Hyppää sisältöön

Turvallisuuden asiantuntija

Turvallisuuden asiantuntija

3.01.2022

Sammu-Kaluste Oy:n toimitusjohtaja Jussi Eskelinen yhdisti kaksi turvallisuusalalla toimivaa yritystä hankkimalla kuopiolaisen Peltaco Oy:n.

Turvallisuusalan asiantuntijayritys palvelee laajaa asiakaskuntaa teollisuudesta ja pelastuslaitoksista kesämökkiläisiin. Palvelut yhdessä omatoimisen varautumisen kanssa estävät vaaratilanteita.


TEKSTI | JARMO SEPPÄLÄ   KUVA | IITA SILLANPÄÄ

Jussi Eskelinen on tuotantotalouden diplomi-insinööri, joka toimi aiemmin muun muassa turvallisuuspäällikkönä isoissa elintarviketeollisuusyrityksissä. Töitä riitti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Eskelinen kuitenkin halusi vähemmän matkustamista ja enemmän aikaa vaimonsa sekä kahden pienen lapsensa kanssa, joten hän siirtyi työturvallisuuskonsultin tehtäviin kotimaassa.

Vantaalla asunut Eskelinen oli asettunut perheineen Kuopioon. Hän oli jo jonkin aikaa pohtinut myös yrittäjäksi ryhtymistä, ja viime syksynä suunnitelmat alkoivat toteutua. Eskelinen osti Sammu-Kaluste Oy:n Siilinjärveltä. Sen jälkeeen Eskelinen hankki saman alan isomman yrityksen, kuopiolaisen Peltaco Oy:n.

– Molemmissa yrityksissä yrittäjät olivat eläköitymässä, ja yrityksissä tehtiin tällä tavoin sukupolvenvaihdos. Yrityskaupassa yhdistyivät Sammu-Kalusteen ja Peltacon voimat, eli turvallisuusalan kalustemyynti sekä alan huoltopalvelu- ja koulutusliiketoiminta, Eskelinen kertoo.

– Aiemmin isoissa pörssiyhtiöissä en työntekijänä voinut juuri vaikuttaa yrityksen asioihin, mutta nyt yrittäjänä on tilanne toinen. Monenlaisia kehityssuunnitelmia tässä pyörii koko ajan ja näkymät vaikuttavat kiinnostavilta. Yrityksemme tavoitteena on kasvaa – meillä on kyllä potentiaalia ja työsarkaa paljon.

Uhrauksiakin tuore yrittäjä on toki joutunut tekemään: huolella vaalittu kesäauto meni myyntiin, kun yrittäjäksi ryhtymiseen tarvittiin pääomaa.

Kokonaisvaltaista osaamista

Sammu-Kaluste on palo- ja työturvallisuuden asiantuntijatalo, joka tarjoaa kokonaisvaltaista turvallisuuden osaamista yrityksille, turvallisuusalan ammattilaisille, julkiselle sektorille sekä kiinteistöalan toimijoille. Alan tuotteiden lisäksi turvallisuuskoulutukset ja -neuvonta ovat merkittävä osa yrityksen toimintaa.

Pääosa yrityksen asiakkaista on tällä hetkellä Itä-Suomessa, mutta Sammulla on myös valtakunnallisia asiakkaita ja toimintaa Tammisaaresta Inariin asti. Tuotetarjontaan kuuluvat korkealaatuiset palo- ja pelastuskalustotuotteet, työsuojaimet, ensiapu ja työturvallisuustarvikkeet sekä ympäristö- ja väestönsuojatuotteet.

Turvallisuusasiat on saatava entistä läheisemmiksi niin ihmisille kuin yrityksille. 

Sammu-Kaluste Oy:n toimitusjohtaja Jussi Eskelinen

Sammu-Kalusteen ydinosaamista ovat myös kattavat kiinteistöjen paloturvallispalvelut, kuten sammutin-, pikapaloposti- ja savunpoistoluukkuhuollot, väestönsuojien huollot ja kunnostustyöt, kaasusammutusjärjestelmähuollot sekä palo-ovien tarkastukset.

Erikoispalveluja ovat myös säteilymittarien ja putoamissuojainten tarkastuspalvelut sekä kattavat turvallisuuskartoitukset. Lisäksi yritys järjestää alkusammutus-, putoamissuojain-, tulityö- sekä työturvallisuuskoulutuksia.

Asiantuntija tiedonlähteenä

Markus Korhonen on tullut töihin Peltacolle vuonna 2011 turvalaiteasentajaksi. Nykyiseen tehtäväänsä huoltopäälliköksi hän siirtyi vuonna 2013.

Korhosen vastuulle kuuluu muun muassa turvallisuusosaston operatiivinen ja hallinnollinen toiminta, eli hän vastaa turvallisuusosaston henkilöstöstä sekä osaston toiminnan kehittämisestä. Tämän lisäksi hän kantaa suuren vastuun myös Sammu-Kalusteen sopimusasiakkaista.

Kiinteistön paloturvallisuuslaitteiden huoltoja on tehtävä vuosittain, ja käytännön vastuu turvallisuudesta ja laitteistojen toimivuudesta on aina kiinteistön omistajalla, haltijalla tai toiminnanharjoittajalla. Pelastuslaki velvoittaa pitämään laitteet kunnossa, ja standardit sekä valmistajan ohjeet antavat keinot siihen.

