Hyppää sisältöön

Tukea muutokseen digitaalisilla työkaluilla

Tukea muutokseen digitaalisilla työkaluilla

9.11.2023

Voimakkaassa kehitysvaiheessa olevan Kairoksen palveluilla on selkeä tarve, kertoo Kairoksen toimitusjohtaja Marjo Silvo.

Digitaalinen murros muuttaa yritysten liiketoimintaa, jolloin johtamisenkin on muututtava mukana. Onneksi digitaalisuus voi olla apuna myös muutosprosessin etenemisessä.

TEKSTI suvi huttunen | kuva kasvutoimisto kairos

Digitalisaatio tuo uusia vaatimuksia johdolle sekä organisaation toiminnalle. Tulevaisuuden menestys riippuu siitä, kuinka hyvin yritys pystyy muuttumaan uuden toimintaympäristön vaatimalla tavalla.

– Me luomme palveluja yritysjohdon tueksi ja autamme organisaatioita kehittämään omaa toimintaansa ja rakenteitaan. Perinteiset hierarkiset johtamis- ja toimintamallit eivät enää toimi, vaan muutos vaatii nopeutta, ketteryyttä ja joustavuutta, Kasvutoimisto Kairoksen toimitusjohtaja Marjo Silvo kertoo.

Ensin on tunnistettava muutostarve ja oltava valmiita muutokseen. Organisaatiomuotoilun avulla johto saa kokonaiskuvan organisaationsa kipupisteistä ja asioiden välisistä suhteista. Kun vahvuudet saadaan esille, niiden päälle on hyvä lähteä rakentamaan uutta.

Me voimme auttaa siinä, että johto tekee oikeita ratkaisuja eikä lähde korjaamaan jotain pientä yksityiskohtaa, kun vika on jossain ihan muualla. Tavoitteemme on tukea muutosprosessia ja tuoda uudenlaista osaamista organisaatioon.

Jotta organisaatiomuutos on mahdollinen, yrityksessä täytyy olla hyvä kuva siitä, mitkä asiat estävät muutosta ja kasvua ja mitkä tukevat sitä. Kairoksen digitaalisten palvelujen avulla pystytään keräämään tietoa tehokkaasti ja laajasti sekä katsomaan organisaatiorakenteita kokonaisvaltaisesti.

– Puhumme organisaatiomuotoilusta. Työkalumme lainaavat paljon palvelumuotoilusta, jossa ydinasiana on kuunnella asiakasta. Siirrämme saman ajatusmallin organisaatioon ja kuuntelemme organisaation sisäistä ääntä sekä myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Asioiden suhteet näkyviksi

Palvelumuotoilun työkalujen avulla löydetään asioiden väliset piilevät suhteet. Miten esimerkiksi päätöksenteko, valta ja vastuu, viestintä, henkilöstön osaaminen ja innovointi kytkeytyvät toisiinsa, sillä näiden asioiden väliset suhteet ovat yleensä niitä, joita pitää muuttaa. Kairos tarjoaa johdolle virtuaalista fasilitointiprosessia, jolla päästään kiinni asioiden ytimeen.

– Kutsumme sitä Kairos Näkemykseksi eli tuotamme johdolle näkemyksen siitä, missä tilassa yritys on nyt ja yhdessä analysoimalla voimme auttaa johtoa määrittelemään, miten lähteä kehittämään organisaatiota, Silvo kertoo.

Tuemme muutosprosessia ja tuomme uudenlaista osaamista organisaatioon.

Usein tieto on jo olemassa organisaatiossa, mutta sitä ei tunnisteta eikä päästä syihin toimimattomien prosessien taustalla. Kun myös asiakkaat ja muut sidosryhmät otetaan mukaan muutosprosessiin ja yhdistetään heiltä saatu tieto yrityksen sisältä saatuun tietoon, saadaan Silvon mukaan aikaan erittäin laaja näkemys organisaation tilasta.

– Prosessin ei tarvitse olla vain kertaluonteinen, vaan työkalut voivat olla jatkuvassa käytössä. Tällöin johdolla säilyy koko ajan hyvä tuntuma siihen missä mennään, ja mihin on kiinnitettävä huomiota.

Valmennusta muutoksiin

Organisaatiomuotoilun myötä johdolle voi syntyä monenlaisia tarpeita liittyen esimerkiksi osaamisen kehittämiseen. Kairos on kehittämässä myös tähän omia digitaalisia tekoälyyn perustuvia valmennusratkaisuja. Yksi esimerkki näistä on johdolle suunnattu mobiilivalmentaja Kairos Leadership, joka tukee esimiestaitojen kehittymistä.

– Mobiilivalmentaja on kännykässä toimiva henkilökohtainen sparraaja, joka antaa valmennettavalle ajatuksia ja käy hänen kanssaan keskustelua, Silvo kuvailee.

Kairos kehittää uusia aidosti digitaalisia valmennuspalveluja edelleen. Yksi jo käytössä olevista on Kairos Sprintti eli ohjelmistokehityksestä tutulla sprinttiajattelulla toimiva fasilitoitu virtuaalivalmennus. Digitaalisuus mahdollistaa oppimisen siirtämisen ulos luokkahuoneista. Ihminen on kuitenkin aina keskiössä ja yhteisöllisyydellä on iso merkitys.

– Valmennuskokonaisuus voi muodostua useasta sprintistä. Se sopii etenkin muutostilanteisiin, joissa uusi osaaminen pitää viedä nopeasti käytäntöön.

Haku