Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden maatalous hyötyy teknologiasta

Tulevaisuuden maatalous hyötyy teknologiasta

26.08.2021

Ylä-Savon ammattiopiston opettaja Joni Aisla tietää, että maatalous on yksi yhteiskunnan kulmakivistä.

Maataloutta voi harjoittaa nykyaikaisesti ja samalla luonnon, ihmisten ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen. Niin toimitaan Ylä-Savon ammattiopistossa Peltoniemen yksikössä.

Teksti Maria Paldanius  Kuva Kai Jäderholm

Traktori on yhteydessä etävalvontalaitteistoon ja 360-asteiseen kamerajärjestelmään. Sen ansiosta opettaja pystyy valvomaan opiskelijoiden toimintaa koneen parissa oman mobiililaitteensa kautta. 

– Maatalousalan ammatit ovat nykyään hyvin teknisiä ja tietotekninen osaaminen korostuu. Uudet teknologiat tähtäävät luonnon, eläinten ja ihmisten hyvinvointiin sekä siihen, että toiminnasta jäisi mahdollisimman vähän jälkiä, alustaa Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen yksikön opettaja Joni Aisla.

Digitaalisuutta hyödyntävä traktori on osa Alkutuotannon koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittäminen -hanketta YSAO Peltoniemen yksikössä. Samalla se on myös hyvä esimerkki siitä, miten digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään laajemmin koko ammattiopistossa. Tähän viitataan termillä eYSAO.

– YSAO Peltoniemessä on valmistumassa myös virtuaalinen (AR/VR) oppimisympäristö, jossa esimerkiksi traktorin käyttöä voi opiskella 3D-mallin avulla. Opiskelijan älylaite integroidaan osaksi järjestelmää mahdollistaen pohjatietojen hankkimisen ja koneen käytön opiskelun virtuaalisessa ympäristössä.

Teoriaa ja käytäntöä

YSAO Peltoniemen yksikössä voi suorittaa esimerkiksi maatalousalan perustutkinnon ja suuntautua joko eläintenhoitajaksi tai maatalousyrittäjäksi. Toimipaikka sijaitsee alle 10 kilometrin päästä Iisalmesta. Kehittämistoimintaa toteutetaan SavoFarm 4.0 -hankkeessa uuden teknologian ja digitaalisten järjestelmien käyttöönottamiseksi koulutuksessa sekä maatiloilla muun muassa vähähiilisyyden ja kannattavan tuotannon edistämiseksi.

– Teknologia ja digitaalisuus vähentävät ajamista, säästävät resursseja, lisäävät työtehoa ja vähentävät päästöjä. Digitaalisuus mahdollistaa myös opintoihin osallistumisen ympäri Suomen, Aisla kertoo.

Opiskelu on usein monimuotoista: teoriaa opiskellaan verkko-oppimisympäristöissä ja fyysinen työ opitaan tekemällä. YSAO Peltoniemen opetusalat edustavat ammatteja, joissa taidot karttuvat ja oppiminen tapahtuu tekemisen kautta.

– Tärkeä osa opiskelua on myös työpaikoilla tapahtuva oppiminen maatiloilla. Se antaa opiskelijalle parhaat eväät työelämään. 

Digiloikalla uudistusta

Digiloikan lisäksi YSAO Peltoniemen alueen rakennukset uudistuvat tulevaisuuden maatilaksi. Alkuperäinen, noin 100-vuotias päärakennus on remontoitu muun muassa toimistotiloiksi. Sen läheisyyteen on noussut uusi ja moderni päärakennus. Työn alla on myös laaja navettaremontti. 

– Uudistusten myötä rakennusten käytettävyys ja muokattavuus paranevat, ja ne sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Panostus ympäristöön, koneisiin ja teknologiaan on ollut houkutustekijä. YSAO on Ylä-Savon ja Savon alueen pääkouluttaja maatalousalalla ja opiskelijoita on ympäri Suomen. Luonnonvara-alalla opiskelee noin 500–600 opiskelijaa.

Haku