Hyppää sisältöön

Tulipalo ei katso aikaa tai paikkaa

Tulipalo ei katso aikaa tai paikkaa

16.09.2021

Suomen Sammutinpalvelun huoltopäällikkö Jemica Kalasniemi painottaa hyvässä paloturvallisuudessa alkusammutuskaluston käytön osaamista. 

Paloturvallisuutta edistävät ratkaisut kotiin ja työpaikoille ovat parhaimmillaan niin selkeitä, ettei niihin tutustuminen vie paljoakaan aikaa. 

Teksti Kirsi Kojonkoski  Kuva Safety Partners

Suomen Sammutinpalvelun huoltopäällikkö Jemica Kalasniemi sekä tuote- ja myyntipäällikkö Toni Eriksson ovat tottuneita ratkomaan asiakkaiden paloturvallisuuteen liittyviä ongelmia. He katsovat tilanteita laajasti, sillä Kalasnimellä on vuosien kokemus kiinteistönhoitoalalta  ja Erikssonilla on puolestaan pitkä kokemus palokuntatoiminnasta.

– Minä mietin etenkin arjen olemista ja toimivuutta, jolloin ratkaisut luodaan toimiviksi juuri kyseisissä kiinteistöissä. Tonilla puolestaan korostuu paloturvallisuuden osaaminen ja käytännön asiat siitä, miten mikäkin toimii. Näin olemme saaneet luotua asiakkaille toimivia ratkaisuja arkeen, Kalasniemi kertoo. 

Prioriteettina paloturvallisuudessa on tietysti ihmishenkien säästyminen. Toiseksi pyritään säilyttämään materiaali.

– Ensin mietitään onko paikalla alkusammutuksessa tarvittava kalusto ja osaaminen. Sitten pohditaan hetkeä, jolloin pelastuslaitos saapuu paikalle. Yksinkertaisilla asioilla, kuten selkeillä kerrosnumeroinneilla, pääsulku- ja keskusmerkinnöillä, poistumispaikkojen ja muilla paloalan merkinnöillä, helpotetaan suuresti pelastuslaitoksen työtä. Kun etsimiseen ei kulu aikaa ja sammutustyöt tai jokin muu pelastuslaitoksen tehtävä saadaan käyntiin nopeasti, myös omaisuusvahingot ovat pienempiä. Tällaisella pohdinnalla voidaan luoda kokonaiskuva, joka olisi kaikille mahdollisimman helppo ja turvallinen, Eriksson kertoo. 

Tarkistuslista työpaikoille ja koteihin 

  • Onko tilassa riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia? 
  • Onko tilan lähimmät poistumistiet merkitty riittävän selkeästi ja oikeilla opasteilla? 
  • Missä alkusammutusvälineitä säilytetään, ja osataanko niitä käyttää tarpeen vaatiessa? 

Uskallus tarttua toimeen 

Ihmisten tietoisuus ja kiinnostus paloturvallisuusasioista on viime aikoina lisääntynyt ja Suomen Sammutinpalvelussa tämä on näkynyt kasvavana koulutuskysyntänä. Paloturvallisuus koetaan yhä useammin kaikkien yhteiseksi asiaksi, ja ihmiset haluavat myös tarkistaa, että heidän käytössään oleva alkusammutuskalusto on tarkoituksenmukainen ja toimiva. 

– Paloturvallisuuden lisäämisessä onkin hyvä lähteä juuri alkusammutusosaamisesta sekä kotona ja työpaikoilla, Eriksson kertaa.

– Toisaalta tarvitaan myös uskallusta tarttua toimeen silloin, kun riskitilanne on päällä. Tietoisuudella voidaan luoda uskoa ja luottamusta omiin taitoihin ja siihen, mitä milläkin laitteella tehdään ja mitä itse voi tehdä, Kalasniemi jatkaa.

Suomen Sammutinpalvelussa jokaiselle asiakkaalle räätälöidään hänen toivomansa ja tarvitsemansa kokonaispaketti. Se voi sisältää puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa tai kokonaisvaltaisia avaimet käteen -paketteja. 

– Kannattaa rohkeasti soittaa ja kysyä omiin tarpeisiin sopivaa kokonaisuutta, Kalasniemi kehottaa.

Haku