Hyppää sisältöön

Toisinajattelu vie tietoturvan uudelle tasolle

Toisinajattelu vie tietoturvan uudelle tasolle

16.12.2022

Tietosuojan arvon ymmärtäminen rohkaisee ihmisiä tietoturvallisuuteen, näkee toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Käyttäjäkokemuksen parantaminen kyberuhkien torjumisessa edellyttää toimintatapojen muutosta tuotesuunnittelussa. Tarvitaan yhdessä tekemistä ja kritiikille altistumista, joissa johtajan esimerkki on valttikortti. 

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | JOONA RAEVUORI JA F-SECURE

Kyberturvallisuusratkaisuja jo lähes 35 vuoden ajan kehittänyt F-Secure uudistaa tietoturvaratkaisujaan vastaamaan paremmin tämän päivän kuluttajien tarpeisiin. Elämän digitalisoituminen on lisännyt tietoturvauhkia, joilta suojautuminen monimutkaisessa palveluviidakossa koetaan kuluttajien keskuudessa haastavana. Tietoturvaratkaisujen pirstaleisuus tekee oman verkkokäyttäytymisen suojaamisesta taitolajin, jonka äärellä teknisesti kyvykkäätkin ihmiset ovat epätoivoisia. Etenkin, kun koko elämä on verkossa ja omien tietojen suojaamista pidetään korkeassa arvossa.

– Teetämme parin vuoden välein kuluttajatutkimuksen yhdeksässä eri maassa, jossa kartoitamme noin 7000 ihmisen kokemuksia tietoturva-asioista. Viimeisimmässä tutkimuksessa selvisi, että tietoturvapalveluiden monimutkaisuus aiheuttaa käyttäjissä toivottomuutta ja osaamattomuus häpeää. Ei välttämättä edes viitsitä yrittää suojautua, sillä tieto siitä miten tulisi toimia on hankalasti saavutettavissa ja onnistumista pidetään lähes mahdottomana. Turhaudutaan, ja todetaan että antaa olla. Tahtotaso oman tietoturvaosaamisen kehittämiseen voi olla olemassa, mutta omaa tietämättömyyttä ei ehkä kehdata tuoda esiin. Tietoturvapalveluiden tuottajille tämän kaltaiset käyttäjäkokemukset ovat iso viesti siitä, että palvelukokemuksessa on tehty jotain väärin. Tätä alalle tyypillistä virhettä lähdemme nyt korjaamaan, toteaa toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Ymmärrettävää tietoturvaa kuluttajan kielellä

Tietoturvayhtiöt ovat vastanneet digitalisoitumisen seurauksena lisääntyneisiin kyberuhkiin kehittämällä jatkuvasti uusia tuotteita, mutta käyttäjäkokemus on tipahtanut kehityksen kelkasta pois. Toisistaan irrallisten palvelukokonaisuuksien hallinta ja ymmärrys edellyttävät sellaista asiantuntijuutta, mitä tavalliselta kuluttajalta ei voi odottaa. F-Secure vastaa tilanteeseen yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä palvelutarjontaansa.

– Teemme turvallisesta verkkokäyttäytymisestä kuluttajille helppoa integroimalla kaikki palvelut yhden tuotteen alle. Tarjolla on myös palvelu, jossa tietoturva upotetaan kodin internetreitittimeen, jolloin jokainen siihen kytketty laite ja henkilö on automaattisesti turvassa, Laaksonen kertoo.

Toinen askel kohti parempaa käyttäjäkokemusta on puhua kyberturvallisuudesta kohderyhmän kielellä.

– Viimeisimmän kyselytutkimuksen mukaan jopa kolme neljästä vastaajasta haluaa kehittää tietoturvaosaamistaan ja 43 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ihmisistä haluaa aktiivisesti tietoa verkkokäyttäytymisensä turvallisuudesta. Meidän tehtävämme on palvella asiakkaitamme näissä tarpeissa, jolloin motivaatio tietoturvauhkilta suojautumiseen kasvaa. Ihmismieli kaipaa jatkuvaa muistuttamista ja aktivointia, ja meidän tavoitteemme on tehdä tietosuojan arvon ymmärtämisestä niin helppoa, että se rohkaisee ihmisiä tietoturvalliseen käyttäytymiseen. 

43% ihmisistä haluaa aktiivisesti tietoa verkkokäytöksen turvallisuudesta.

F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen

Tietoturvaratkaisujen yksinkertaistaminen palvelee paitsi kuluttajia myös palveluntarjoajia. Varmasta turvasta ja selkeistä palveluista ollaan valmiita maksamaan.

