Hyppää sisältöön

Tulkki sote- ja teknologiamaailmojen välillä 

Tulkki sote- ja teknologiamaailmojen välillä 

30.08.2023

Fysioterapia Virikkeen Jarno Makkonen on ollut tyytyväinen yhteistyön tuloksiin. TKI-asiantuntija Katariina Vellingin mukaan sote-alalla toimivat pk-yritykset suhtautuvat digitalisaatioon entistä uteliaammin.

LAB-ammattikorkeakoulu tukee sote-alan pk-yrityksiä palveluiden päivittämisessä sekä uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

TEKSTI SAANA LEHTINEN & KATARIINA VELLING | kuva VILLE TULKKI

Sosiaali- ja terveysalan digitalisoituminen luo lukuisia mahdollisuuksia sote-palveluiden kehittämiselle ja tasa-arvoistamiselle. Pienille ja keskisuurille sote-alan yrityksille teknologian kehityksen tahdissa pysyminen on kuitenkin usein haastavaa, mikä jarruttaa myös uusien innovaatioiden syntymistä.

Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen rakentamalla uudenlaista yhteistyötä sote-alan toimijoiden ja teknologiayritysten välille. LABin hallinnoimat hankkeet, KOHOTE – Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota ja TUULI – Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon ovat auttaneet kymmeniä Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden sote-yrityksiä testaamaan ja tuomaan liiketoimintaansa työn laatua parantavaa hyvinvointiteknologiaa.

– LABista löytyy sote-ammattilaisten lisäksi myös monien muiden alojen osaajia ja esimerkiksi projektisuunnittelijoita. Näin pystymme täydentämään julkisen sektorin tarjoamaa tukea ja syventämään yhteistyötä, jota toimivien ja tasavertaisten sote-palveluiden toteutuminen edellyttää, KOHOTE- ja TUULI -hankkeiden vetäjä, TKI-asiantuntija Katariina Velling kertoo.

Tietoa ja matalan kynnyksen testausmahdollisuuksia

Sote-alalla toimivat pk-yritykset suhtautuvat digitalisaatioon entistä uteliaammin. Ennakkoluulojen sijasta teknologian käyttöönoton suurimpia hidastajia ovatkin useimmissa tapauksissa tiedon puute sekä rajalliset resurssit.

Myös aiemmin pääosin sairaanhoitopiirejä palvelleet teknologiatoimittajat ovat uudessa tilanteessa saadessaan asiakkaikseen pienempiä toimijoita, joiden riveistä löytyy harvoin teknologian syväosaajia.

– Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on ollut tulkkina toimiminen sote- ja teknologiayritysten välillä. Törmäyttämällä kahta perinteisesti erillään nähtyä maailmaa molemmat osapuolet ovat voineet ymmärtää toisiaan paremmin ja saada yhteistyöstä enemmän irti.

Teknologiasanaston hahmottamisen lisäksi digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto edellyttää sote-alan yrityksiltä lupaviidakkoon astumista. Jo valmiiksi kiireisille yrittäjille tämä on harvoin mahdollista ilman ulkopuolista tukea. 

– Siksi olemme keränneet suuren määrän tietoa muun muassa aluehallintovirastolta ja Valviralta, ja toteuttaneet virastojen kanssa käytyjen keskustelujen ja yritysten toiveiden pohjalta Lisäaikaa kohtaamiselle -oppaan. Selkokielisestä ja käytännönläheisestä oppaasta löytyy tietoa niin digitaalisten palveluiden edellyttämistä luvista kuin esimerkiksi hankintoihin liittyvistä rahoitusmalleista.

Tiedon jakamisen ohella LAB tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla hyvinvointiteknologiaa tuetusti ja matalalla kynnyksellä. Hankkeissa mukana olevat yritykset ovat saaneet valita, haluavatko he viedä kokeilun omaan liiketoimintaansa vai testata ratkaisuja LAB WellTech -testausympäristössä. 

Yritysten testaamien teknologioiden joukkoon lukeutuu muun muassa kotihoidon lääkerobotteja ja fysioterapeutin työtä tukeva kuntoutuspeli. 

– On ollut innostavaa nähdä, millainen lumipalloefekti piloteista on seurannut. Kun yritykset pääsevät teknologian syrjään kiinni, he haluavat usein myös kokeilla sitä lisää, Velling iloitsee.

Lisätietoa aiheesta:

Haku