Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden osaajat, miten heidät voisi löytää jo nyt?

Tulevaisuuden osaajat, miten heidät voisi löytää jo nyt?

20.10.2022

Hermann Alatalon perustama Digipool tarjoaa yrityksille IT- ja digiosaajien suorahakua Suomessa sekä kansainvälisesti.

Tulevaa ja sen ennakoimista ei enää tänä päivänä voida rakentaa totuttujen työelämän lainalaisuuksien eikä ylipäätään minkään menneen varaan.

TEKSTI | DIGIPOOL   KUVA | OUTI NEUVONEN

Elämme rajussa teknologian kehityksessä, jonka lisäksi maailmalla vallitsee käänteentekeviä tapahtumia, jotka vauhdittavat suhdanteita arvaamattomaksi. Teknologian kehittyessä monen osaaminen vanhenee, jos asialle ei mitään tehdä. Yritystenkin elinkaari saattaa olla lyhyempi, ellei tehdä oikeita ratkaisuja. Osaaminen on keskiössä, olipa suhdanne mikä tahansa. 

Vastuu tulevaan varautumisessa on paitsi yhteiskunnalla ja työnantajilla myös yksilöillä. 

– Moni työikäinen kaipailee yhä koko työuran mittaisia työsuhteita. Nykyään kuitenkin tulee varautua yhä nopeampiin vaihdoksiin ja muutoksiin. Pitää olla valmis paitsi täydennyskoulutuksiin myös uudelleenkouluttautumiseen sekä siirtymiseen organisaatiotasolla jopa alaspäin. Pitää olla valmis – ainakin hetkellisesti – luopumaan koko uran kestävästä progressiivisesta tulokehityksestä, kertoo IT- ja digiosaajien suorahakua Suomessa ja ulkomailla tarjoavan Digipoolin perustaja Hermann Alatalo.

– Itsensä hinnoittelu ei voi perustua aiempiin tuloihin ja inflaatiolisään, vaan reaaliaikaiseen kompetenssiin, jonka tuleva työnantaja saa käyttöönsä. Yksilön tulee alati kehittää ja kouluttaa itseään ja olla ajan hermolla. Hänen on seurattava, mitä osaamista kulloinkin tarvitaan. On osattava mukautua uusiin tilanteisiin. Ohjeet siihen eivät välttämättä tule yläpuolelta annettuna, vaan vastuu on itsellä. Työnantajan on kuitenkin tärkeää osallistua osaamisen kehittämiseen. 

Edelläkävijän rooli tarjolla

Alatalo näkee, että tulevaisuuden haasteet pakottavat miettimään myös työelämää koskevan lainsäädännön uudistamista. Jos irtisanomisesta tehdään aiempaa vaikeampaa, nostetaan samalla kynnystä ylipäätään palkata työntekijöitä. Moni innovaatio voi jäädä kokonaan hyödyntämättä tai sitä aletaan kehittää jossain toisessa maassa.  

– Suomi voisi ottaa edelläkävijän roolin joustavan työelämälähtöisen koulutusjärjestelmän kehittäjänä. Enää ei ole varaa hukata talentteja vuosia kestäviin korkeakouluopintoihin, joista valmistuvalla voi olla pääasiassa vain vanhentunutta ja epäkuranttia tietoa.   

Työnantajan kannalta talenttien löytäminen, saatavuus ja sopimisen joustavuus ovat keskiössä. Kaikki voi muuttua hetkessä ja silloin osaajien tarve on täysin toisenlainen. Jollekin osaamiselle ei enää ole käyttöä ja tarvitaan osaamista esimerkiksi teknologioista, joita ei äsken edes tunnettu. 

– Tämän suhteen perinteinen koulutusjärjestelmä ei pysy enää perässä. Tulee järjestää työn ohessa toteutettavaa täydennyskoulutusta, jossa osamaksajana yhdessä valtion kanssa on työnantaja. Kouluttamalla henkilöstöään työnantaja sitouttaa osaajiaan. Edelläkävijäyritykset kouluttavat omiaan myös ilman ulkoista rahoitusta. 

Työnantajille monenlainen ulkoistaminen, vuokraus tai konsulttien hyödyntäminen ovat jo tätä päivää, mutta myös tulevaisuutta. 

Tekoäly tukena valinnoissa

Digipoolin toiminnan ytimessä on löytää riittävä määrä kriteerit täyttäviä ehdokkaita haettuihin tehtäviin asiakasyrityksessä. Positioita ei ilmoiteta julkisesti. Digipool lähestyy kanaviensa ja verkostojensa kautta potentiaalisia henkilöitä ja tekee alkuhaastattelut ja sopimuksen mukaan myös muita valintaprosessin vaiheita. 

Valintojen tukena voidaan käyttää myös tekoälyä ja ennen haun toteuttamista voidaan jopa testata asiakkaan koko nykyinen henkilökunta tai tiimi, johon osaajaa etsitään ja löytää yrityksessä tai tiimissä menestyvän henkilön ihanneprofiili. Digipoolin toiminnassa yhdistyy kansainvälisyys, laaja liike-elämän ja kulttuurien tuntemus, nykyajan työkalut ja tiede. 

– Modernina rekrytointitalona Digipool räätälöi valintaprosessin aina asiakkaan toiveiden mukaan. Jos on tarve mennä suoraviivaisesti nopeinta mahdollista reittiä, valitaan se tapa, mutta mikäli halutaan sisällyttää hakuprosessiin useita vaiheita, on mikä vain mahdollista. 

Digipool palvelee myös asiakkaita, joille työvoima on tuotava Suomeen muualta. Mikäli tuote tai palvelu tähtää globaaleille markkinoille ja palvelukieli on lähinnä englanti, Digipool voi löytää kohdemaan talentit sekä tarjota Suomen ulkopuolella sijaitsevia tiimejä ulkoistettuna avaimet käteen -periaatteella.

Haku