Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden kaupungit ovat älykkäitä osaamiskeskittymiä

Tulevaisuuden kaupungit ovat älykkäitä osaamiskeskittymiä

25.10.2022

Tunnin junan tavoitteena on tehdä liikkumisesta kotiovelta määräpaikkaan niin vaivatonta, ettei kynnystä julkisen liikenteen käyttöön tulevaisuudessa ole, toteaa Pekka Ottavainen.

Raideliikenne vie kohti tulevaisuutta, jossa elinympäristö laajenee ja kaupunkien maantieteelliset rajat menettävät merkityksensä.

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Älykkäillä liikenneratkaisuilla voidaan tukea työkulttuurin murrosta ja ympäristötavoitteiden toteutumista ihmisläheisesti. Kaupunkien välisten kulkuyhteyksien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen vähentävät kotipaikkakunnan ja työpaikan sijainnin välistä riippuvuussuhdetta, jolloin ihmisen vapaus valita asuinkuntansa omien mieltymystensä mukaan lisääntyy ja yritysten osaamistarpeiden sekä kyvykkyyksien kohtaaminen yli kaupunkirajojen paranee. Samalla älykäs liikenne tukee siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja vähentää yksityisautoilun tarvetta.

– Kun radanvarren ja pääteasemien välistä yhteyttä junaliikenteessä kehitetään, palvelut eivät enää samalla tapaa määritä asuinpaikkaa, eikä ihmisten asema työmarkkinoilla määrity sen mukaan, missä kohtaa radanvartta asuu, toimitusjohtaja Pekka Ottavainen Turun Tunnin Juna Oy:stä toteaa. 

Tunnissa perille

Hankeyhtiö Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020 suunnittelemaan ja rahoittamaan Helsingin ja Turun välille kehitteillä olevaa kaksiraiteista junayhteyttä, jonka avulla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta sekä kaupunkien ja sen asukkaiden mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. 

Nykyisen Turku-Helsinki rantaratayhteyden palvellessa jatkossa yhä enemmän lähiliikennettä mahdollistaa uusi kaksiraiteinen ratayhteys sen, että vastaan tulevan liikenteen odottelusta aiheutuvista viiveistä päästään eroon. Espoo–Salo ja Salo–Turku väleille suunnitteilla olevat oikoratayhteydet nopeuttavat matkustamista ja tuovat uusia paikkakuntia radan varrelle. 

– Hankkeen toteutuessa matkustusaika välillä Turku–Helsinki supistuu reiluun tuntiin, mikä on verrattavissa matkustusaikoihin Helsingin sisällä. Liikenteen nopeus ja sujuvuus yhdistävät kasvukeskukset ja ihmiset radan varrella, jolloin kaupungin rajojen merkitys hälvenee. Monipaikkaisuuden avulla läntiseen Etelä-Suomeen voidaan luoda yhtenäisempi 1,5 miljoonan suomalaisen osaamiskeskittymä, jossa työ ja tekijä kohtaavat nykyistä paremmin, Ottavainen juttelee.

Turun ja Helsingin välinen raideyhteys on jo nyt yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä rataosuuksista. Tunnin juna liittää tähän yhteyteen uusina paikkakuntina Lohjan, Vihdin ja pohjois- Kirkkonummen. 

– Tämä tuo ihmisten elinympäristöön uudenlaisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi Nuuksion kansallispuisto tulee lähelle myös turkulaisia, jos kansallispuiston viereen asetetaan pysäkki. Pyöräilijät puolestaan ovat innostuneet ajatuksesta ottaa ratojen yhteydessä olevat huoltotiet liikennekäyttöön pyöräteiksi. Tällöin Helsingistä voi vaikka pyöräillä Lohjalle munkkikahveille ja matkustaa junalla takaisin, Ottavainen antaa esimerkkejä julkisen liikenteen kotiseutua rikastuttavasta potentiaalista. 

Liikkumisen tuoma vapaus

Tunnin junan tavoitteena on tehdä liikkumisesta kotiovelta määräpaikkaan niin vaivatonta, ettei kynnystä julkisen liikenteen käyttöön tulevaisuudessa enää ole. 

– Ratayhteyden kehittämisen lisäksi on keskeistä tehdä reittiin liittymisestä sujuvaa kytkemällä julkiseen liikenteeseen moderneja ratkaisuja. Junamatkustajat voisivat esimerkiksi tilata qr-koodilla sähköpotkulaudan tai automaattibussin junayhteyden jälkeistä matkantekoa varten yhden lipun taktiikalla, Ottavainen visioi ja jatkaa: 

– Parhaimmillaan kohteeseen pääsee junasta suoraan. Esimerkiksi Turun satamassa junalle on kaavailtu suoraa kulkuyhteyttä laivaan. 

Älykkäästi suunniteltu ja toteutettu julkinen liikenne yhdistettynä siirtymävaiheen innovaatioihin tekee parhaimmillaan liikkumisesta yksityisautoilua nopeampaa, turvallisempaa, vaivattomampaa, edullisempaa ja kulkuneuvon käyttöasteen näkökulmasta tehokkaampaa.  

– Jos kotoa pääsee saumattomalla yhteydellä suoraan työpaikalle, ei ehkä olekaan houkutteleva vaihtoehto matkustaa autolla ensin aamuruuhkassa töihin, etsiä parkkipaikkaa, seisottaa autoa siinä koko päivän ja palata taas iltapäiväruuhkassa takaisin kotiin, Ottavainen kuvailee.

Tuleviin junayhteyksiin on visioitu yhdessä kolmansien osapuolien kanssa palvelutarjontaa, joka tuo matkustamisen lähemmäksi toimisto-olosuhteita.

– Näin ollen rajat hälvenevät paikkakuntien lisäksi myös perillä olon ja matkustamisen välillä, eikä matkustaminen ole enää aikasyöppö vaan parhaimmillaan tehokasta ajankäyttöä, Ottavainen päättää.

Turun ja Helsingin välisen kaksiraiteisen junayhteyden arvioitu valmistumisaika on 2030-luvun alussa. 

Haku