöjä noin 16 700 tonnia ensimmäiseen vuoteen verrattuna.

AddSecure räätälöi asiakkaalle palvelukokonaisuuden kuukausihinnoiteltuna. Hinta määrittyy käyttökohteiden tai käyttäjien määrän mukaisesti, joten kokonaisuutta voi skaalata tarpeen muuttuessa.

– Asiakkaan ei tarvitse määritellä tarvittavia komponentteja tai tietoliikenneyhteyksiä. Me hoidamme kaiken avaimet käteen -toteutuksena ja järjestämme asiakkaalle käyttökoulutuksen.

Haku