– Tarjoamme asiakkaillemme huoletonta ja vaivatonta PeltacoTurva-sopimusta, jonka avulla asiakas voi siirtää lakisääteisistä velvoitteista huolehtimisen meille ja varmistua myös laitteiden toimivuudesta tositilanteessa, Korhonen vakuuttaa.

Avuksi muistamiselle ja tiedonsaannille tulevat Sammu-Kalusteen asiantuntemus ja turvallisuuden kokonaispaketti.

Ajantasainen turvakartoitus

Sammu-Kaluste tekee muun muassa yritysten turvakartoituksia. Niihin kuuluvat tilat, kiinteistö, ulkoalueet, henkilöstön turvallisuus ja pelastussuunnitelma.

Eskelinen kertoo, että vaaratilanteiseen varaudutaan pelastussuunnitelmalla, jonka asiakasyrityksen ulkopuolinen asiantuntija selvittää. Sähköinen suunnitelma tehdään kyseiseen yritykseen räätälöitynä. Pelastussuunnitelmaa voidaan hallinnoida verkon kautta, joten se on aina ajan tasalla. Tarjolla on myös eri vaativuusasteen palo-, työ-, kiinteistö- ja henkilöturvallisuuskoulutuksia, ensiapu- sekä uhkatilannekoulutusta.

Huoltopäällikkö Markus Korhonen vastaa turvallisuusosaston henkilöstöstä sekä osaston toiminnan kehittämisestä.

Oikeanlaista opastusta 

Mikko Tikkanen on työskennellyt Peltacolla vuodesta 2013. Nykyiseen tehtäväänsä turvallisuusasiantuntijaksi hänet nimitettiin syksyllä 2018. Tikkasen vastuulle kuuluvat asiakashankinta sekä asiantuntijapalvelut, kuten turvakartoitukset, turvallisuuskoulutukset, pelastussuunnitelmat sekä konsultointi ja esimerkiksi kohdekorttien laatiminen.

– Kiinteistön omistajalla on varsin laaja vastuu, joten asiakasyrityksissä tehdään muun muassa kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden turvakartoitus. Pitää muistaa, että omatoiminen varautuminen kannattaa aina, Tikkanen huomauttaa. 

– Palvelumme on asiakkaan kannalta mahdollisimman helppoa ja liiketoimintaa tukevaa, eli asiakas voi keskittyä omaan toimintaansa.

Tikkanen kertoo, että Sammu-Kaluste toimii tiiviissä yhteistyössä myös esimerkiksi hälytin- ja murtojärjestelmien tarjoajien sekä asentajien ja työturvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kiinteistöjen paloturvallisuutta  voi parantaa valveutuneisuudella ja ajantasaisella koulutuksella

– Meillä on tarjolla koulutusta ja tuotteita myös poikkeustilanteiden, kuten esimerkiksi ammoniakkivuoto-onnettomuuksien, varalle. Yksi tarjoamistamme erikoispalveluista on myös eläinpelastuksen koulutus ja siihen kuuluvat tuotteet, Tikkanen esittelee.

Kannattaa myös ottaa huomioon, että uhkat ja riskit ovat muuttuneet. Mukaan on tullut entistä enemmän myös luonnon ääri-ilmiöt, sähkökatkot ja uhka puhtaan veden saannille.

Sivuaa jokaista toimijaa 

Yksi Eskelisen yritystoiminnan lähtökohdista on ollut aina  se, että asiakkaan pitää saada kaikki työ- ja paloturvallisuusalan palvelut samasta paikasta. Eskelisen tausta teollisuusturvallisuuden tilaajana, eli asiakkaana toimiminen, on hyvä etu palveluja suunnitellessa. 

– Nyt keskitymme entistä enemmän asiakkaidemme kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. Turvallinen työympäristö on  myös tuottava. Turvallisuuden ylläpito on kuitenkin jatkuvaa, joten asiakasyrityksissäkin tarvitaan vastuuhenkilöt tätä asiaa edistämään.

Eskelinen huomauttaa, että yleinen  mielikuva turvallisuusasioista on usein hieman ”kuiva”, mutta kuva ei pidä paikkaansa.

– Tämän pitäisi kiinnostaa kaikkia. Turvallisuusasiat on saatava entistä läheisemmiksi niin ihmisille kuin yrityksille. Sen lisäksi hankintojen ja koulutusten on oltava asiakkaalle mahdollisimman helppoja hankkia sekä tuloksiltaan tehokkaita, joten pyrimme olemaan joustava ja nopea toimija, Eskelinen päättää.

Valikoima ulottuu verkkoon

  • Sammu-Kalusteella on aktiivinen verkkokauppa, joka on turvallisuusalalla harvinainen palvelu. 
  • Verkkokaupasta vastaavat markkinointipäällikkö Johanna Hietanen ja myyntipäällikkö Otto-Ville Hellevaara.
  • Verkossa on tarjolla pääosa myymälä- ja tilaustuotteista. Kaupan sivuilla on tarjolla laaja tuotevalikoima, joten sivut toimivat myös tuotekatalogina. 
  • Sopimusasiakkailla on verkkokauppaan käyttäjätunnukset, ja sivujen kautta asiakas voi myös tehdä tarjouspyynnön.
  • Asiakkaiden tavoittamiseksi yritys lähettää uutiskirjeitä sekä käyttää sosiaalista mediaa ja hakukonemarkkinointia.
  • KAUPPA.PELTACO.COM

Haku