Hyppää sisältöön

Turvallisuuskoulutusta myös virtuaalitodellisuuden keinoin

Turvallisuuskoulutusta myös virtuaalitodellisuuden keinoin

3.01.2022

Sammu-Kalusteen turvallisuusasiantuntija Mikko Tikkanen kertoo, että VR-koulutuksen etuna on muun muassa sen joustavuus, koska se ei ole sidottuna aikaan tai paikkaan.

Perinteinen opetus voi olla varsin kuivaa, vaikka tarjolla olisi tärkeää asiaa ja käytäntöäkin powerpoint-kalvojen lomassa. Virtuaalitodellisuus- eli VR-koulutus voi parhaimmillaan olla jotain aivan muuta.


TEKSTI | JARMO SEPPÄLÄ   KUVA | IITA SILLANPÄÄ

Sammu-Kaluste Oy kehittää parhaillaan turvallisuusalan VR-koulutusta yhdessä asiakkaansa ja kuopiolaisen 3D Talo Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena on VR-koulutuksen työkalut asiakkaalle. Järjestelmän pilotointivaihe käynnistynee tänä keväänä.

Asiakkaan ympäristö kuvataan ja oppimisympäristö rakennetaan virtuaalitodellisuuteen. Näin kokonaisuudesta saadaan realistinen harjoitusympäristö. VR:n avulla saadaan luoduksi monipuolisia ja aitoja harjoitustehtäviä asiakkaan tarpeisiin. VR tarjoaa periaatteessa rajattomat mahdollisuudet.

Kun esimerkiksi oppilaitoksissa käytetään virtuaalitodellista koulutusmenetelmää, oppilaitokset pystyvät vakioimaan opetuksensa tason. Uusi toimintapa vaatii tietenkin uutta ajattelutapaa niin koulutettavilta kuin kouluttajilta.

Turvallista tehokkuutta 

Koulutus on tehokasta mutta turvallista. Sitä voidaan toistaa vakioidusti, jolloin oppimisympäristön laatu sekä itse koulutuksen sisältö voidaan pitää kerrasta toiseen samana ja laatu aina yhtä korkeana. Koulutusosioita voidaan myös varioida tasalaatuisesti, Sammu-Kalusteen turvallisuusasiantuntija Mikko Tikkanen esittelee.

– Harjoituksen aiheina voivat olla esimerkiksi uhkatilanne tai tulipalosta poistuminen turvallisesti ja oikeaoppisesti niin, että havaitaan tarjolla olevat turvavälineet ja otetaan huomioon käytössä oleva vähäinen aika. Ympäristöön voidaan tuoda mukaan myös näköesteitä, kuten visuaalista savua.

VR-koulutus ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, ja se on joustavaa. Täsmälleen sama info tulee kaikille koulutukseen osallistujille, joten myös koulutuksen tuloksia voidaan testata samalta lähtötasolta.

Sammu-Kalusteen tuotekehitys on lähtenyt pilotoinnin kautta liikkeelle. Asiakkaan kanssa yhdessä on todettu, että lisäarvoa ja konkretiaa koulutukseen on tällä tavalla saatavissa.

Vuorovaikutus on huomattavasti tiivimpää kuin monessa muussa opetustilanteessa. 

Tikkanen kertoo, että VR-koulutuspaketin luominen merkitsee aluksi jonkin verran kustannuksia, mutta myöhemmin kokonaisuus tulee asiakkaalle edulliseksi. VR-koulutuksessa ei ole kerrallaan isoja koulutusryhmiä, mutta toistoja voidaan tehdä riittävästi, mikä alentaa kokonaiskustannuksia huomattavasti.

Yhtenä virtuaalitodellisuuden etuna vielä perinteiseen opetukseen verrattuna on, että virtuaalitodellisuudessa ei voi olla häiriötekijöitä, kuten kännyköitä tai sähköposteja. Siksi vuorovaikutus on huomattavasti tiiviimpää kuin monessa muussa opetustilanteessa.

– VR-koulutus muuttaa turvallisuusalan koulutuksen. Perinteinenkin koulutus toki jatkuu vielä, mutta VR-koulutus yleistyy nopeasti.

VR muuttaa maailmaa

Virtuaalitodellisuuden antamat mahdollisuudet eivät ole pois perinteisestä oppimisesta, vaan ne pyrkivät rikastuttamaan oppimiskokemuksia ja tarjoamaan tehokkaita opetusvaihtoehtoja.

Virtuaaliympäristö ohjaa oikeisiin suoritustapoihin riskien ehkäisyssä. Uhka- ja vaaratilanteet voidaan kohdata turvallisesti sekä uuden oppimisen että vanhan kertaamisen kautta. Koulutus kannustaa turvallisen toimintatavan oppimiseen.

Toisaalta VR-koulutusosion sisältö pitää typistää olennaiseen. VR-laseja ei suositusten mukaan tule käyttää yli puolta tuntia kerrallaan, sillä liian pitkäaikainen käyttö yhdellä kertaa voi altistaa huonovointisuudelle. Vaikka pitäisi taukoja, olisi koko päivän koulutus virtuaalimaailmassa intensiivisyydessään liian väsyttävä.

Virtuaalitodellisuutta käytetään jo monella alalla. Alan suomalaisen yhteistyöjärjestön Virtual Reality Finland ry:n mukaan virtuaalitodellisuuden mahdollistava teknologia on saavuttanut pisteen, jossa vuosikymmeniä sitten annetut lupaukset viimein lunastetaan. Yhdistyksen arvion mukaan virtuaalitodellisuudesta tulee alusta, joka muuttaa maailmaa jopa enemmän kuin internet tai mobiililaitteet. Seuraavan viiden vuoden aikana käsitys todellisuudesta siis muuttuu radikaalisti.

Haku