– Tuoreen World’s simplest brands -raportin mukaan jopa 57 prosenttia ihmisistä on valmiita maksamaan enemmän yksinkertaisista palveluista, ja preemio on viime vuosien aikana nelinkertaistunut. Jos aikaisemmin oltiin valmiita maksamaan 15 prosenttia lisää käyttäjäystävällisyydestä, nyt vastaava luku on 60 prosenttia, mikä tekee käyttäjälähtöisestä tuotekehittämisestä myös kannattavaa. 

Uusi suunta suunnitteluun

Palveluiden uudistaminen tarkoittaa muutosta myös F-Securen sisäisissä toimintatavoissa. Käyttäjälähtöinen tuotekehitys edellyttää aktiivista yhdessä tekemistä sekä uskallusta asettaa itsensä alttiiksi arvostelulle ja paljastaa myös keskeneräisiä ideoita. F-Securella uutta strategiaa kohti kuljetaan osallistavalla muutosprosessilla, jonka perustana ovat luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri.

– Kun ihmiset ovat mukana strategiatyössä ja ymmärtävät merkityksen uuden suunnan taustalla, he pystyvät huomattavasti itsenäisemmin tekemään arjessa päätöksiä ja viemään asioita käytäntöön strategian edellyttämällä tavalla. Meillä on hurjan älykäs ja kyvykäs henkilöstö parissa kymmenessä eri maassa, jonka osaamisen koko potentiaalin hyödyntäminen mahdollistaa maailman parhaan tietoturvakokemuksen kehittämisen. Tämän saavuttaaksemme ympäristö on otettava laajasti huomioon tuotesuunnittelussa. Ratkaisuja on testattava ja altistettava kollegoiden, käyttäjien, kumppanien ja markkinoiden kritiikille, sillä hyvilläkin ideoilla on tuhat tapaa mennä metsään toteutusvaiheessa, Laaksonen muistuttaa.

Tietoturvapalveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen tarvitaan toisinajattelua, ja toisinajatteluun rohkeutta. Teknologia-alan kilpailluilla työntekijämarkkinoilla osallistaminen on menestystekijä myös osaavan työvoiman varmistamisen kannalta.

F-Secure uudistaa ja kehittää tietoturvaratkaisujaan vastaamaan paremmin tämän päivän kuluttujien tarpeisiin.

– Teknologia-alalla diversiteetissä ja inkluusiossa on paljon parannettavaa, ja jos haluaa taloon kaikkein lahjakkaimmat ja luovimmat ihmiset, näissä kahdessa on oltava mallioppilas, Laaksonen toteaa. 

Yhteiskehittäminen edellyttää avoimuutta ja luottamusta, jossa yhteisen edun tavoitteleminen ajaa henkilökohtaisten intressien yli. Laaksonen painottaa johtajien ja esihenkilöiden roolia avoimen ilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä. 

– Uuden kehittämisessä virheet eivät ole mahdollisia, ne ovat vääjäämättömiä. Niiden välttely ja piilottelu estävät luovuutta ja innovointikykyä sekä syövät luottamusta ja oikeiden edistysaskelien ottamista. Kun johtajat nostavat epäonnistumiset valokeilaan ja tekevät virheistä ja niiden tekemisen tärkeydestä näkyviä, myös muiden työyhteisössä on turvallista epäonnistua. Paljon puhutaan, että on ok tehdä virheitä, mutta vaikuttavampaa on osoittaa puheet todeksi käytännön tasolla.

Kohti turvallisia digihetkiä

F-Securen matka kohti käyttäjälähtöistä tietoturvaa on alkanut, mutta tietä on vielä jäljellä. Laaksonen arvioi, että kuluttajien kokemus tietoturvan monimutkaisuudesta ja toivottomuudesta sen äärellä on selätetty muutamassa vuodessa. Muutos toteutuu askel kerrallaan.

– Missiomme on luoda äärimmäisen yksinkertaisia ja kitkattomia tietoturvakokemuksia, jotta elämä digitaalisissa hetkissä olisi helppoa ja turvallista. F-Secure TOTAL yhdistää kotitalouksien tarvitseman suojan yhteen sovellukseen. Virustorjunta, yksityisyydensuoja, salasanojen hallinta, digitaalisen identiteetin suoja ja koko perheen sekä älykodin tietoturva ovat niputettuna yhteen pakettiin, kiteyttää Laaksonen. 

Helmikuussa uudistuva F-Secure Total turvaa yksityisyyden suojaamisen f-secure.com/fi/home/products/total tai QR-koodin takaa:

Haku