Hyppää sisältöön

Tuottajayhteisö huolehtii paperin kierrättämisestä

Tuottajayhteisö huolehtii paperin kierrättämisestä

17.08.2023

Oikeaoppisella kierrätyksellä vanha paperi syntyy uudelleen uutena tuotteena, tietää Suomen Keräystuotteen asiamies Merja Helander.

Ympäristö kiittää, kun paperi kierrätetään ja käytetään uudelleen. Suomessa paperinkeräys on jätelakiin perustuvaa toimintaa, jota ohjaa tuottajavastuu.

TEKSTI maisa lampinen | kuva teemu heikkilä

Paperin kierrätysaste oli Suomessa 89 prosentin tasolla vuonna 2021. Se ylittää tuottajayhteisöille asetetun yhteisen tavoitteen, jonka mukaan markkinoille saatettujen keräyskelpoisten papereiden bruttomäärästä pyritään kierrättämään 85 prosenttia. 

Kierrätystavoitteessa onnistumista selittää kotimaisen keräysjärjestelmän tuottajavastuu. Sillä tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille toimittamiensa tuotteiden jätehuollon ja uudelleenkäytön järjestämisestä. Solmimalla yhteistyösopimuksen keräyspaperin tuottajayhteisön kanssa paperin tuottaja voi siirtää vastuun keräyksen organisoimisesta tuottajayhteisölle.

Suomen Keräystuote on valtakunnallinen tuottajayhteisö. Se järjestää paperin keräämisen sekä huolehtii ympäri maata sijaitsevasta 2 600 maksuttomasta aluekeräyspisteestä. Suomen Keräystuote myös ohjaa keräyspaperin raaka-aineeksi koti- ja ulkomaisen paperiteollisuuden käyttöön. Vienti Eurooppaan on lisääntynyt kotimaisen raaka-ainetarpeen romahdettua, kun UPM sulki Kaipolan paperitehtaan joulukuussa 2020. 

Tuottajayhteisön toiminta perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja se raportoi tuottajavastuuta valvovalle viranomaiselle.

– Paperintuottajien lisäksi myös keräysliikkeillä on oltava sopimus tuottajayhteisön kanssa, jotta toiminta on jätelakiin pohjaten laillista. Isännöitsijöiden on tarkistettava, että taloyhtiöiden astioita tyhjentävillä toimijoilla on sopimuksen myöntämä lupa kerätä paperia, muistuttaa Suomen Keräystuotteen asiamies Merja Helander.

Helanderin mukaan kuluttajakin hyötyy tuottajayhteisön toiminnasta, sillä paperijätteen keräämisestä aiheutuvat kustannukset ovat tuottajan vastuulla. Kierrättämällä käyttämänsä paperin kuluttaja säästää sekajätteen keräämisestä aiheutuvissa kuluissa samalla, kun tuottajat saavat erilliskeräyksestä arvokasta raaka-ainetta jalostettavaksi.

Kierrättämisestä helppoa

Paperin keräysvolyymiä tilastoivien lukujen perusteella paperin kulutus on vuosien 2020 ja 2021 välillä vähentynyt vain marginaalisesti. Sen sijaan vuoteen 2016 verrattuna paperin toimitukset Suomen markkinoille vähenivät 300 000 tonnista 160 000 tonniin vuonna 2021. 

Paperin kulutuksen laskeva trendi johtuu osittain kirjojen, lehtien ja muiden julkaisuiden digitalisoitumisesta. Siitä huolimatta paperi on yhä suosituin formaatti pitkien tekstien lukemiseen. 

Paperi ei siis ole katoamassa mihinkään. Siksi paperin valmistuksen ympäristövaikutusten minimoimiseksi oikeaoppiseen kierrättämiseen tulee panostaa jatkossakin. 

– Suomalaiset ovat poikkeuksellisen tunnollisia paperin kierrättäjiä. Jos vaikkapa kauppakeskuksen pihassa keräysastia on täynnä, joku ilmoittaa siitä välittömästi meille. Intoa kierrättämiseen tulee vaalia tekemällä kierrätys helpoksi ja kehittämällä keräystoimintaa. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan jäsenenä Suomen Keräystuote haluaa edistää asiaa esimerkiksi pitämällä keräysastiat kuluttajaa lähellä.

Haku