Hyppää sisältöön

Tuki edistää työllistymistä

Tuki edistää työllistymistä

19.08.2022

HOK-Elannon HR-asiantuntija Emma Välimäki, opiskelija Javad Yaqubi ja Keudan opinto-ohjaaja Sari Aarnio keskustelevat yhteistyön merkityksestä työllistymisessä.

Maahanmuuttajien työllistymisen varmistaminen on mahdollista oppilaitosten ja työnantajien tuen sekä yhteistyön avulla.

TEKSTI | MAISA LAMPINEN   KUVA | MIKKO SUUTARINEN

Maahanmuuttajat ovat työmarkkinoilla heikommassa asemassa niin syrjivien rakenteiden kuin vähäisen tai olemattoman suomen kielen taidon takia. Osaamisen puutteesta ei yleensä ole kyse. Valtakunnallisen ja alueellisen hyvinvoinnin kannalta on olennaista saada kaikki potentiaalinen työvoima käyttöön. Tämä vaatii tukea työnantajilta ja oppilaitoksilta. 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja HOK-Elanto ryhtyivät vuodenvaihteessa toimeen intohimonsa puolesta: opiskelu- ja työllistymispolun mahdollistaminen maahanmuuttajille kaupan alalla Keski-Uudenmaan alueella. HOK-Elannon tavoitteena on oppilaitosyhteistyön kautta rekrytoida ennakoivasti lisää työntekijöitä palvelualalle. 

Osaamisen kehittämisen parissa toimiva Emma Välimäki kertoo maahanmuuttajien työllistämisen olevan heille yksi tämän hetken panostuksia, jota yhteistyö Keudan kanssa on vauhdittanut. Keudalle yhteistyö on konkreettinen teko pyrkimyksessä kehittää maahanmuuttajille suunnattuja jatkuvan oppimisen palveluita, joilla edistetään työllistymistä koulutuksen, ohjauksen ja työnantajayhteistyön avulla. 

Tarkoin mietittyä tukea

Ammatillinen koulutus on joustava tapa löytää yksilöllinen opintopolku, jossa yhdistyy oppiminen oppilaitoksessa ja työpaikalla. Oppimisen tuen tarjoaminen kussakin ympäristössä on tärkeää.

– Yhteistyöpilotin onnistumisen kannalta oli ratkaisevaa, että tuki oli tarkoin mietitty ja sitä sai usealta eri ammattilaiselta. Ammattiohjaaja oli tukena työpaikalla, S2-opettaja perehdytti alan sanastoon ja liiketoiminnan opettajan kanssa suunniteltiin, mitä tutkintoon kuuluvaa osaamista työpaikalla hankitaan, Keudan opinto-ohjaaja ja jatkuvan oppimisen hankkeiden projektipäällikkö Sari Aarnio kertoo. 

Koulun oppimisympäristössä  asiakaspalvelu- ja myyntitilanteiden harjoittelusta siirryttiin aluksi kolmeen työpäivään viikossa, jolloin kaksi muuta päivää käytettiin työssä vietetyn ajan reflektoimiseen. Erityisen hyödylliseksi pilottiin osallistunut merkonomiopiskelija Javad Yaqubi koki HOK-Elannolta saadut perehdytysmateriaalit:

Työssä oppimalla karttuu kielitaito ja muu osaaminen.

Keudan opinto-ohjaaja ja jatkuvan oppimisen hankkeiden projektipäällikkö Sari Aarnio

– Ennen työssä oppimisen alkamista kävimme läpi, mitä asioita työelämän ja työnantajan osalta tulee ottaa huomioon jo ennen kuin itse työ alkaa. Ensimmäisenä työpäivänä nämä asiat kerrattiin konkreettisin esimerkein toimipaikalla, ja oppilaitoksesta mukana ollut tukihenkilö auttoi esittämään kysymyksiä, jotka eivät itselle tulleet mieleen, Yaqubi kertoo.

Yhteistyö laajenee syksyllä

Pilotin aikana koettiin monia onnistumisia, mutta kehityksen kohteitakin kirjattiin ylös. Jatkossa opiskelijoita pyritään auttamaan entistä enemmän työnhakutaitojen kehittymisessä: mistä avoimet työpaikat näkee, miten hakemus kirjoitetaan, miten omaa osaamista voi tunnistaa ja sanoittaa sekä miten työharjoittelusta saatuja suosituksia voi hyödyntää työnhaussa. 

Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa koulutus- ja työllistymispolkuja kaupan alan tehtäviin, joissa tarvitaan erilaista ammatillista ja kielellistä osaamista. Hennommallakin suomen kielen taidolla onnistuu hyvin osassa tehtävistä, ja työssä oppimalla karttuu sekä kielitaito että muu osaaminen. 

Hankkeesta poikivat onnistumistarinat rohkaisevat maahanmuuttajia myymään osaamistaan työnantajille ja kannustavat työnantajia tarkastelemaan hakijan osaamista kokonaisuudessaan sen sijaan, että keskitytään suomen kielen tasoon.

Syksyllä hankkeeseen osallistuu 15–20 maahanmuuttajaopiskelijaa. Jokaisen ei odoteta jatkavan tutkinnon osatoteutuksen jälkeen suoraan töihin, vaan osa jatkaa opintojaan Keudassa tai mikäli työssä oppimisen aikana opiskelijassa on nähty potentiaalia, hän voi kouluttautua lisää oppisopimuksella HOK-Elannossa. 

Opiskelijoille korostetaan, että työllistyminen on monimutkainen kokonaisuus. Työpaikan saamisessa voi kestää ja pettymyksiä saattaa matkan varrella kohdata. 

Yaqubi on loistava esimerkki siitä, kuinka kokemuksista oppiminen ja lannistumaton asenne johtavat haluttuun lopputulokseen: kolmen työharjoittelun jälkeen kesätyöpaikka napsahti itselle mieluisasta paikasta. Kun työpaikka lopulta osuu kohdalle, koulutuksen ja työssä oppimisesta saadun itseluottamuksen myötä opiskelija pystyy varmoin mielin jatkamaan työelämässä.

Haku